Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

PROHLÍDKA ŠKOLY

Prohlídku začneme u hlavního vstupu do areálu, který má nyní název Centrum vzdělávání Pátera Josefa Cukra – na počest již zesnulého pátera, který se nejvýznamněji přičinil o znovuotevření gymnázia (letos by se dožil 100 let).

Historie školy:

Naše škola navazuje na tradici starších jezuitských gymnázií sídlících na tomtéž místě, jedná se o jedno z nejstarších gymnázií v České republice. První jezuitské gymnázium bylo v Bohosudově založeno v roce 1679 (338 let). Jeho činnost byla ukončena s rozpuštěním jezuitského řádu v roce 1773, ovšem v roce 1853 bylo gymnázium obnoveno jako Biskupské gymnázium Bohosudov, bylo německojazyčné a výuky se opět chopili jezuité. Další přerušení výuky přinesla druhá světová válka. Škola byla obnovena jako českojazyčná v roce 1947, ale v roce 1950 komunistický režim gymnázium opět zrušil a zřídil v něm internační tábor pro řeholníky. Poté v objektu sídlila nejprve československá (1952 – 1968) a posléze sovětská (1968 – 1991) armáda. V roce 1993 bylo gymnázium opět obnoveno biskupem Mons. Prof. ThDr.J. Kouklem , velkou zásluhu má i P. Josef Cukr. V roce 1995 při něm vznikla i Základní škola při Biskupském gymnáziu Bohosudov, která byla původně organizačně jeho součástí, od roku 2002 formálně samostatným subjektem, v roce 2010 se opět školy sloučily v jeden subjekt – Biskupské gymnázium a Základní školu Bohosudov, od roku 2012 přibyla i Mateřská škola. (slavili jsme výročí 338 let, 22 let otevření ZŠ a 24 let gymnázia).

 

Součásti školy:

Mateřská škola „Bohosudovský Korálek“

Základní škola – první a druhý stupeň, školní družina – pro žáky 1. stupně

Osmileté a čtyřleté gymnázium - BGB

Školní klub – pro žáky 2. stupně a nižšího stupně gymnázia

Středisko volného času – pro žáky starší 15 let a širokou veřejnost

Školní knihovna, školní výdejna

Dětské centrum

Pěvecký sbor „BERUŠKY“ a „IUVENES“

Divadelní soubor „BODLO“, „BODLINKA“ a „BODLÁK“

Školní kapela

Ekotým BGB, Školní a Studentský parlament, Školská rada

Občanské sdružení při ZŠ -  „Klíček“

Kontakty:

Telefon: 417 861 392, 417 862 507

E-mail: info@bgbzs.cz

Webové stránky školy: www.bgbzs.cz

V současné době má škola 437 žáků + 24 dětí v MŠ a 40 pedagogických pracovníků.

Prohlídka:

Vrátnicí projdeme do budovy, naproti nám visí vlajka Ekoškoly, napravo u vrátnice máme lis na PET lahve a kontejnery na nebezpečný odpad.

Vydáme se ale vlevo a prohlédneme si školní Ekokodex a nástěnku Ekoškoly (máme ještě jednu). Projdeme až ke družině, kde se sbírají víčka na pomoc Kryštůfkovi. Cestou se zastavíme u školní kantýny, kde se po dohodě s vedením školy a s Ekotýmem prodává i pestrá nabídka zdravých potravin, je zde zakázán prodej Energy drinků a colových nápojů. Spotřebu energie kantýny si hradí majitelka kantýny sama.

V prostoru družiny funguje i Dětské (mateřské) centrum školy, které se stará o aktivní strávení času maminkám na MD a jejich dětem (v tělocvičně probíhá i cvičení pro maminky s dětmi).

Po schodech dojdeme až do Školního klubu, kde si prohlédneme pěkné zázemí vybudované pro kvalitní trávení volného času a mimoškolní činnost našich žáků, ale i jejich rodičů a další veřejnosti. Ve ŠK je umístěn i další lis na PET lahve, je zde i hudební a zrcadlový sál, kuchyňka, matematické centrum, studovna, akvárium (v 8.A máme želvy – tam zajít). ŠK pořádá spoustu zajímavých akcí a soutěží, asi nejoblíbenější ale bývá spaní ve škole se zajímavým programem.

Projdeme do 2. patra, prohlédneme si učebny 3.A, 8.A, ale i například odbornou učebnu. Na chodbách školy jsou u květin umístěny popisné cedulky vytvořené žáky školy, ve třídách jsou třídní ekokodexy a třídí se zde papír (Ekotým pořádá Sběrné dny papíru) a plast. Ekotým instaloval cedulky s poděkováním, že žáci zhasínají, šetří vodou, papírem, mýdlem a třídí odpad. Také popsal vypínače po škole.

Na škole se k vytápění využívá geotermální energie, při vysokých mrazech se přitápí plynem. K ohřevu teplé vody se využívají sluneční kolektory na střeše školy. Záchody jsou splachovány užitkovou vodou ze studny. Zbytky potravy ze svačin se rozkládají ve vermikompostérech, umístěných v 1. patře.

V 1. patře se nachází naše školka. Na škole organizuje spolu s 1. stupněm ZŠ sběr kaštanů a dalších plodů, přednášky o ochraně lesa, o zdravé výživě…

Pokračujeme prohlídkou gymnázia, kde úspěšně vytvořen projekt výmalby školy „Planeta ve škole“. V přízemí je hotov mořský svět, pokračuje se savanami a stepmi v 1. patře, dále se pokračuje v patře druhém lesy a pralesy; myslíme na to, že vše zakončíme vesmírem.

V přízemí si prohlédneme učebnu chemie, která slouží také jako učebna environmentální výchovy, je zde umístěn další lis na PET lahve a také výstavka recyklace. Má zde i svou základnu Ekotým BGB spolu se svou nástěnkou. Podíváme se i do prvního patra do učebny rétoriky.

Ke škole patří zahrada, na které máme altány jako přírodní učebny (projekt ŠUŽ), záhonky, jezírko s přírodní učebnou, kompost. Naproti škole je výdejna obědů, kde máme také umístěn lis na PET lahve a nádobu na plasty a papír.

Akce školy

Naše škola je komunitního typu a funguje jako vzdělávací, výchovné a kulturní centrum obce. Specifikou je osobní přístup ke každému žákovi i zařazování netradičních forem výuky (projektové dny, workshopy a tvůrčí dílny).

Oblíbené jsou komunitní akce pro veřejnost (Velikonoční a Vánoční jarmarky, vystoupení pěveckých i divadelních souborů, festival Bohosudovská nota, soubor besed Mozaika dějin, Majáles, výuka na PC pro seniory, výuka Aj a Nj pro veřejnost, keramická dílna, jóga, pilates, břišní tance, balet, kardio cvičení, florbal, jedinečná a speciální metoda učení FIE a také projektové dny Ekotýmu, které se již staly součástí koloritu našeho města.

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři