Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Školní akce

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

(Z)KOUMÁCI NA BĚHU

07.10.2017

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

V září vznikli (Z)koumáci – ekotým pro děti z prvního stupně. Na první schůzce se nás sešlo 16 a připravovali jsme se na první (Z)koumáckou misi : EKOškola = EKOdům ?. O té napíšeme, až bude za námi. Dalším úkolem byla příprava doprovodných úkolů a aktivit do altánku na sobotu 7. října, kdy naše škola pořádala 5. ročník Charitativního běhu. (Z)koumáci dostali vzkaz od datla, napsaný pomocí krátkých a dlouhých třísek. Ten měli rozluštit, (byla to vlastně zakódovaná morseovka) a připravit klíč k morseovce pro luštitele na sobotu. Tento úkol jsme našli v časopise Ptačí svět č.1/2017, který je celý věnován datlu černému, který je ptákem roku 2017.  V sobotu jsme si připravili spolu se spolužáky z EKOTÝMU úkoly a aktivity do altánku – mikroskopování různých chlupů, hru o Krupce, 3D puzzle, poznávání stop, bubliny, vzkaz od datla, ukázku časopisu Ptačí svět. Časopis se dětem moc líbil – obrázky mláďat, pobytových znamení, rozlišení samce a samice… Celé dopoledne bylo moc fajn. Těšíme se na další mise.         

Fotografie

 

CHARITATIVNÍ BĚH KRUPKOU

07.10.2017

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

V sobotu 7. 10. 2017 proběhl z iniciativy studentů a pracovníků Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov 5. ročník Charitattivního běhu Pomáhám teplické nemocnici. Tentokrát půjde výtěžek na gynekologicko porodnické oddělení. Běhu se zúčastnili i pracovníci tohoto oddělení. I když počasí účastníkům příliš nepřálo, byla účast poměrně pěkná. Také vybraná částka se velmi blížila loňskému rekordu. Celkovbě se vybralo 25 800 Kč. Všem organizátorům i účastníkům děkujeme a těšíme se na příští "Běh".

Výsledková listina

Fotografie

 

4. třída: VLASTIVĚDA PROŽITKEM

02.10.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Od 4. třídy mají děti nový předmět vlastivědu.  Od samého začátku je moc baví. Přistupují k učivu o naší republice opravdu s chutí. Již během léta si poctivě zapisovaly všechny své prázdninové zážitky do svých deníčků, které během září prezentovaly před svými spolužáky. Bylo zcela samozřejmé, že při tom pracovaly s mapou a všechna zajímavá místa v ní společně vyhledaly. Také si do třídy poslaly prázdninový pohled, který krásné letní prožitky připomíná, i když už škola běží.

V září žáci navštívili okresní město Teplice, kde při vlastivědné procházce poznávali všechna důležitá místa. Propojili své učebnicové znalosti se skutečnou realitou. Stanuli na náměstích a v ulicích, která nesou jména našich významných osobností nebo událostí - Masaryk, Beneš, Svoboda, 28. říjen. Prohlédli si i lázeňskou část města, kde se setkali s velikány hudebními – L. van Beethovenem a A. Mozartem. Bylo příjemné sledovat, kolik toho děti o těchto lidech vědí. U „Pravřídla“ si všichni vyzkoušeli teplotu vody a také ochutnali pravou a voňavou lázeňskou oplatku. Tento program v okresním městě byl ještě zpestřen výchovným koncertem „Severočeské filharmonie“, která pod vedením pana dirigenta Miloše Machka provedla všechny posluchače fantastickým „UFO“ výletem po celé galaxii.

Vlastivědné kroky třídy dále vedly do blízkého okolí naší školy v Krupce. Cílenou zastávkou byla radnice města, navštívili jsme po domluvě pana starostu Zdeňka Matouše. V zasedací místnosti městského úřadu proměnil svou roli starosty za pozici pedagoga a rozmlouval s dětmi o našem státním zřízení, o zákonech, demokracii, Parlamentu, prezidentovi a vládě. Představil jim Sira Nicholase George Wintona, jehož obraz visí v jeho kanceláři na stěně a vysvětlil jeho mimořádný čin.   Děkujeme za vlídné přijetí, obohacení výuky a čas investovaný do vzdělání dětí.

Při putování po Teplicích a Krupce jsme si uvědomili, jak je naše vlast krásná a plná historie a že vlastivěda rozhodně nebude žádná nuda. 

Fotografie

 

MŠ A 1.A: Projekt: MÁME RÁDI ZVÍŘATA

02.10.2017

autor článku: Mgr. Jitka Jedličková, Bc. Eva Kučerová

Státní veterinární správa pod záštitou ministra zemědělství připravila zajímavý projekt - Máme rádi zvířata. Cílem projektu je formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům. Děti byly zábavnou formou informovány nejen o hospodářských, ale také volně žijících i chovaných zvířatech v domácnosti. Dozvěděly se, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům chovat, jak zajistit zvířatům dobré životní podmínky a rozpoznat ty špatné. Největší zážitek měly z návštěvy suchozemské želvy a ze svlečených hadích kůží.

Fotografie

 

4. třída: Projektový den: PŘÍRODOVĚDA "NA KRMELCI"

02.10.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Projektový den proběhl na přírodní zahradě MC Permoníček Krupka. Děti toto prostředí již důvěrně znají a tak mohl být projekt koncipován tak, aby žáci pracovali samostatně v týmech.

Každá skupina si během dopoledních aktivit vyzkoušela chůzi poslepu, hmatem a chutí poznávala přírodniny, vytvářela frotáž listu a pojmenovala jeho části. Na kartičkách děti našly úkoly, které se úzce pojí s učivem o živé a neživé přírodě, ekosystémech, potravním řetězci. To vše prolnulo i do slovních úloh z matematiky. Po celou dobu projektu se všichni snažili dodržovat pravidla, která byla stanovena jako důležitá pro celkové ohodnocení výsledné práce týmu.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ SKUPINY

smiley  kvalitní týmová spolupráce

smiley  řešitelská úspěšnost

smiley  komunikační dovednosti

smiley  ekologický přístup a správné chování

smiley  prokázání dobré čtenářské a matematické gramotnosti

V průběhu projektu si celá třída ještě uvařila v kotlících nad ohněm úžasnou bramborovou polévku. Někteří s houbami, jiní bez hub. I tuto aktivitu jsme využili k poznávání a určování druhů zeleniny, bylinek, k popisu plodnice houby, pojmenování a zařazení do příslušné skupiny.

Děti prokázaly výborné znalosti. Nutno ale podotknout, že je ještě třeba více zapracovat na spolupráci ve skupině, pozornějším čtení otázek a komunikačních dovednostech. Je to pro nás výzva k dalšímu zlepšování.

Projekt hodnotím jako mimořádně zdařilý.

Fotografie

 

MŠ A 1. stupeň: VÝCHOVNÝ KONCERT

21.09.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Severočeská filharmonie Teplice pořádá tradiční koncerty pro žáky mateřských, základních a středních škol. Bylo nám potěšením zahájit tento školní rok právě tímto krásným kulturním zážitkem.

Děti se prolétly formou pohádkového příběhu nejen po celé galaxii, ale dokonce i časem v programu nazvaném „UFO“. Vyslechly ukázky z děl světových i českých velikánů např.

G. Rossiniho, A. Chačaturjana, W. A. Mozarta, J. Strausse, G. F. Händela, A. Dvořáka, L. Janáčka.

Celým programem posluchače příjemně provázel pan vesmírný „UFO“ dirigent Miloš Machek. Těšíme se na další koncert.

Fotografie

 

Z DENÍKU PŘÍRODOVĚDCE

26.09.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Malé děti zážitky z prázdnin kreslí a malují, my v tercii jsme je zapisovali. Úkol byl jednoduchý, každý měl napsat svůj prázdninový příběh, kde prokáže znalosti fyziky, chemie nebo biologie. Už první pátek v září jsme měli 16 prací, některé vtipné, veselé, všechny originální. Nejčastějším tématem bylo houbaření, ale objevilo se i krmení zmije, opravování prasklé duše na kole nebo zážitky od Jadranu a ze Sachalinu. Práce si další týden mohli prohlídnout rodiče a ohodnotit jejich kvalitu. Nejzajímavější jsou vystavené na chodbě ZŠ ve druhém patře u učebny 217. Odměnou pro nejlepší byly volné vstupenky do IQ parku v Liberci. Získaly je podle hlasování rodičů Amálka Švábová a Anička Waňková.

 

EKOTÝM BGB NA KRAJSKÉ KONFERENCI

12.09.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

V úterý 12. 9. proběhla v konferenčním sále Krajského úřadu ÚK krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2017. Sešli se na ní koordinátoři EVVO ze škol Ústeckého kraje, představitelé vzdělávacích ekologických center a další hosté, aby zhodnotili svou záslužnou práci za uplynulý školní rok, sdíleli nové informace, vzdělávali se a již plánovali akce pro školní rok 2017/18. Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí ÚK požádala zástupce Ekotýmu BGB Adélu Lázničkovou a Kateřinu Jírovou, aby na této konferenci odprezentovaly ostatním průběh a realizaci environmentálního programu „Sněhurka a 7 kontejnerů“, který Ekotým pro děti z 10 MŠ Ústeckého kraje vymyslel a zrealizoval. Prezentace měla na konferenci velký úspěch, stejně jako krátké ohlédnutí za programem https://youtu.be/fLLjc-BCWmA  

Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři