Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

O NÁS

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov nabízí žákům nejen z Krupky, ale i z Teplic, z Ústí nad Labem a z přilehlých obcí vzdělávání od mateřské školy až po maturitní zkoušku.

 

Čím je škola pro veřejnost zajímavá?

Je to především kvalitní výukou vysokoškolsky vzdělanými učiteli, ale také individuálním přístupem všech pedagogů ke všem žákům včetně žáků nadaných i žáků s obtížemi. Chlubíme se rodinným prostředím v nádherných rozsáhlých historických prostorech, které jsou moderně a příjemně vybaveny. Do výuky jsou zařazovány nejnovější aktivizační metody práce, a to projektové vyučování, interaktivní výuka, skupinová výuka a další.

 

Nejčastější dotazy:

Jaký je rozdíl mezi vaším gymnáziem a běžnými školami?

Našim studentům poskytujeme obsahem i rozsahem všeobecní vzdělání, které zahrnuje výuku jazyků, přírodovědných a humanitních předmětů typických pro všechna gymnázia.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

Ve školním roce 2015/2016 byly na osmileté studium příjímací zkoušky povinné, skládaly se ze zkoušky z českého jazyka a matematiky v rozsahu vědomostí z 5. třídy. Na čtyřleté studium přijímáme uchazeče s průměrem známek za 1. pololetí 9. třídy do 1,5 včetně bez přijímacích zkoušek, ostatní skládají zkoušku z českého jazyka a z matematiky v rozsahu vědomostí z 9. třídy. Přihlížíme i k aktivitám, úspěchům v olympiádách a vědomostních soutěžích.

 

Jaká je úspěšnost studentů při příjímacím řízení na vysoké školy?

Všichni absolventi se mohou dostat na všechny vysoké školy, které si vyberou. (Absolventi maturitního roku 2014/2015 – ČVUT Praha, Policejní akademie Praha, Univerzita Palackého Olomouc - práva, TU Liberec – nanotechnologie, UJEP Ústí nad Labem)

 

Musí být žák nastupující na vaši školu věřící?

U žádného našeho studenta nevyžadujeme, aby byl věřícím. Víra je soukromou věcí každého člověka.

 

Co je to religionistika?

Je to vyučovací předmět, kterému je věnována jedna vyučovací hodina týdně. Studenti se v hodinách religionistiky seznamují s různými náboženstvími, tradicemi, morálním kodexem, s větším zájmem o křesťanství.

 

Co škola nabízí mimo běžnou výuku?

Mimo běžnou výuku nabízíme studentům

- stmelovací kurz na začátku studia

- sportovní kurzy – lyžařský, cykloturistický a vodácký kurz

- ročníkové práce z oborů, kterým se chtějí věnovat po ukončení gymnázia

- studenti spoluorganizují charitativní běh, majáles, gardenparty, maturitní ples, projekty, vánoční besídky a další akce školy

- volnočasové aktivity ve středisku mládeže, např. pěvecký sbor, školní orchestr, dramatický kroužek, sportovní kroužky a další

- možnost trávit volný čas ve školním klubu a ve středisku mládeže po celý den

- zahraniční jazykové pobyty

- exkurze doma i v zahraničí

- dobrovolnická práce v ekotýmu

- zapojení se do projektů souvisejících s environmentálním vzděláváním, komunitním rozvojem a dalšími oblastmi

- moderně vybavenou učebnu rétoriky

- nadstandardně vybavené počítačové učebny, které mohou studenti využívat mimo výuku pro svoji přípravu na vyučování

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři