Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Rada školské právnické osoby

 

Jednací řád Rady Školské právnické osoby

 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov,

 

Koněvova 100, 417 42 Krupka 1, tel./fax. 417 862 507, e-mail:info@bgbzs.cz, www.bgbzs.cz

 Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 Zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutím zřizovatele Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov Biskupství litoměřického ze dne 30. 11. 2009 s účinností od 1. 7. 2010.

Článek 1

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je tříčlenná. Členové rady volí ze svého středu svého předsedu. Funkční období člena rady je 5 let.

 Článek 2

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004

a)    dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,

b)    schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,

c)    schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,

d)    schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO,

e)    projednává návrhy změn zřizovací listiny,

f)    navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,

g)    rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,

h)    schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,

i)     schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.

Článek 3

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se schází podle zákona nejméně 2 x ročně a dále podle potřeby.

Radu ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov svolává její předseda.

Nesvolá-li předseda zasedání rady ŠPO po dobu jednoho roku, může ji svolat jiný člen rady ŠPO.

Článek 4

Při rozhodování Rady ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je hlasovací právo členů rovné.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Schválená usnesení se vyhotovují písemně. Usnesení podepisuje předseda rady ŠPO.

Článek 5

Radu ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je povinen svolat její předseda na žádost ředitele ŠPO. Nesvolá-li ji na žádost ředitele do 30 dnů, může zasedání svolat ředitel.

 

v Krupce 30. 6. 2012

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři