Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Přijímací řízení

 

Kritéria přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

 

Předpokládaný počet přijatých žáků:

79-41-K/41 – gymnázium čtyřleté – 66 žáků

79-41-K/81 – gymnázium osmileté – 30 žáků

 

Osmileté gymnázium

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA OSMILETÉ GYMNÁIUM

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložené potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Uchazeč nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID -19. 

Testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Uchazeč přinese o tomto potvrzení.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÝ OBOR GYMNÁZIA

Termíny přijímacích zkoušek MŠMT pro školní rok 2021/2022 odložilo na 5. a 6. května 2021. Výsledky hodnocení přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021 na webové stránce školy a na vývěsce ve vestibulu školy.

 

Při přijímacím řízení budou přijímáni uchazeči podle pořadí vzniklého z celkového počtu získaných bodů. Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 120 bodů.

 

V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším ziskem z testů. Dalším pomocným kritériem bude vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka.

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v roce 2021/2022 – osmileté gymnázium:

Jednotné přijímací zkoušky test z českého jazyka maximum 50 bodů, test z matematiky maximum 50 bodů, celkem maximum                     100 bodů

 

Prospěch za  1. pololetí 4. třídy:

průměr 1,00            10 bodů

            1,01 – 1,10    9 bodů

            1,11 – 1,20    8 bodů

            1,21 – 1,30    7 bodů

            1,31 – 1,40    6 bodů

            1,41 – 1,50    5 bodů

            1,51 – 1,60    4 body

            1,61 – 1,70    3 body

            1,71 – 1,80    2 body

            1,81 – 1,90    1 bod

                  od 1,91    0 bodů                            10 bodů

 

Zájmová a mimoškolní činnost:

3b pravidelná výuka ZUŠ trvající nejméně 2 roky (doloženo vysvědčením ZUŠ)

3b pravidelná sportovní činnost v sportovním oddíle trvající nejméně 2 roky (doloženo potvrzením klubu na předepsaném formuláři – možno stáhnout zde)

2b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích v okresním kole (kopie diplomu)

3b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích na krajské úrovni (kopie diplomu)

Je třeba dodat doklady o zájmové a mimoškolní činnosti spolu s žádostí o přijetí.

10 bodů

 

Čtyřleté gymnázium

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČTYŘLETÝ OBOR GYMNÁZIA

Z důvodu počtu přihlášených uchazečů na čtyřletý obor gymnázia se nebudou konat přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022.

 

Z rozhodnutí ředitelky školy se v případě počtu uchazečů do počtu 66 přijímací zkoušky nekonají. 

V případě, že tento počet uchazečů bude překročen, budou se vykonávat školní přijímací zkoušky. Ředitelka o tomto rozhodne nejpozději 8. 3. 2021.

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v roce 2021/2022 – čtyřleté gymnázium:

Uchazeči s průměrem do 2,00 v 1. pololetí 8. třídy ZŠ jsou přijímáni bez přijímací zkoušky, ti, jejichž průměr je vyšší než 2,00, konají školní přijímací zkoušku, a to z matematiky a z českého jazyka. 

Školní přijímací zkouška test z českého jazyka maximum 50 bodů, test z matematiky maximum 50 bod. 

Maximum                             100 bodů

 

 Zájmová a mimoškolní činnost:

3b pravidelná výuka ZUŠ trvající nejméně 2 roky (doloženo vysvědčením ZUŠ)

3b pravidelná sportovní činnost v sportovním oddíle trvající nejméně 2 roky (doloženo potvrzením klubu na předepsaném formuláři – možno stáhnout zde)

2b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích v okresním kole (kopie diplomu)

3b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích na krajské úrovni (kopie diplomu)

Je třeba dodat doklady o zájmové a mimoškolní činnosti spolu s žádostí o přijetí.

10 bodů

Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 110 bodů

 

Nastane-li situace, kdyby bylo více uchazečů s průměrem do 2,00 a zkouška by se nekonala, rozhodne vždy lepší průměr. V případě shody, rozhodne o přijetí ředitelka školy s přihlédnutím k dalším okolnostem, jako jsou vědomosti a zájmy uchazeče.

                           

 

Mgr. Bc. Jana Pucharová 

 

V Krupce 13. 1. 2021

 

 

 

PřílohaVelikost
Přihláška na SŠ.xlsx27.3 KB
Potvrzení o mimoškolní zájmové činnosti pro uchazeče o studium na BG, ZŠ a MŠ Bohosudov.pdf116.47 KB
Volná místa.xls41.5 KB

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Add to calendar

Blížící se akce

Naši partneři