Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel ZŠ: +420 417 862 507
tel GYM: +420 417 861 392
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Školní akce

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

3. třída: NÁVŠTĚVA LANOVÉHO CENTRA V MŠ ZVONEČEK

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Závěr školního roku si třeťáci zpříjemnili na novém hřišti v mateřské školce, kterou mnoho z nich navštěvovalo v předškolním věku. Děti prokázaly velikou obratnost a zdatnost. Prolézačky jsou úžasné. Pozdravili se se svými paní učitelkami, popovídali si, jak se jim daří ve škole.

Děkujeme, že jsme si mohli lanové centrum v krásném počasí užít.

Fotogalerie ZDE

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM "HURÁ NA PRÁZDNINY"

23.06.2017

autor článku: Valerie Vítů, kvinta G

Žáci kvinty gymnázia byli krupským DDM požádáni, aby pro školky a školy v Krupce pomohli v pátek 23. 6. zorganizovat Preventivní výukový program „Hurá na prázdniny“. Tento program je před prázdninami z hlediska prevence velmi důležitý, protože letní prázdniny jsou krásné, dlouhé, odpočinkové a všichni se na ně již těšíme, ale zároveň jsou plné nástrah a nebezpečí, které hrozí hlavně z nevědomosti a neinformovanosti dětí a žáků.   

     Na stanovištích plnili žáčci zajímavé úkoly, se kterými jim pomáhali, či je instruovali naši kvintáni. Tak se tedy mohli seznámit s nebezpečím, co jim hrozí na výletě, u vody, doma, či na kole a procvičit se ve znalosti první pomoci. Dále měly děti možnost projet se na koloběžkách, kolech nebo v autíčkách a tím se nenásilným způsobem dozvědět něco o bezpečnosti na silnici.

     Svá stanoviště měla i městská policie a hasiči. Pobavit se žáci mohli například na skákacím hradě a na Body zorbingu a milovníci psů se mohli podívat, jak vypadá taková canisterapie nebo třeba výcvik psů. Velkou zásluhu na uskutečnění programu mají sponzorské firmy (DAPP, KH, Allianz a další), které měly také svá stanoviště. 

     Preventivní program byl vytvořen jako zábavný, ale zároveň poučný, a tak na akci dorazili předškoláci, ale i žáci druhého stupně základních škol a nižšího gymnázia. Doufáme, že se program dětem líbil stejně jako nám, a těšíme se na další spolupráci s DDM. 

Fotogalerie ZDE

 

POHÁR STAROSTY MĚSTA KRUPKA JSME OPĚT OBHÁJILI!

21.06.2017

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

Díky všem sportovcům a učitelům tělocviku a 1. stupně za podpory celé školy jsme vyhráli 1. místo v soutěžích O Pohár starosty města. V soutěžích o Pohár přátelství jsme se umístili na úžasném 2. místě za německými sportovci. Díky patří i starším spolužákům, kteří pomáhali po dva dny na sportovišti s organizací a pořádkem. Máme velikou radost!

Fotogalerie ZDE

Video ZDE

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ A MŠ BOHOSUDOV MÁ JIŽ TŘI TITULY "EKOŠKOLA"

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Žákům ani učitelům a dalším pracovníkům Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Proto přemýšlí, jak účelně změnit postoje a chování svých spolužáků, učitelů, rodičů, prarodičů a dalších spoluobčanů v problematice udržitelného rozvoje. Všem jde hlavně o to, aby škola a její okolí nebylo jen místem předávání informací, ale zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život.

     Snaží se pro tuto vizi dělat maximum – na škole velmi aktivně funguje ekologický kroužek tvořený žáky a některými učiteli, tzv. Ekotým BGB. Ekotým hravou, projektovou a prožitkovou formou přibližuje svým spolužákům, ale i ostatním občanům Krupky důležitost zájmu o své okolí a o přírodu. Organizuje pro ně různé projektové dny, akce, výlety, soutěže. V tomto školním roce slavilo obrovský úspěch pohádkové pásmo pro MŠ „Sněhurka a sedm kontejnerů“, projektový den „Učíme se navzájem“, či módní přehlídka „O nej guru odpaďáka“. Na příští rok již plánujeme pohádkové pásmo přibližující výhody vermikompostování.

     Soustavná činnost školy byla tento rok korunována dvěma dalšími velkými úspěchy – získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“ a obhájili jsme již potřetí mezinárodní titul „EKOŠKOLA“. Titul a vlajka „Ekoškoly“ byly předány zástupcům Ekotýmu, vedení školy a vedení města ve čtvrtek 22. června v Senátu Parlamentu ČR v Praze. Zástupci Ekotýmu zde pohovořili o své činnosti, převzali titul Ekoškola, prohlédli si Valdštejnský palác a zahradu. Valdštejnský palác je naprosto uchvátil svou krásou a noblesou. Tento slavnostní den byl pak korunován projížďkou všech oceněných Ekotýmů parníkem po Vltavě.

     Škola má díky letošním úspěchům „slušně našlápnuto“ být nadále stabilní oporou výchovy a vzdělávání v regionu a vedení školy je proto velmi pyšné na všechny své úspěšné žáky i učitele.

     Velký dík patří i místostarostovi Ing. Dubskému, který nejen, že s námi v Senátu reprezentoval naše město, ale zařídil Ekotýmu i pohodlnou dopravu do Prahy a zpět (což jsme v tropickém dni opravdu ocenili) a svou přítomností navodil přátelskou atmosféru. I díky jemu si žáci Ekotýmu „svůj den“ opravdu užili a získali neopakovatelný zážitek a příjemnou vzpomínku.

Fotogalerie ZDE

 

POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ

19.06.2017

autor článku: Lenka Holá, kvinta G

     V pondělí 19. 6. 2017 jsme se společně vydali do ZOO v Ústí nad Labem, kde pro nás byl připravený výukový program „Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině“. Jak už již název napovídá, prostřednictvím tohoto programu jsme se seznámili s problematikou ilegálního obchodu se zvířaty a mezinárodní úmluvou na jejich ochranu – CITES. Dozvěděli jsme se, jaké praktiky využívají pašeráci pro převoz zvířat, kam je odvážejí a co s nimi následně provádějí. To vše nám bylo předloženo velice záživnou formou prostřednictvím různých aktivit, jako jsou například pantomimické scénky či ukázka některých zabavených „suvenýrů“.

     Také jsme byli seznámeni s podobou současného ilegálního obchodu se zvířaty a možnostmi, jak mu zabránit a chránit ohrožené druhy. Po skončení programu jsme měli možnost se volně procházet po areálu ZOO, díky čemuž jsme se mohli pokochat pohledem na slony nebo nakrmit kozy v dětské ZOO.

     Návštěva ZOO se nám moc líbila, a to i přes vysoké teploty, které ten den panovaly.

Fotogalerie ZDE

 

ZMIZELÍ SOUSEDÉ

autor článku: Jana Krahulíková, kvinta G

Nedávno navštívili studenti našeho gymnázia film o Nicholasovi Wintonovi, který zachránil za druhé světové války mnoho dětí před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech. Při práci na projektu Základní školy Trmice „Zmizelí Langweilovi“ jsem měla možnost podílet se mimo jiné na pátrání po osudu jedné konkrétní dívenky, která díky panu Wintonovi přežila holocaust. Naše skupina vznikla v rámci celostátního projektu „Zmizelí sousedé“, který vybízí studenty základních a středních škol, aby pátrali ve svém okolí po lidech, kteří zmizeli v souvislosti s holocaustem.

 Myšlenka na jeho vznik se zrodila v hlavě naší bývalé paní učitelky Jindřišky Waňkové. Tenkrát organizovali neonacisté pochod Trmicemi. Děti nemohly pochopit, jak může něco takového v dnešní době být schváleno. Ve škole jsme se učili o hrůzách druhé světové války a o zločinech nacistů.  Myslím, že paní učitelka Waňková založila náš projekt, protože nám chtěla ukázat hrůzy holocaustu z jiné perspektivy. I když jsme si ve škole o holocaustu povídali, jeho oběti pro nás byly sice velmi smutnými, ale stále pouze anonymními čísly. Paní učitelka Waňková nám však svým projektem „Zmizelí sousedé“ zprostředkovala jedinečný zážitek. Rodina paní učitelky byla totiž jedna z mnoha, kterých se holocaust dotkl osobně. A tak jsem před třemi lety byla spolu s dalšími spolužáky vybrána, abych se podílela na úžasném dobrodružství. Pustili jsme se do téměř detektivního pátrání po osudech mnoha členů rodiny Langweilových za druhé světové války.

 Zpočátku jsme pracovali společně, ale po čase jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina navštěvovala archívy, prohlížela rodinnou korespondenci, záznamy, úřední dokumenty, abychom se o rodině Langweilových mohli dozvědět co nejvíce informací. O tom, že před válkou vedli obyčejný život jako každá jiná rodina a jak nemilosrdně do něj válka zasáhla. Velmi nám pomáhala maminka manžela paní učitelky Waňkové. Druhá skupina pracovala na animovaném filmu. Vedla ji paní učitelka Jitka Löblová. Film „Nejdražší Helenko“ obsahuje ukázky osobní korespondence rodiny Langweilových. Animovaný film „Klíč života“ vyhrál na podzim v roce 2015 první cenu na festivalu Animánie v Plzni .  

Byla to práce únavná a mravenčí, museli jsme se zorientovat ve velkém množství materiálu, neboť rodina je velmi rozvětvená. Střípek po střípku jsme sestavovali mozaiku příběhu Heleny Waňkové, jejich dětí a jejich rodičů.  Kontaktovali jsme pamětníky, pořádali setkání s nimi. Podnikali jsme cesty do Židovského muzea do Prahy, navštívili jsme Muzeum ghetta, Malou pevnost v Terezíně, židovský hřbitov v Budyni nad Ohří. Mimo jiné jsme pátrali v zahraničním tisku i v on-line databázi Muzea holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

Poznali jsme také osud Gertrudy a Maxe Schindlerových. Vypátrali jsme adresu jejich vnučky. Byla nadšená, když se o nás a o příbuzných dozvěděla. Neměla potuchy o tom, že někdo z rodiny válku přežil.  Právě její maminku Lilly zachránil spolu s mnoha dalšími dětmi Nicholas Winton.                                                                                                                                                     V lednu roku 2016 se konala vernisáž, kde jsme prezentovali výsledky své tříleté práce. Účast byla hojná a vernisáž slavila velký úspěch. Práce na tomto projektu byla velmi obohacující pro nás pro všechny. Jsem vděčná, že jsem se na něm mohla podílet.

Animovaný film „Klíč života“ je možné shlédnout na YouTube.

http://zmizelilangweilovi.zstrmice.cz/cs/

 

BODLO A BODLÁČEK

12.06.2017

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

Žáci nejstaršího dramatického souboru BODLO nastudovali nové představení Edudant a Francimor podle předlohy Karla Poláčka. S představením vystoupili aktéři celkem třikrát, a to před veřejností 31. května spolu s pěveckým sborem Berušky a nejmladším dramatickým souborem Bodláček. Bodláček předvedl drobnou hříčku na téma lidové pohádky A co dál?

Druhé a třetí vystoupení pak realizovali oba dramatické soubory v pondělí 12. června pro 1. stupeň naší školy.

Fotogalerie ZDE

 

SLAVNOSTNÍ DEN S VOLBOU GURU "ODPAĎÁKA"

05.06.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov proběhla 5. června, právě na Mezinárodní den životního prostředí, přehlídka programů Sdružení Tereza, ve kterých je škola zapojena. Kromě Ekoškoly, kde jsme letos již potřetí obhájili titul, je to i program „Litter Less“ a „Menu pro změnu“.

     Program Litter Less je mezinárodní program ohledně předcházení vzniku odpadu razící heslo, že je lepší odpad vůbec nevytvořit, než přemýšlet, jak ho likvidovat. Žáci naší školy na toto téma vytvořili kalendář „I malými činy můžeš změnit svět“, kde se zamýšleli, jaké drobnosti mohou následně velmi pomoci (například nosit svačinu ve znovupoužitelných obalech, topit s rozmyslem, využívat auto ve více lidech, nosit si svou vlastní tašku na nákup…) a své nápady doplnili krásnými a vtipnými ilustracemi. V rámci tohoto programu také žáci jeli 8. června na exkurzi na Čistírnu odpadních vod do Bystřan.

     Program Menu pro změnu se zajímal o stravovací návyky a životní styl žáků a jejich rodin. Žáci Ekotýmu provedli dotazníkové šetření, úctyhodných 296 dotazníků vyhodnotili a zjistili, že rodiny našich žáků nakupují spíše podle ceny, než kvality, moc neznají farmářské trhy, ale pěstují si často vlastní ovoce a zeleninu, nechodí zas tak často do fastfoodů a snaží se moc neplýtvat jídlem, i když občas nějaké jídlo vyhodí. V rámci tohoto programu také proběhl projekt „Učíme se navzájem“, kdy Ekotým seznámil mladší spolužáky s různými druhy luštěnin, obilovin, ořechů, ovoce, zeleniny, ryb, s mexickou kuchyní, dále se vyráběl kuskus a palačinky. Také pojedou žáci 6. třídy na Klíny, aby se podívali, jak to chodí na farmě.

     A nyní se již vrátíme ke Slavnostnímu dnu. V rámci programu proběhla módní přehlídka o nej (originálnějšího, kreativnějšího, módnějšího, lepšího…) GURU „ODPAĎÁKA“, kdy měli soutěžící za úkol vyrobit nápaditý, originální a zajímavý model z odpadového materiálu, tento model na sobě předvést a buď osobně, nebo za pomoci „návrháře“ publiku a porotě model patřičně vysvětlit a vtipně oglosovat. Nezbytným článkem soutěže byli samozřejmě soutěžící, ale také porota. V porotě nám zasedl místostarosta města Krupka Ing. Jaroslav Dubský, který nás tím velmi potěšil, navíc nepřišel s prázdnou, ale přinesl i dárečky pro naše vítěze (vstupy na lanovku, do štoly, do hasičského muzea od Města Krupka, bloky a trička od Ústeckého kraje). Dále v porotě zasedla zástupkyně Sdružení Tereza, paní  Jitka Krbcová a zástupce vedení školy.

     Porota měla nelehký úkol, protože všechny modely byly nápadité a propracované, nakonec se porota rozhodla všem soutěžícím udělit 1. místo. Výhrou pro každého soutěžícího byly kromě dárečků od pana místostarosty i skvostně vypadající a chutnající dorty, které vyrobila z kvalitních surovin biorestaurace Zahrada. Chtěli jsme soutěžící potěšit, ale hlavně všem ukázat, že se dají ze zdravých surovin (jako je čerstvé ovoce, kvalitní tvaroh, biomouka, biokakao, kuskus, přírodní sladidla…) vytvořit dezerty, které dobře vypadají, chutnají, a přesto „nezdevastují naše těla“.

     Druhou částí programu byla tedy ochutnávka těchto zdravých dezertů a také ochutnávka špaldových palačinek a variací kuskusu, které pro své spolužáky, učitele a rodiče připravili žáci Ekotýmu. Protože čekatelů na palačinky přibývalo, pomohly s palačinkami i paní učitelky a maminky. K palačinkám všem moc chutnala domácí marmeláda od Mgr. Pechové a paní Nebeské. Žáčci z kroužku „Šikulky“ pro účastníky slavnosti vyrobili pod vedením Mgr. Krsové zdravé a chutné jednohubky, které osobně roznášeli, a zájemcům prozradili i recepty.

     Slavnostní den se nám tak velmi vydařil, byl takovou příjemnou tečkou za všemi zajímavými akcemi a projekty, ale to by nebyl Ekotým, aby už nevymýšlel akce nové na nadcházející školní rok – máte se tedy na co těšit, zatím vám všem přejeme pěkné a dlouhé prázdniny :)

Fotogalerie ZDE

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MOSTĚ: TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

05.06.2017

autor článku: Kristýna Faistlová, 2.A8

5.6. 2017 jsme se spolužáky ze sekundy, tercie a  9. A navštívili městské divadlo v Mostě. Byli jsme na činoherním retro muzikálu podle knihy Sue Townsend Tajný deník Adriana Molea. Tato kniha byla vyhlášena nejhumornější anglickou knihou desetiletí. Hudební doprovod zajistila živá kapela ALFI ALL STARS BAND.

Příběh se odehrává v osmdesátých letech 20. století. Hlavnímu hrdinovi Adrianovi je třináct let a 3/4, jeho nejlepší kamarád je Nigel. Ve škole se objevuje nová dívka jménem Pandora. Adrian se do ní zamiluje. Jeho život však není úplně lehký, rodiče se spolu rozejdou a on zůstane s otcem. Aby toho nebylo málo, dozví se, že Nigel chodí s Pandorou, do které je Adrian zamilovaný. Nigela nenávidí. Adrian se považuje za intelektuála, píše básně a každou z nich posílá do BBC s nadějí, že ho jednou proslaví. Nakonec bude chodit s Pandorou, usmíří se s Nigelem a jeho rodiče se dají dohromady. Vše tedy dobře dopadne.

Divadelní představení si užilo celé publikum. Nepřetržitý smích a potlesk byly jasným důkazem. V mé třídě se o muzikálu povídalo ještě několik dní.

 

3. třída: NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA A BOTANICKÉ ZAHRADY V TEPLICÍCH

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Školní rok se nám pomalu chýlí ke konci a třeťáci si kompletují své nabyté vědomosti v programech mimo školní lavice. Navštívili teplické planetárium, kde prožili velice zajímavý program o naší sluneční soustavě. Shlédli film i aktuální fotografie jednotlivých planet a mnoha vesmírných těles. Pod simulovanou noční oblohou si prohlédli jednotlivé fáze měsíce a také na jarní obloze spatřili několik souhvězdí.

V botanické zahradě si prošli skleníky a ocitli se tak na různých místech naší planety. Uvědomili si, jaké základní životní potřeby mají rostliny i živočichové v těchto oblastech. Dozvěděli se také, proč se botanické zahrady zakládají a jakým způsobem se dováží jednotlivé druhy z jiných kontinentů. V zahradě obdivovali nádheru kvetoucích rostlin, rozpoznávali bylinky a zopakovali si, jak se zahradník o rostliny musí starat.

Obě návštěvy si všichni moc užili. Bylo příjemné sledovat, jak děti na dotazy reagují. Prokázaly dobrou povědomost o mnoha přírodních zákonitostech.

Fotogalerie ZDE

 

ANGLIE 2017

červen 2017

autor článku: kvartáni

DEN PRVNÍ

Po dlouhé cestě jsme dorazili do Yorku, našeho nového domovského města, kde nás přivítal anglický déšť.  Nejprve jsme prošli mohutnými městskými hradbami, ze kterých jsme se šli podívat na gotickou katedrálu York Minster. Dále jsme se vydali centrem města směrem k York’s Chocolate Story. Zde jsme se dozvěděli o historii výroby čokolády a také jsme si vyrobili vlastní čokoládové lízátko. Závěrem programu byl Jorvik Viking Centre, museum věnované době vikingů. Ve večerních hodinách jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.

DEN DRUHÝ

Dopoledne jsme měli výuku s rodilými mluvčími. Odpoledne opět pršelo, a tak jsme změnili program z přístavního města Whitby na prohlídku Castle Howard, sídla stejnojmenného rodu, které je využíváno dodnes. Zbývající čas byl využit k nákupům v nákupním centru.

DEN TŘETÍ

Po dopolední výuce se umoudřilo počasí a mohli jsme si prohlédnout rybářské městečko Whitby. Z tohoto přístavu kdysi vyplouval James Cook a město bylo také inspirací pro román Dracula od Brama Stokera. Většina z nás využila možnosti ochutnat tradiční anglické Fish & Chips.

DEN ČTVRTÝ

Tento den jsme dopoledne zakončili naší výuku, za kterou jsme získali certifikáty. Na odpoledním programu bylo Fountains Abbey, zřícenina opatství a s tím spojené francouzsko-anglické zahrady. Po návštěvě jsme odjeli směrem k Londýnu, kde jsme se ubytovali v hotelu v Leicesteru.

DEN PÁTÝ

Časně ráno jsme z hotelu vyrazili do Londýna, kde nás čekala celodenní prohlídka. Začali jsme plavbou po Temži do centra města, odkud jsme viděli nejznámější památky. Poté jsme se vylodili u London Eye, ze kterého jsme viděli Londýn z ptačí perspektivy. Následovala pěší trasa přes Whitehall, Horde Guards Parade, Buckingham Palace, ulici The Mall, Trafalgar Square a Leicester Square, kde jsme utratili poslední libry během rozchodu. Z centra jsme se vydali lodí zpět na North Greenwich k autobusu, který nás bezpečně odvezl až domů.

V Anglii se nám moc líbilo, příští rok jedeme zas  !!!!!

Fotogalerie ZDE

 

ČOV BYSTŘANY

08.06.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ve čtvrtek 8. června se jeli žáci naší školy v rámci programu Litter Less (Sdružení Tereza) podívat na zajímavou exkurzi do Čistírny odpadních vod do Bystřan. Provázel nás mistr výroby a odborně vysvětlil žákům princip mechanického a biologického čištění odpadních vod. Bylo velmi poučné se na všechno podívat (a očichat) zblízka. Zajímavé je, že i někteří dospělí se mylně domnívají, že se zde vyrábí pitná voda. Zde se čistí odpadní voda z okresu Teplice (tedy včetně Krupky), cesta odpadní vody z vaší toalety do čističky prý trvá cca 6 hodin, úplné vyčištění této vody v ČOV pak dalších 11 hodin.

Nejprve dochází k mechanickému předčištění odpadní vody za pomocí česlí, shrabek a lapáků písku a tuku, potom dochází k primární sedimentaci (usazování) v usazovacích nádržích, po chemickém čištění nastává i čištění biologické za použití mikroorganismů. Zajímavé bylo pozorovat probublávání v denitrifikační nádrži, respekt budily vyhnívací nádrže na kal a plynojemy. Exkurze byla rozhodně velmi poučná, poznatky z ní načerpané žáci využijí při hodinách chemie a environmentální výchovy.   

Fotogalerie ZDE

 

ZA PAMÁTKAMI UNESCO

08.06.2017

autor článku: Mgr. Iva Reichová

Díky finanční podpoře Renovabis se na konci května mohly vypravit tři třídy Biskupského gymnázia v Bohosudově na dvoudenní exkurzi za českými památkami, které jsou zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

                Pro mnohé studenty jsou poznávací exkurze finančně nákladné a především před letními prázdninami jsme se setkávali s rozhodnutím studentů a jejich rodičů, že na naplánovanou exkurzi nemohou jet. Díky finanční podpoře toto dilema bylo vyřešeno. Jako cíl naší výpravy jsme zvolili Kutnou Horu a její nejbližší okolí, které patří mezi nejkrásnější místa naší země, ale zároveň bývá opomíjena běžnými turisty.

                V Kutné Hoře jsme navštívili chrám sv. Barbory, který je po celkové rekonstrukci a jeho krása svítí do dálky. Studenti obdivovali nejen vnější výzdobu v podobě fiál, opěrného systému a chrličů, ale i vnitřek, na kterém je patrná snaha našich předků citlivě i necitlivě upravovat vnitřní prostory aktuálnímu vkusu, ale i pokračovat v díle svých otců a zanechávat po sobě krásná místa obdivovaná i současnými návštěvníky.  Naše putování potom pokračovalo do Sedlce, kde na nás čekal další skvost gotického umění – sedlecká katedrála, která opět musela čelit touze měnit a která po určitou dobu sloužila jako továrna na tabákové výrobky. Studenti se ale nejvíc těšili do sedlecké kostnice, ve které je uloženo na 50 000 kosterních ostatků, navíc vyskládaných do bizarních skulptur typických pro barokní vnímání času a smrti. Po návratu do Kutné Hory jsme si prohlédli centrum, gotickou kašnu a morový sloup a navštívili Vlašský dvůr, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o těžbě a zpracování stříbra a ražbě mincí. Celé putování jsme zakončili v kutnohorském divadle na objednaném divadelním představení Improshow, které nás pobavilo i příjemně naladilo.

Akce mělo smysl a byla velkým přínosem pro každého účastníka. Někteří studenti prohlašovali, že to byla nejhezčí exkurze, kterou kdy se školou zažili. 

Fotogalerie ZDE

 

NÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

07.06.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Třída 2. A8 v rámci výuky religionistiky a dějepisu podnikla výlet do Prahy. Nejprve jsme se v Židovském muzeu zúčastnili  workshopu  Badatel. Smyslem bylo seznámit se s židovskými svátky a tradicemi tak, jako to dělají opravdoví badatelé, včetně prezentace před kolegy.  Pracovali jsme na tématech běh života, židovská domácnost, šabat a židovská svatba. Pokračovali jsme prohlídkou Staronové a Španělské synagogy. Navštívili jsme Památník českých a moravských obětí šoa v Pinkasově synagoze. Na závěr jsme se podívali na Starý židovský hřbitov.

Působivá místa jsme procházeli s mnoha dalšími návštěvníky, většinou cizinci. Při malé procházce Starým Městem nám pak paní učitelka Reichová ukazovala zajímavá místa a vysvětlovala historické souvislosti.

Byl to pro nás vlastně projektový den. Učili jsme se vnímat památky a historii kolem nás, prezentovat (to nám moc nešlo – výzva do budoucna), pohybovat se ve velkoměstě, orientovat se v neznámém prostoru, cestovat vlakem.

Fotogalerie ZDE

 

PŘÍRODOVĚDNÝ DEN NA MILADĚ

02.06.2017

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

2. 6. jeli druháci a třeťáci zkoumat přírodu kolem jezera Milada. Druháci měli v plánu odlévat stopy a třeťáci pozorovat život v jezeře. Na pozorování jsme se řádně vybavili - sádra, kelímky, mikroskop, lupy, dalekohled, svačinka od maminky a hurá do přírody.  První aktivitou bylo překvapení -  kroužkování ptáků. Zástupci České společnosti ornitologické nachytali ptáčky a potom je kroužkovali. Děti měly řadu zvídavých otázek a kroužkování si moc užily. Viděli jsme: letošní mládě sýkory koňadry, krutihlava, strnada, kosa, drozda, lindušku, sedmihláska a všechny druhy pěnic, které žijí v Čechách. Potom měla každá třída svůj program. Druháci se pustili do odlévání stop. Stop našli hodně, ale okolní půda byla dokonale vyschlá a nebylo snadné stopy vyrýpnout. Práce je moc bavila a odlévání stop zkusí i na škole v přírodě. Třeťáci zkoumali život ve vodě a na vodě. Pozorovali jsme pavouka vodoucha, raka, plže plovatku bahenní, různě staré larvy vážek a na pozorování svleček šídla jsme použili lupu a mikroskop. Na hladině pluly labutě a kachny a viděli jsme i rorýse, jak za letu pijí vodu. K pozorování ptáků jsme použily dalekohled.

Celý den se mimořádně vydařil. Odvezli jsme si spoustu neopakovatelných zážitků.

Fotogalerie ZDE

 

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

31.05.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Světová zdravotnická organizace WHO od roku 1987 vyhlašuje Světový den bez tabáku pravidelně na poslední květnový den. Podle statistik je tabák a jeho zneužívání příčinou úmrtí téměř 6 miliónů lidí ročně. Hlavním cílem tohoto dne je zmírnit dopady kouření a zastavit globální tabákovou epidemii. Proto český protikuřácký zákon začal platit právě v tento den.

V sekundě jsme si Světový den bez tabáku připomenuli v hodinách chemie. Podle materiálů online vzdělávacího portálu Fred nakladatelství Fraus jsme hledali vlastnosti tabáku a nejškodlivějších látek z cigaretového kouře. Podívali jsme se na několik zajímavých krátkých filmů, třeba co se dostane do plic kuřáka po vykouření 400 cigaret. Jeden malý chemický pokus jsme si vyzkoušeli. Na ukázky vyplněných pracovních listů se můžete podívat na nástěnce ve 2. patře gymnázia.

 

NOVOSEDLICKÝ DOPRAVÁČEK

25.05.2017

autor článku: Mgr. Jitka Kolářová

25. 5. 2017 se naši třeťáci zúčastnili Novosedlického dopraváčku. Žáci museli zvládnout první pomoc, jízdu zručnosti, znalost dopravních značek, průjezd křižovatkami a mnoho dalších dovedností. Odměnou jim bylo krásné 8. místo z devatenácti škol. Dopoledne jsme si užili jak díky milému kolektivu lidí, tak i díky krásnému slunečnému počasí.     

Fotogalerie ZDE

 

MULTIKULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ EVROPA "STUDIO KARAVANA"

autor článku: Mgr. Helena Pechová, Mgr. Veronika Vlasáková

Žáci 1. stupně ZŠ si prožili další z úžasných představení „Studia Karavana“. Již se s svými přáteli navštívili Afriku a Asii. Tentokrát se projeli po části Evropy. Bylo příjemné sledovat, jak děti velice rychle reagují a s chutí se zapojují do programu představení. Ten je vždy stavěn velice interaktivně a děti si ho opravdu užívají.

Děkujeme oběma hlavním aktérům za kvalitně odvedenou práci a těšíme se na další setkání.  

 

VYSTOUPENÍ UMĚLECKÝCH KROUŽKŮ NAŠÍ ŠKOLY

autor článku: Mgr. Helena Pechová, Mgr. Veronika Vlasáková

Bývá již tradicí, že koncem školního roku žáci a studenti dramatických kroužků Bodlinka, Bodláček a Bodlo a děti z pěveckého sboru Berušky prezentují svou celoroční práci na vystoupení pro rodiče. Letos proběhl „Květinový koncert“. Všichni jsme si užili nádherné odpoledne plné písniček a divadla. Všem hercům a zpěvákům děkujeme za mimořádný výkon a celoroční práci ve všech zmíněných souborech.

Fotogalerie ZDE

 

FESTIVAL VĚDY, SPORTU A UMĚNÍ

17.05.2017

autor článku: Karolína Srpová

17. května 2017 jsem navštívila se spolužáky ze sekundy, tercie, kvarty a kvinty Dny vědy a umění.  Vše se odehrávalo na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem, kde bylo mnoho stánků, na kterých fakulty předvedly mnoho aktivit a to čemu se věnují. Návštěvníci si mohli několik věcí vyzkoušet a prožít na vlastní kůži.

Já jsem si prošla několik míst např.:

  • Pedagogickou fakultu, kde jsme si vyzkoušeli 3D tisk a prošli několik aktivit, za které jsme si poté mohli vybrat menší dárek, také nám přednesli a ukázali knihu recykliteratura - (recykliteratura je hledáním překvapivých souvislostí, kontrastů a absurdit.)
  • Fakultu zdravotnických studií, kde nám odebírali krev z prstu, zjišťovali krevní skupinu a cukr v krvi, také nám měřili tlak.
  • Fakultu umění a designu, kde jsme si vyrobili připínací placku se svým motivem a také se vyfotili, před čtyřmi různými stěnami dle výběru, polaroidem anebo normální zrcadlovkou.
  • Vědeckou knihovnu, jejich projekt se mi velice líbil a jmenoval se (Z)važ si knih, kde jsme si měli vážit knihy a odhadovat, co cca váží přibližně, za odměnu jsme dostali pexeso, záložku do knih a středoškolští studenti dostali roční poukázku na bezplatnou návštěvu do vědecké knihovny.

dále tam byla Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta

Festival se mi velice líbil, nádherně vyšlo počasí, a byli tam naprosto milí lidé, kteří se to pokaždé snažili zajímavě vysvětlit, ukázat, předat, naučit… I na pódiu vždy někdo vystupoval a bylo to pěkné oživení hlavního programu. Moc děkuji za novou zkušenost.

Fotogalerie ZDE

 

3. třída: ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB "VÝLET DO DIVOČINY"

15. -19.05.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

V termínu 15. - 19. května jsme vyjeli v kompletním počtu do Horní Světlé do Chaty U Myšáka. V krásném prostředí Lužických hor jsme prožili týden plný aktivit. Náplň jednotlivých programů úzce korespondovala s naším zapojením do celostátního projektu „Jděte ven“ a tvořením Deníku divočiny.

Děti ve volné přírodě rozpoznávaly byliny, ochutnávaly ty jedlé, uvařily si pampeliškový med, vyrobily bylinkový náramek přátelství, sestavily přírodní herbářovou paletku. Uvědomily si význam léčivých rostlin pro náš život.

Po celou dobu jsme se pohybovali v přírodních společenstvech lesa, louky, rybníka. Zde jsme pozorovali živočichy i rostliny a obdivovali jejich krásu. Podařilo se nám kromě jiného spatřit užovku, zmiji a všechny vývojové stupně žáby. Mnoho z živočichů nebo rostlin jsme se naučili vyslovovat i anglicky.

V lesních domečcích, které jsme si ve skupinkách postavili, zahrály děti představení se svým ponožkáčem – skřítkem ze staré ponožky, kterému přišily knoflíky, vlasy a fousy z vlny.

Protože jsme si sami hospodařili, využili jsme přístupu do kuchyně a v rámci výuky matematiky metodou profesora Hejného jsme si vyvodili zákonitosti o válci. Měřili jsme, co se dalo, porovnávali, zapisovali, uvědomili si souvislosti matematiky a běžného života.

Náš obdiv také patřil vodnímu dílu „Naděje“. Již z výuky jsme věděli, že přehradu vytvořil člověk. Ale vidět tak působivé dílo na vlastní oči je zcela jiný zážitek než obrázek v učebnici. Dokonce jsme spatřili v nádrži pstruhy a vodní ptactvo, což svědčí o příznivém prostředí.

Mezi velmi zajímavé výlety patřila návštěva sirných pramenů, kde jsme si kousek potoka bosí probrodili. Vyšlápli jsme i na vrchol hory Luže a spočinuli pohledem na překrásné krajině, zvlněných kopcích, zlatých polích řepky olejky a blankytně modré obloze. Tu jsme také pozorovali v noci, temnou a prozářenou hvězdami. Rozpoznávali jsme jednotlivá souhvězdí a pohybující se satelity a letadla.

Po celou dobu pobytu jsme také hodně sportovali, hráli míčové a jiné hry. Kamarádství upevňovali při teambuildingových aktivitách. Společně jsme po sobě také vytřídili a uklidili veškerý odpad.

Náš výlet do divočiny byl okouzlující. Za tak málo času jsme toho stihli opravdu hodně. Splnil tak naše očekávání a věříme, že mnohým dal mnoho inspirace k dalším osobním letním aktivitám.

Děkuji všem kamarádům, že tam se mnou byli rádi, Helena

Fotogalerie ZDE

 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

19.05.2017

Fotogalerie ZDE

 

EKOTÝM NA DNU VĚDY A UMĚNÍ

17. -18.05.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ve dnech 17. a 18. května pořádala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dny vědy a umění.  Jednotlivé fakulty a katedry se představily veřejnosti s tím nejlepším, co na nich probíhá, či se tam zkoumá. Katedra preprimárního a primárního vzdělávání připravila v Domě dětí a mládeže pro děti z ústeckých mateřských škol divadelní představení. V předsálí si čekající děti krátily chvíli na zajímavých workshopech. Jeden z workshopů si vzal pod patronát náš Ekotým a naučil děti na jednoduchých aktivitách z projektu „Sněhurka a 7 kontejnerů“ třídit odpad. Děti byly aktivitami Ekotýmu zaujaty a s jejich učitelkami jsme si dokonce dohodli návštěvu naší školy za účelem již zmíněného projektu.

Fotogalerie ZDE

 

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ S BALTÍKEM

18.05.2017

autor článku: Ing. Irena Martinovská

Ve čtvrtek 18. 5. se nejlepší programátoři v jazyce Baltík 3, kteří postoupili ze školních kol, zúčastnili krajského kola Baltie 2017 v DDM Bílina. Náš kroužek zastupovali Matyáš Fuka, Ondřej Kubiš, Daniela Popelková, všichni z 5. třídy a Apolena Zvoníková z 2. třídy. Soutěžící měli za úkol vypracovat 8 programů různé obtížnosti a zaslat je během dvou hodin na soutěžní server. Úlohy byly stejné pro všechny věkové kategorie. Výsledky se dozvíme až po ukončení všech krajských kol v celé republice.

Fotogalerie ZDE

 

ATLETICKÝ ZÁVOD POHÁR ROZHLASU V BÍLINĚ

16. - 17.05.2017

autor článku: Mgr. Klára Vařílková

Ve dnech 16. a 17. května se žákyně druhého stupně zúčastnily tradičního atletického závodu Pohár rozhlasu v Bílině - Kyselce. 
Oba dva dny, během kterých se mezi sebou utkali žáci v atletických disciplínách z 20ti základních škol okresu Teplice, byly slunečné a velmi teplé. 
Naše žačky přistoupily ke svým disciplínám zodpovědně. 
Starší žákyně, kterým v týmu chyběla kvůli nachlazení Terezka Kotrbová, se umístily na 5. místě. Nejlepší výkony podala Simča Tieslová, která si na závodech zaběhla dva osobní rekordy na tratích 60m (celkem 2. místo v jednotlivcích) a 800m (celkem 6. místo v jednotlivcích).
Družstvo mladších žákyň tvořily převážně děvčata ze šestých tříd a primy. Výkon odpovídal první zkušenosti s atletickými závody. Dívky obsadily 11té místo, což je polovina tabulky z celkového počtu škol. Jejich individuální výsledky byly moc pěkné. Věřím, že se příští rok posunou na přední příčky. Nejlepší výsledek si z týmu mladších žákyň vybojovala Sarah Nicol Jirsová v hodu kriketovým míčkem. Sára hodem 39m obsadila 2. místo v jednotlivcích.

Fotogalerie ZDE

 

ZAHÁJENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017

16.05.2017

Fotogalerie ZDE

 

MLADÝ PROGRAMÁTOR 2017

12. - 14.05.2017

autor článku: Ing. Irena Martinovská

Ve dnech 12. - 14. 5. se dva žáci naší školy zúčastnili celostátního kola soutěže Mladý programátor 2017 v Českých Budějovicích. Mezi 70 dětmi z Čech a Moravy jsme se neztratili. Tým Matyáš Fuka a Ondřej Kubiš se umístil na 19. místě.

Během tří dnů děti nejen programovaly, ale organizátoři pro ně připravili zajímavé hry i výlet po Českých Budějovicích, kde děti plnily různé úkoly, které si musely najít pomocí QR kódů.

Oběma chlapcům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Fotogalerie ZDE

 

KURZ ETICKÉ VÝCHOVY

27. - 28.04.2017

autor článku: Mgr. Ivana Svobodová

Už mnoho let se na naší základní škole učí jako vyučovací předmět etická výchova. Mgr. Kollárová a Mgr. Schenk jsou aprobovaní učitelé tohoto předmětu. Na gymnáziu tento předmět není, některé části jsou integrované do dalších předmětů, například do občanské výchovy. Protože se nám zdálo potřebné zprostředkovat i žákům gymnázia tento zajímavý předmět, rozhodli jsme se pro netradiční formu – dvoudenní intenzivní kurz. Vybrali jsme žáky sekundy a zaměřili jsme se na sebepoznání, spolupráci a pravidla chování ve třídě. Krátkou zprávu o kurzu napsala Jana, Áňa a Sára:

1. den

První hodinu jsme seděli ve třídě a povídali si. Na druhou hodinu jsme se přesunuli nahoru do bobkárny.  Nejdříve jsme si každý postupně vybrali jednu kladnou vlastnost (jako člověka, kterého ve třídě chceme) a jednu zápornou (jako člověka, kterého ve třídě nechceme). Potom jsme říkali, proč bychom takového člověka chtěli nebo nechtěli ve třídě. Pak jsme napsali anonymní dopisy celé třídě a přečetli si je. Na jednu z posledních her jsme se rozdělili na různé funkce na lodi a nakreslili na ní lidi z naší třídy. Bohužel jsme to celé nestihli, tak jsme to dokreslovali o výtvarce. Dále jsme dostali květiny a každý jsme napsali každému, co se nám na něm líbí.

2. den

Jako první aktivitu jsme si nakreslili smajlíky, které vyjadřovali naše pocity, abychom se mohli případně rozveselit. Poté jsme se rozdělili do dvojic a napsali hodnoty naší třídy do pyramidy.  Postupně jsme seskupovali a předělávali pyramidu podle společných názorů, nakonec vznikla společná pyramida sociálních hodnot. Nejlepší na druhém dni byl padák s dírou uprostřed. Polovina třídy měla zavázané oči a ti zbylí je museli navigovat, aby míč nespadl do díry doprostřed. Pak jsme šli na oběd. Byl vskutku vydatný párek s hrachovou kaší, která vypadala jako malta.  

Líbilo se nám to, protože to nebylo klasické vyučování a byla to zábava. Těšíme se na další kurz etické výchovy.

Fotogalerie ZDE

 

HISTORIÁDA

27. - 28.04.2017

autor článku: Mgr. Iva Reichová

Koncem dubna se náš gymnaziální tým složený z primána Bohouše, sekundána Pepy, terciána Honzy a kvartánky Elišky zúčastnil tradičního klání týmů z celé republiky. Letos historiádu, jak se soutěž nazývá, pořádala ZŠ v Bakově nad Jizerou.

Soutěž byla velmi pestrá. Soutěžní týmy osvědčovaly svoje vědomosti v praktické i teoretické podobě, zažily pátrání na hradě Bezděz, velkou městskou hru přímo v Bakově a noční varhanní koncert v místním kostele, kde si vyslechly ukázku z tvorby místního rodáka Linky. Soutěž je tradičně velmi náročná, nejen co se týká fyzických, ale i psychických sil.  Náš tým bojoval statečně. Zpočátku se nám příliš nedařilo, dlouho trvalo, než se nám podařilo proniknout do systému otázek a včas reagovat na výzvy organizátorů. Druhý den naši soutěžící patřili k nejlepším, v městské hře získali všechny body a v poslední zteči ukořistili bonusových 25 bodů. I tímto úspěchem se jim nakonec podařilo skončit na pěkném 8. místě a úspěšně reprezentovat naši školu.

Děkuji Bohoušovi, Pepovi, Honzovi a Elišce za nasazení, nadšení a samozřejmě i vědomosti, které úspěšně použili, a doufám, že příští rok bude naše škola alespoň stejně úspěšná jako letos.

Fotogalerie ZDE

 

VÍTE, CO JE TO ŽEK?

26.04.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

ŽEK je zkratka pro žákovskou ekologickou konferenci, které se zástupci Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov zúčastnili ve středu 26. 4. 2017 na Magistrátu v Mostě. Žákovská ekologická konference je příležitost pro žáky základních a středních škol prezentovat samostatné práce věnované otázkám ochrany přírody, životního prostředí a krokům k udržitelnému rozvoji. Jde také o příležitost vybudovat užší vztahy s jinými školami regionu a vytvořit si prostor pro vzájemnou spolupráci. Pořadatelem je Klub ekologické výchovy a Ústecký kraj.

Konference tedy byla určena žákům škol Ústeckého kraje, kteří se v tomto školním roce věnovali nějakému zajímavému environmentálnímu projektu. Na konferenci byl prostor představit svou školu, svůj projekt formou příkladu dobré praxe a samozřejmě velký prostor měla i diskuse mezi žáky a hosty (představitelé Magistrátu města Most, zástupci Ústeckého kraje, předsednictvo Klubu ekologické výchovy…). Žáci tak měli velkou příležitost diskutovat mezi sebou i s hosty o problémech, které je zajímají, hledat společná řešení, či se inspirovat zajímavým projektem jiné školy.

Naši školu úspěšně reprezentovali: členky Ekotýmu Kateřina Jírová, Veronika Pavlátová, Adéla Lázničková a žák septimy Jan Leistner. Honza žákům jiných škol a přítomným hostům představil svou ročníkovou práci „Jezero Milada“, se kterou vyhrál třetí místo v krajské soutěži „Víš, kde žiji?“.  Honza svou práci pojal globálně – od počátku těžby hnědého uhlí v této oblasti, přes historii zaniklých obcí Tuchomyšl, Vyklice, Otovice až k průběhu rekultivace a biodiverzitě současného ekosystému.

Děvčata seznámila účastníky konference se zajímavými projekty, které Ekotým BGB organizoval tento školní rok pro své spolužáky. Bylo to například „Menu pro změnu“ – projekt ve spolupráci se Sdružením Tereza, který se zabývá životním stylem (životní styl ovlivňuje naše zdraví z 50 %) a seznamuje žáky se zdravými, zajímavými, někdy i méně známými potravinami. V rámci „Menu pro změnu“ zorganizoval Ekotým pro své spolužáky projektový den „Učíme se navzájem“ (film o PD zde https://youtu.be/fpbq-jF5mrM  ) a připravuje další akci – kurz přípravy zdravých sladkostí za účasti profesionálních kuchařů, odborníků na zdravou výživu.

Dále je to program Litter Less, který pojednává o předcházení vzniku odpadu - je lepší odpadu předcházet, než likvidovat už vzniklý odpad. Jak předcházet vzniku odpadu a jak šetřit energiemi Ekotým zpracoval to školního kalendáře "I malými činy můžeme změnit svět", který doprovodily svými ilustracemi další nadané žačky gymnázia. Kalendář měl Ekotým  v několika exemplářích s sebou a rozdal je mezi účastníky konference, což se setkalo s velkým ohlasem. Stejný ohlas vyvolal i film o projektu „Sněhurka a 7 kontejnerů“ (https://youtu.be/fLLjc-BCWmA), kde Ekotým seznamuje hravou a zábavnou formou předškoláky školek ÚK s tříděním odpadu (tento projekt se právě realizuje díky IKEA výzvě „Velké změny začínají od nejmenších“ a příspěvku ÚK v rámci programu „Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje v roce 2017“). Své uznání děvčatům za jejich práci vyjádřila i Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí a zemědělství ÚK, která byla hostem konference.

Závěrem organizátorka ŽEK, paní Mgr. Ivana Strnadová, poděkovala naší delegaci za účast drobnými dárečky a douškou, že se na nás a další zajímavé nápady a projekty bude těšit i příští rok.

Fotogalerie ZDE

 

BRIGÁDA

22.04.2017

autor článku: Veronika Pavlátová

V sobotu 22. dubna se někteří žáci, rodiče, prarodiče, učitelé a další pracovníci naší školy rozhodli protáhnout svá po zimě zlenivělá těla a udělat tím pádem něco pro sebe, ale i pro školu. Den Země tak oslavili brigádou, která měla za úkol zvelebit rozsáhlý areál školy.

Takže se vesele plevelilo, okopávalo, hrabalo, odnášelo na kompost, sázelo. Pod nánosem plevele na nás vykoukly i zajímavé mozaiky, které již ani nebyly vidět. Krásně nám prokoukla přírodní učebna jezírka, ale i nádvoří areálu. I přes nepřízeň počasí se šikovným rukám pracantů dařilo. Všem zúčastněným moc děkujeme a doufáme, že si to s námi příští rok zase zopakují. Také děkujeme, že se žáci 6. třídy budou o pěstitelských pracích o nové rostlinky starat.

Fotogalerie ZDE

 

VÝJIMEČNÝ RECITÁTOR

autor článku: Mgr. Iva Reichová

Jan Kernaševič z 8.A postoupil do Krajského kola Přehlídky mladých recitátorů v Lounech, kde mu porota udělila čestné uznání za mužný přístup k recitaci. Pro naši školu se jedná o největší zatím dosažený úspěch. Každoročně se někdo z našich recitátorů do krajského kola probojuje, ale letos poprvé náš recitátor získal ocenění krajské poroty. Gratulujeme.

 

VÍTE, KDO JSOU WINTONOVY DĚTI?

19.04.2017

autor článku: Jana Krahulíková, kvinta

Dne 19. dubna 2017 jsme navštívili kino a měli jsme tu čest nahlédnout prostřednictvím dokumentárního filmu do života Sira Nicholase Georga Wintona. O jeho hrdinských skutcích jsme slyšeli již dříve ve škole (Winton v roce 1939 zachránil 669 dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do náhradních rodin), ale rádi jsme se o něm dozvěděli i něco nového. Například, že Nicholas Winton nezachraňoval jen děti židovského původu.  Tyto děti cestovaly kromě Velké Británie také do Švédska. Sir Winton své činy dlouho držel v tajnosti i před svou rodinou a výstřižky s fotografiemi, jediný důkaz o jejich existenci, schoval na půdě. Zde ležely spoustu let. Kdyby nebylo jeho ženy, která je náhodou objevila, možná bychom o zásluhách Sira Wintona nikdy nevěděli. Vyslechli jsme si dojemná svědectví přímo od těch, které zachránil.

Dnes již dědečkové a babičky vypovídali o tom, jaký to byl dobrý a ušlechtilý člověk. Všichni jsou mu hluboce vděčni za to, co pro ně udělal. Říkali, že bez Nicholase Wintona by tu dnes nebyli. Je nutné si uvědomit, že Sir Nicholas dětem zachránil život a zároveň byl pro ně velikým vzorem dobrého, statečného člověka a motivoval je k dalším dobrým skutkům.  Nicholas Winton je úžasným morálním příkladem pro nás pro všechny. Zároveň bylo milé a úsměvné zjistit, že Sir Winton byl také jenom člověk z masa a kostí. Miloval své auto a často dostával pokuty za rychlou jízdu. Byl vždy optimistický, dobře naladěný, miloval humor a dobrou společnost – i díky tomu se dožil úctyhodných 106 let.                         

Dvě hodiny strávené se Sirem Nicholasem byly velmi obohacující a poučné. Je nezbytné si neustále připomínat tyto temné kapitoly historie, aby se již nikdy neopakovaly.

 

BGB MÁ DALŠÍ TITUL!

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Zástupci Ústeckého kraje se ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy – asociací pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání; rozhodli zhodnotit proenvironmentální aktivity škol v Ústeckém kraji a ocenit školy, které se snaží vést své žáky k šetrnému spotřebitelství a podporují tak udržitelný rozvoj své obce.

Soutěž má tři stupně, tím prvním, nejvyšším, jsou oceněny školy s dlouhodobými zkušenostmi a komplexní realizací environmetální výchovy. A právě tímto nejvyšším stupněm byla oceněna naše škola; k titulům „Ekoškola“, „Škola udržitelného života“, „Etická škola“ si přidala titul „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“.

Oceněny byly především naše projektové aktivity a výchovné působení, ve kterých se žáci Ekotýmu zaměřují nejen na své spolužáky, ale i na jejich rodiny. Z nejzajímavějších aktivit jmenujme například pohádkové pásmo „Sněhurka a 7 kontejnerů“, projektové dny „Enviropohádky“, „Žížalení“, „Učíme se navzájem“. Také byla oceněna zajímavá umístění žáků školy; vloni vyhráli žáci Ekotýmu 1. místo v krajské soutěži se stolní hrou o Krupce, kterou sami vytvořili; letos bude o medailové místo bojovat žák Jan Leistner s obsáhlou prací o rekultivaci „Milada“.

Ekotým také úzce spolupracuje se Sdružením Tereza, například na programu „Menu pro změnu“, kde se snaží seznamovat své spolužáky a jejich rodiny se zdravými a hlavně lokálními potravinami. Dále je to program Litter Less, který pojednává o předcházení vzniku odpadu - je lepší odpadu předcházet, než likvidovat už vzniklý odpad. Jak předcházet vzniku odpadu a jak šetřit energiemi Ekotým zpracoval to školního kalendáře "I malými činy můžeme změnit svět", který doprovodily svými ilustracemi další nadané žačky gymnázia.

Jsme rádi, že na gymnáziu funguje sehraná parta, které není jedno, jaké prostředí ji obklopuje. Pokud máte o některý z programů zájem, ozvěte se na ingo@bgbzs.cz rádi vám vše vysvětlíme.

Fotogalerie ZDE

 

SNĚHURKA A 7 KONTEJNERŮ

21.04.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ne, opravdu to není tisková chyba, žáci Ekotýmu Biskupského gymnázia Bohosudov vymysleli a právě realizují pro své mladší spolužáky, děti z MŠ ÚK aktivity, které by pomohly problematice udržitelného rozvoje v našem kraji. Aktivity zpracovali do pohádkového pásma přiměřeného věku posluchačů.

 Pohádkové pásmo se jmenuje „Sněhurka a 7 kontejnerů“ a pojednává zábavnou a interaktivní formou o třídění, ale i o předcházení vzniku odpadu. A proč právě tento název? Protože existuje sedm barev kontejnerů (žlutá, modrá, zelená, oranžová, červená, hnědá, černá), do které se hází odpad, a trpaslíků od Sněhurky bylo také sedm, tak proč by si každý z trpaslíků nemohl vzít na starost jeden typ odpadu? Ano, znalý ekolog namítne, že ještě existují bílé kontejnery na čiré sklo, ale jelikož je program hlavně pro předškoláky, ponechali jsme jen zeleného trpaslíka „Sklíčka“.

 A jak pásmo probíhá? Po úvodní pohádce si trpaslíci „rozeberou“ předškoláky a děti pak plní na stanovištích u každého trpaslíka, jehož čepička znamená určitou barvu kontejneru, zadané úkoly. Akci nám sponzorovala IKEA projektem „Velké změny začínají od nejmenších“, díky kterému jsme mohli připravit kostýmy a zázemí pásma, díky finanční podpoře Ústeckého kraje (Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK 2017) můžeme zaplatit dopravu k nám i vzdálenějším školkám. Všechny děti, které se účastní projektu, od nás také kromě zdravého mlsání dostanou žluté a modré nádoby, aby s tříděním mohly pokračovat i ve své školce.

Ukázku z programu najdete zde: https://youtu.be/GXf6Syu9MAc Pokusíme se s pásmem do konce září 2017 navštívit co nejvíce školek v Ústeckém kraji, v případě zájmu zahrajeme pásmo i pro rodiče, neboť je důležitější postoj celé rodiny, než jednotlivce. V případě zájmu se ozvěte na ingo@bgbzs.cz rádi vám vše vysvětlíme.

Fotogalerie ZDE

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

20.04.2017

autor článku: Mgr. Klára Vařílková

Dne čtvrtek, 20. dubna se výběr žáků ze 3., 4. a 5. Třídy zúčastnil štafetového poháru, který se již tradičně konal na ZŠ Maršovská v Teplicích. I přes nepříznivé počasí byla akce velmi zdařilá, děti si ji užily. Radost byla o to větší, když jsme za naše běžecké výkony obsadili krásné 3. místo (z jedenácti přihlášených škol). Velkým úspěchem bylo také několik umístění na prvních třech příčkách v doplňkových aktivitách (skok daleký, hod medicimbalem), o které byl letošní štafetový závod obohacen. 

Děkuji našim nejmladším sportovcům za skvělý sportovní zážitek. 

Fotogalerie ZDE

 

BALTÍK

05.04.2017

autor článku: Mgr. Irena Martinovská

Ve středu 5. 4. se děti z kroužku Programování s Baltíkem zúčastnily regionálního kola soutěže Mladý programátor. Naši školu reprezentovali Matěj Fuka, Ondřej Kubiš, Daniela Popelková a Ondřej Slíva z 5. tříd a Apolenka Zvoníková ze 2. třídy. Kdo postoupil do celostátního kola, se dozvíme 21. 4., kdy budou výsledky vyhlášeny.

Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie ZDE

 

3. a 6. třída: SPOLEČNÁ HODINA PROGRAMOVÁNÍ

04.04.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Hodina matematiky může probíhat velice zajímavým způsobem. Užily si to děti z 3. třídy, které se vzdělávají metodou pana profesora Hejného a ve svých hodinách matematiky se pohybují v mnoha různých prostředích. Ta nás všechny provází běžným životem.

A tak se stalo, že jsme využili zajímavé nabídky z UJEP Ústí nad Labem a zapůjčili si robotická autíčka s herními plány. Ve spolupráci s žáky 6. třídy jsme tedy zkoušeli programovat cesty, rýsovat čtverce, obdélníky a trojúhelníky. Využili jsme k tomu právě znalosti z prostředí krokování, pohybu po čtvercové síti a orientaci v prostředí, jazyk šipek. Pochopili jsme princip souřadnicové soustavy.

Šesťákům i paní učitelce Ivě Svobodové děkujeme za pomoc při přípravě i průběhu projektu a těšíme se na další spolupráci.               

Fotogalerie ZDE

 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
14. 03.2017

autor článku: Mgr. Veronika Vlasáková

V úterý 14.3. proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Sešlo se téměř padesát recitátorů různých věkových kategorií z Duchcova, Bíliny, Teplic a Krupky. Po úspěchu v městském kole naši školu reprezentovalo sedm statečných :-) Veliká gratulace patří Péťovi Ševčíkovi z 1.třídy, který byl ve své kategorii nejlepší a umístil se na 1. místě. Pro prvňáčky soutěž okresní úrovní končí, ale k postupu do krajského kola můžeme gratulovat Honzovi Kernaševičovi z 8.třídy, který se ve své kategorii obsadil 3. postupové místo. Dalším oceněným byla  Anetka Vlasáková z 1.třídy, která získala Čestné uznání. Velikou pochvalu za odvedený výkon a dík za reprezentaci školy si zaslouží i  ostatní recitátoři  - Maruška Macková, Bořek Chudina, Majda Štajerová a Stázka Zvoníková.

Fotogalerie ZDE

 

MĚSTSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
22. 02.2017

autor článku: Mgr. Iva Reichová

22.2.2017 se nejlepší recitátoři krupských škol sešli v hudebním sále Biskupského gymnázia v Bohosudově na Městském kole recitační soutěže.

Porotci – paní Urbanová, pan místostarosta Jaroslav Dubský a pan ředitel ZŠ a SŠ K.Čapka Martina Kaftan – byli příjemně překvapeni zájmem o tuto soutěž nejen ze strany dětí, ale i jejich rodičů, kteří zaplnili celý sál. Velmi nás potěšila i  návštěva pana starosty  Z.Matouše.

Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích, z každé školy přišlo 12 soutěžících a porota měla před sebou nelehkou práci. V kategorii 1. tříd zvítězil Petr Ševčík z BGBZS, 2. místo získala Lucie Růžičková ze ZŠ Masarykova a 3. místo obsadila Aneta Vlasáková z BGBZS. V kategorii 2. a 3. tříd, která je vždy velmi silně obsazena a všechny děti recitují s velkým zájmem a zápalem, bylo pořadí následující – 1.místo Matyáš Matouš z ZŠ Masarykova, 2. místo Marie Macková z BGBZS a 3. místo Veronika Gajcárová ze ZŠ Karla Čapka. V nejstarší kategorii  1. stupně, tedy 4. -5. tříd, 1. místo bylo uděleno Marii Magadaleně Štajerové z BGBZS, 2. místo zaslouženě získala Charlotte Oyawalle ze ZŠ Masarykova a na 3. místo se umístil Bořek Chudina z BGBZS. Vítězství ve 3. kategorii, žáci 6.-7. tříd, vybojovala 1. místo  Anastázie Zvoníková z BGBZS, na 2. místě skončil Alex Karagyur ze ZŠ Masaryková a 3. místo po zásluze získala Kateřina Kocerbová ze ZŠ Masarykova. Poslední, 4. kategorie, je vždy obsazena nejméně, recitátoři musí většinou projevit nejen zájem o recitační umění, ale i velkou odvahu vystoupit před přísnou porotou a náročným publikem. 1. místo si s přehledem zasloužila Barbora Mísařová ze ZŠ Masarykova, 2. místo získal Jan Kernaševič  z BGBZS a 3. místo obsadila Michaela Tauschová ze ZŠ Masarykova.

Snažili jsme se dětem náročné čekání na verdikt poroty co nejvíc zpříjemnit, a proto si naše oba dramatické soubory připravili drobná vystoupení – pantomimické vystoupení a jarmareční píseň O Panně Sabině, a hudební hádanky E.Panchartkové ze septimy.

Všichni soutěžící byli oceněni čestným uznáním. Nejlepší získali diplom i propagační materiály města Krupky a Ústeckého kraje, které zajistil pan místostarosta J. Dubský. Recitátoři z prvního místa navíc dostali i knihu od Výboru pro veřejné záležitosti a rodinu MěÚ Krupka. Všichni ocenění změří své síly v okresním kole recitační soutěže s nejlepšími recitátory teplického okresu. Doufáme, že se jim bude dařit. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že jejich zájem v dalších letech neochabne.

Fotogalerie ZDE

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE
20.02.2017

autor článku: Mgr. Iva Reichová

20.2. se v hudebním sále sešli příznivci recitace a utkali se ve školním kole recitační soutěže v pěti kategoriích. Porotu již tradičně tvořily Mgr. Štěpánka Reichová, Mgr. Karin Jelenová, Mgr. Veronika Vlasáková. Mezi jednotlivými koly, kdy se porota radila o výsledcích, si pro diváky i recitátory připravili program členové obou dramatických formací naší školy a Eliška Panchartková ze septimy v podobě hudební soutěže.

Všem recitátorům děkujeme za čas věnovaný poezii, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v městském kole recitační soutěže, která se uskuteční již 22.2. opět v hudebním sále naší školy.

 

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA
autor článku: Mgr. Iva Reichová

V týdnu před jarními  prázdninami DDM Teplice zorganizoval okresní kolo olympiády z českého jazyka pro základní i střední školy.

Okresní kolo pro základní školy bylo zorganizováno na půdě ZŠ Buzulucká. Amálie Pavlíková (9.A) se umístila na skvělém 10. místě, Natálie Stolzová (4.A8), která byla nasazena coby náhradnice, skončila 20. z celkového počtu 32 soutěžících. Okresní kolo pro střední školy se uskutečnilo na Gymnáziu Teplice. Naše nejlepší Lenka Holá (5.A8) získala 5. místo, Valerie Vítů (5.A8) byla sedmá a Jan Kafka (8.A8) jedenáctý z celkového počtu 17 účastníků.

Všem našim milovníkům českého jazyka děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

 

ZIMNÍ KURZ 5.A8 + 7.A
autor článku: Mgr. Radka Kollárová, 5.A8 + 7.A a spol.

21.01.

Tak konečně jsme se dočkali a zdravíme z hor. Cesta byla pohodová, je tu nádherně - plno sněhu a slunečno. Už se nemůžeme dočkat zítřka - až budeme lyžovat.

22.01.

Máme za sebou nádherný a slunečný den, zasněžené svahy jsme si dostatečně užívali. Pokročilí lyžaři a snowboardisté se zdokonalovali a začátečníci pilně trénovali základní oblouky. Zítra by měli už všichni jezdit na vleku. Z Krkonoš zdraví 7.A a 5.A8

23.01.

Pondělní lyžovačka byla velmi mrazivá, jezdilo to jako po másle. Pokročilí se vyjíždějí do dokonalé techniky, ze začátečníků se stávají lyžaři a snowboarďáci. Zítřejší den si užijeme bez lyží. Ne nadarmo se říká, že třetí den bývá kritický. Abychom něco nepodcenili a zároveň se nenudili, pojedeme se skibusem podívat do Janských Lázní, lanovkou si vyjedeme na Černou horu a procházkou dojdeme do Pece pod Sněžkou a dále do Velké Úpy. Odpoledne si zahrajeme bowling a budeme se těšit na další lyžařské zážitky. 7. třída + 5A8

24.01.

Ahoj domů. Den bez lyžování utekl jako voda. Náš výlet se povedl. Sluníčko se nám sice neukázalo, ale i tak jsme si den užili. Jízda kabinovou lanovkou byla pro někoho první zkušeností. Prohlídli jsme si vrchol Černé hory a ve velmi pěkném tempu pokračovali přes Pec pod Sněžkou, kde jsme si dali v horském hotelu polévku, až do Velké Úpy. Odměnou na závěr byl bowling. Teď už odpočíváme na naší chalupě, abychom načerpali sílu na zítřejší návrat na svah.

25.01.

Během včerejšího dne volna jsme si odpočinuli a dnes na svahu načerpanou energii náležitě využili. Všichni už se vozíme na kotvě. Každé lyžování nám dává nové zkušenosti a zdokonaluje nás. Zítra pojede část zkušenějších lyžařů prozkoumat sjezdovky do Pece pod Sněžkou. Odpoledne nás čekají závody ve slalomu a večer balení. Kurz se pomalu blíží ke konci. Ahoj a dobrou noc z Krkonoš.

Fotogalerie ZDE

 

ZIMNÍ KURZ 2.A8
autor článku: Mgr. Radka Kollárová, 2.A8 a spol.

14.01.

Ahóóój všichni, zdravíme z hor. Zatím byla jen koulovačka, sněhu je hromada, už se těšíme na zítřejší lyžovačku.

15.01.

Zdravíme z hor a hlásíme, že první den máme úspěšně za sebou. Sněhu stále přibývá, občas i sluníčko vysvitne. Zítra budeme zdokonalovat vše, co jsme se dneska naučili, aby z nás byli prvotřídní lyžaři, snowboarďáci a turisti.

16.01.

Ahoj domů. Třetí den byl ve znamení vylepšování technik, kterou jsme celý den pečlivě trénovali. Všichni už jezdíme na vleku, lyžujeme i snowboardujeme. Turisti dnes nacvičovali orientaci v přírodě a navštívili místní horskou chatu Danielka. Těšíme se na zítřejší výlet na Černou horu.

17.01.

Opět máme za sebou skvělý den plný sněhu a sluníčka - i bez lyží jsme si to patřičně užili. Byli jsme na pěším výletě, lanovkou na Černou horu, pěšky do Pece pod Sněžkou a zakončili jsme to ve Velké Úpě na bowlingu.

18.01.

Ranní paprsky se odrážejí od hromady sněhu za oknem a my se chystáme ven. Vzduch je mrazivě štiplavý, slunce pálí. Mažeme si vysoké faktory na tváře a vyrážíme. Skupina lyžařů a snowboardistů míří na sjezdovku, turistky vyráží do Obřího dolu - podívat se na Sněžku zblízka. Jezdí to parádně, jde nám to a baví nás to. Šlape to taky dobře. K obědu si nacpeme pupky vdolkama a odpoledne se jdeme ještě sklouznout na lyže a na boby. Večer společenská hra, instrukce na zítřejší výjezd do Pece pod Sněžkou a hurá do postele. Dobrou noc. Zítra se zase ozveme.

19.01.

Tak další slunečný den je za námi, byli jsme vyzkoušet všechny sjezdovky v Peci pod Sněžkou. Turisté se kochali krásami v okolí chaty Borůvky. Zítra nás čekají závody ve slalomu. Pak už jen zabalit a hurá domů k rodičům. Všechny moc zdravíme.

Fotogalerie ZDE

 

NÁVŠTĚVA PSÍHO ÚTULKU
11.01.2017

autor článku: Mgr. Jitka Kolářová

Ve středu 11. ledna 2017 navštívili naši žáci psí útulek v Žimu. Připravili si pro pejsky a kočičky mnoho pamlsků, konzerv a hraček, kterými je obdarovali. Všichni si mohli pohladit pejska a zeptat se pana ošetřovatele na různé otázky.

Díky mrazivému počasí jsme se zdrželi velmi krátce, ale po domluvě s panem ošetřovatelem se na jaře zase vrátíme s plnými taškami dobrot a hraček.

Fotogalerie ZDE

 

ADOPTUJ SI SVÉ OKNO
autor článku: Mgr. Jitka Kolářová

Každoroční soutěž o nejkrásnější adoptované okno proběhla i letos. Do soutěže se přihlásily všechny třídy, což nás velmi potěšilo. Zdobilo se s pomocí papíru, kartonu a také všelijakých vánočních ozdobiček. Porota všechna okna obešla a poctivě obodovala. Hodnotil se hlavně nápad a použitý materiál. Vítězné třídy získaly šeky. Za 1. místo 500,-,2. místo 300,- a 3. místo 100,- Kč. Vyhlášení proběhlo na školní besídce.

Porota vyhlásila tyto výherce ve třech kategoriích.

I. KATEGORIE      à 1. až 5. třída

1. místo

2. třída

2. místo

1. třída

2. místo

4. třída

3. místo

5. A

3. místo

5. B

 

II. KATEGORIE      à 6. až 8. třída, prima až tercie

1. místo

3.A8

2. místo

6. třída

3. místo

8. třída

3. místo

1.A8

 

III. KATEGORIE      à 9. třída, kvarta až oktáva

1. místo

9. třída

2. místo

4.A8

3. místo

5.A8

3. místo

7.A8

Všem třídám děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. Těšíme se na další Vánoce a Vaše nové nápady.

Fotogalerie ZDE

 

MALÝ PRINC
autor článku: Mgr. Iva Reichová

Pro vytvoření vánoční atmosféry navštívila septima ve středu 22.12. divadelní představení Malý princ v ústeckém „Činoheráku.“ Divadelní představení bylo připraveno s veškerým kouzlem s literární předlouhou spojeným. Po zaslouženém potlesku jsme se rozloučili a popřáli si krásné Vánoce.

 

SEPTIMA V DRÁŽĎANECH
autor článku: Mgr. Iva Reichová

Letos jsme se septimou rozhodli navštívit adventní Drážďany a přesvědčit se, že zprávy o neobyčejné atmosféře jsou pravdivé.

Vyrazili jsme do Drážďan autobusovou linkou z Teplic a bohužel jsem byla nemile překvapena, že se nás nakonec sešlo méně, než jsem očekávala. Dopolední Drážďany zalité smogem stejně jako Teplice v nás prozatím také nadšení nevzbuzovaly.  Prošli jsme si celý historický střed města – prohlédli si Frauenkirche, terasy, Zwinger, Státní operu i biskupský kostel. Postupně se rozsvěcovala světýlka, otevíraly se výlohy stánků a my si s obdivem začali prohlížet nádherné dřevěné figurky, skleněné ozdůbky a pletené šály a palčáky. Všude kolem voněl punč a bratwursty. A vánoční nálada se začala vkrádat do našich srdcí.

Nakonec jsme z Drážďan odjížděli v povznesené náladě a litovali ty, kteří se raději rozhodli strávit den ve škole. Příště, až vám někdo nabídne výlet do adventních Drážďan, neváhejte a jeďte.

Fotogalerie ZDE

 

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ S BALTÍKEM
autor článku: Irena Martinovská

V závěru loňského roku jsme se zúčastnili korespondenční soutěže Vánoce 2016. Žáci měli za úkol vytvořit program na téma Vánoce. Ze školního kola postoupilo do celostátního 5 soutěžících – Apolena Zvoníková z 2. roč. a Ondřej Kubiš, Matyáš Fuka, Daniela Popelková a Ondřej Slíva, všichni z 5. ročníku. Nejlépe se umístil Ondřej Kubiš, který byl z 39 soutěžících na 17. místě. Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy.

 

DEVÁŤÁCI, TI TO ZNAJÍ
autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Jelikož jsme Ekoškola i Škola udržitelného života, nejsou nám lhostejné otázky udržitelného rozvoje i globální problémy naší planety. O globálních problémech se 9. třída učí v hodinách environmentální výchovy, a proto se žáci rozhodli nakreslit na stěnu třídy svůj ekokodex. Bára Zárubová s dalšími pomocnicemi nakreslila mapu světa a ostatní žáci si do skupinek rozdělili 15 dle nich nejdůležitějších globálních problémů. Po diskusi o těchto problémech a možné nápravě potom vytvořené obrázky a nápisy umístili do mapy tam, kdy tyto problémy hrozí nejvíce. Díky deváťákům vznikl velmi zajímavý zdobný prvek, ale i učební pomůcka pro ostatní.

Fotogalerie ZDE

 

PROJEKTOVÝ DEN: UČÍME SE NAVZÁJEM
15.12.2016

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ve čtvrtek 15. 12. probíhal pro žáky 1. stupně ZŠ projektový den, který pro ně připravili žáci Ekotýmu (programu Ekoškoly) Biskupského gymnázia Bohosudov. Cílem bylo seznámit žáky se zajímavými, mnohdy pro ně neznámými obilninami, luštěninami, kořením, bylinkami, rybami, ovocem, zeleninou, s pokrmy z jiných států i s vánočními tradicemi různých zemí. Ekotým projektový den připravoval velmi zodpovědně tak, aby se žáčci dozvěděli zajímavé informace, ale aby vše zároveň bylo veselé a zábavné.

A tak se žáčci dozvěděli, že palmový olej není sice nějak zvlášť škodlivý pro naše tělo, ale pěstování palmy olejné má hrozivý ekologický dopad pro naši planetu, že je rajče vlastně ovoce (v usnesení Evropského parlamentu z roku 2011 je rajče řazeno mezi ovoce), jak chutná kuskus a jak vypadá bulgur, jáhly, amarant či cizrna. Také zjistili, jak se vyrábí domácí marmelády a palačinky, na co všechno jsou dobré bylinky a co dobrého k jídlu si připravují v Mexiku (vyráběly se velmi chutné domácí tortilly s úžasnou kuřecí směsí). Stanoviště „Ořechy“ bylo laděno tak trochu i vánočně, kromě různých druhů ořechů (víte, že arašídy, plody podzemnice olejné, jsou ale vlastně luštěnina?) si všichni vyrobili svou lodičku z vlašské skořápky a popovídali si o vánočních zvycích u nás i v zahraničí. V průběhu PD se učili mladší žáci od svých starších spolužáků, ale i obráceně, protože i ti mladší měli spoustu zajímavých poznatků a zážitků, které mohli vzájemně nasdílet.

Projekt mohl proběhnout díky příspěvku MŠMT na multikulturní výchovu a hlavně díky příspěvku Školy udržitelného života, které umožnila i to, že žáci Ekotýmu vytvořili pro své spolužáky zajímavá pexesa, která své využití najdou mimo projektových dnů i v běžné výuce. Někteří učitelé, rodiče a další žáci školy se přišli podívat na průběh projektového dne, prohlédli si i pexesa. Mnozí z přihlížejících chtěli okamžitě po Ekotýmácích recept na tortilly a na kuřecí směs i na úpravu kuskusu.

Zde je odkaz na krátký film zachycující stanoviště projektového dne https://youtu.be/fpbq-jF5mrM    

Fotogalerie ZDE

 

GYM: PROJEKT SEPTIMÁNŮ: PRŮMYSL V MÉM OKOLÍ

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Septima je poslední třídou, kdy se na gymnáziu povinně vyučuje chemie. Septimáni jsou tedy žáci, kteří ovládají nejen základní chemické zákony, rovnice, poučky, vzorce, diagramy, grafy, ale hlavně umí s těmito informacemi pracovat, propojovat je, aplikovat. Dovednosti jako propojování znalostí z různých předmětů a jejich aplikace jsou totiž základy gramotností, které žáci potřebují hlavně pro jejich práci a orientaci v dalším profesním i osobním životě – a toto se nedá vyčíst z učebnic, toto se musí prožít a zažít.

Proto každoročně probíhá v septimě projekt „Průmysl v mém okolí“. Žáci si vyberou továrnu, či výrobní podnik, kde se při produkci výrobku pracuje s chemickými látkami, probíhá nějaká chemická reakce. Sami si domluví v takovém podniku exkurzi a zpracují ji pro ostatní do prezentace coby průvodce továrnou: seznámí je s historií a strukturou podniku, výrobními postupy, s vlastnostmi a použitím výrobků, ekologií výroby, s úspěšností podniku na trhu. Pokud jim to v podniku dovolí, žáci nafotí i natočí zajímavé materiály, přinesou na ukázku výrobky.

Každoročně se při zadávání tohoto projektu setkávám s „mrmláním“ žáků, jak je to složité a těžké a co jsem si to zase vymyslela a že je nikam nepustí…,  ale každoročně jsou pak výstupem projektu krásné a zajímavé prezentace a nadšení žáci, kteří se měli možnost podívat tam, kam ne každý zavítá a proniknout do tajů zajímavé výroby skla, piva, porcelánu, dortů, pečiva, šroubů nebo léků. A to za trochu námahy stojí, nemyslíte?

Fotogalerie ZDE

 

BODLO A BODLINKA NA CESTÁCH

08.12.2016

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 vyjeli členové našich dvou dramatických souborů Bodla a Bodlinky do domu s pečovatelskou službou do Bystřan, kde zahráli seniorům své představení Živý Betlém. Role anděla se skvěle ujala nejmladší herečka Maruška Macková, která zastoupila starší kolegyni.   

Velmi milé setkání vyvrcholilo společným zpíváním koled a vánočních písní. Setkání mohlo proběhnout díky příspěvku Ústeckého kraje.

Fotogalerie ZDE

 

MENU PRO ZMĚNU

prosinec

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Naše Ekoškola zastoupená skvělým Ekotýmem se vrhla na další zajímavé téma, tentokrát jídlo. Bez jídla žít nemůžeme, věnujeme mu celkem podstatnou část dne (schválně si spočítejte, kolik času denně strávíte jedením, ale i třeba nakupováním či vařením) a jelikož naše zdraví je ovlivněno z 50 % životním stylem, nemělo by nám být jedno, co „do sebe cpeme“.  A někdy by to chtělo změnu, nemusíme přece podporovat svým nákupem výrobky obsahující palmový olej, kvůli kterému se vykácely pralesy a místní obyvatelé trpí těžkou vyrážkou kvůli pesticidům, které se při pěstování používají a které zamořily vodu v celé krajině. Nemusíme kupovat ovoce a zeleninu dovezené ze zahraničí (a utržené pro vývoz nezralé, dozrávané díky plynu ethenu); jasně, banány si na zahradě nevypěstujeme, ale krásná zdravá rajčata, okurky, jablka, saláty, jahody lze nakoupit i u místních farmářů.

Ekotým tedy zajímalo, jak na tom jsou žáci naší školy a jejich rodiny. Rozdali jsme proto 400 dotazníků ohledně spotřeby potravin a vrátilo se nám jich 296 pečlivě vyplněných – těchto 74 % považujeme za úspěch, i když to pro nás byla mravenčí práce vše vyhodnotit. Na výsledky se můžete podívat v přiložených tabulkách, nejvíce vás asi bude zajímat list s grafy. Do budoucna chceme zvýšit informovanost o výhodách nákupu lokálně pěstovaných potravin, a to formou besed, projektových dnů a návštěvy farem.

Tabulky ZDE

Fotogalerie ZDE

 

MULTIKULTURNÍ BESEDY NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU

prosinec

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

V době, kdy se v médiích i všude kolem nás soustavně skloňuje problematika uprchlické krize až xenofobie, jsme se na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Bohosudově rozhodli jít cestou opačnou.Odbouráváme strach z neznámého tím, že jsme se rozhodli blíže poznávat jiné kultury a zvyky. Celý rok 2016 jsme tedy věnovali multikulturním projektovým dnům, exkurzím a besedám, které se mohly uskutečnit díky programu MŠMT na podporu multikulturní výchovy. Názvem i ústředním mottem našeho projektu byl

„Prohlubujme to, co nás spojuje, překonávejme to, co nás rozděluje, uchovávejme to, co nás rozlišuje.“

Součástí tohoto projektu byly a jsou i besedy, které se věnují vždy jen určité zemi či lokalitě a vede je vždy erudovaný odborník či rodilý mluvčí. Besedy jsme pojali zajímavou a interaktivní formou, která by byla odlišná od toho, co se mohou žáci dozvědět při běžné hodině zeměpisu. A tak nechyběla na besedách ochutnávka místních specialit, zajímavé artefakty, videa, knihy, ukázky typického oblečení a dalších doplňků. Účastníci besed (žáci i veřejnost) si tak mohli vše ochutnat, osahat, prohlédnout, vyzkoušet…

Beseda o Slovensku zaujala nejen zajímavou historií a přírodou této země, ale i výbornými brynzovými haluškami, typickými koláči, sýry a nápoji, ale žáci si se zájmem prohlédli a vyzkoušeli i slovenské kroje, valašku, zajímavé knihy. S velkým zájmem se setkali i besedy o krásné přírodě a zvycích Nového Zélandu a Mexika. Také beseda o Indii zúčastněné natolik uchvátila, že se dokonce protáhla o celou hodinu. Účastníci měli možnost ochutnat indické pokrmy, seznámit se s indickým božstvem, zvyky, přírodou, ale i běžným životem v této velkolepé zemi.

Realizace projektu podpořila téma lidských práv; vedla všechny zúčastněné k spoluúčasti a toleranci k osobním a kulturním odlišnostem, k odmítání násilí a k podpoře svobodného a demokratického jednání, i když to vyžaduje více trpělivosti, odvahy a porozumění.

Pokud jste se nestihli besed účastnit, máme pro Vás dobrou zprávu, besedy ještě budou pokračovat! 13. prosince se uskuteční od 14.00 beseda o Aljašce a národních parcích, 15. prosince se uskuteční od 11.50 beseda o Kanadě a USA. V roce 2017 potom plánujeme pro velký úspěch s besedami pokračovat, dozvíte se další zajímavosti o Ománu, Indii, Izraeli, Kanadě, USA, Vietnamu, Rusku…o přesných termínech budeme včas informovat.

Fotogalerie ZDE

 

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH V SOUTĚŽI BIBLE A MY

autor článku: Mgr. Iva Reichová

V minulých dnech proběhlo okresní kolo soutěže Bible a my na ZŠ J.Pešaty v Duchcově. Do této vědomostní soutěže, která se zaměřuje na tematiku biblických dějin a znalosti Bible, se letos naše škola, ač na osmiletém gymnáziu mají žáci povinnou hodinu religionistiky týdně, přihlásila poprvé. A hned naši studenti zazářili.

V II.kategorii pro 6. a 7. třídu, kde otázky školního kola zkusili zodpovědět čtyři žáci, do okresního kola postoupili dva sekundáni. Josef Bilodrábek se umístil v konkurenci téměř dvaceti soutěžících na 2. místě. Ve III. kategorii se školního kolo zúčastnilo téměř třicet studentů a do okresního kola jsme vyslali čtyři nejlepší - Markétu Literovou, Natálii Stolzovou, Jana Kittla a Antonína Urxe. Oba chlapci, Tonda Urx a Honza Kittl, v poměrně těžkém testu ztratili zanedbatelné množství bodů a umístili se na 1. a 2.místě.

 

DRAMATICKÉ SETKÁNÍ BOHOSUDOV - LITOMĚŘICE

01.12.2016

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

Ve čtvrtek 1. prosince se setkaly naše tři dramatické soubory se studentkami 3. ročníku pedagogického lycea z Litoměřic.

Setkání začalo v 9 hodin představením Kuchař Sam a mořské panny v podání členů souboru BODLO. Po jeho skončení následoval rozhovor členů BODLA a studentek lycea, ve kterém bylo představení podrobeno odbornému rozboru.

Další naplánovanou aktivitou byly hodinové dramatické dílny jednotlivých souborů pod vedením studentek lycea. Dílny byly uzpůsobeny věku dětí. Pak studentky u kávy a čaje hovořily o svých pocitech z dílen, hodnotily žáky a sdělovaly si navzájem zkušenosti. Projekt, který nastartoval vzájemnou spolupráci obou škol, mohl být zrealizován díky finančnímu příspěvku Ústeckého kraje.

Fotogalerie ZDE

 

VÁNOČNÍ JARMARK

27.11.2016

Fotogalerie ZDE

 

VÁNOČNÍ HVĚZDY

ANEB

KONCERT SE SEVEROČESKOU FILHARMONIÍ

24.11.2016

autor článku: Mgr. Květuše Strejcová

Zpívání nás baví a obzvláště příjemné je zazpívat si s orchestrem teplické filharmonie a pražskými známými zpěváky. Členové pěveckého sboru Iuvenes tu možnost dostali ve čtvrtek 24. listopadu 2016. Společně s teplickým sborem Fontána mohli v Domě kultury Teplice zažít báječnou atmosféru večerního koncertu. V jedenácti písních doprovodili postupně Vladimíra Hrona, Ilonu Čákovou a jejich mladší kolegy. Rozzářené oči dětí při koncertě i po něm naznačují, že je dobré se pustit i takovýchto dobrodružství.

Fotogalerie ZDE

 

HRA NA SOUDNÍ PŘELÍČENÍ

24.11.2016

autor článku: Mgr. Květuše Strejcová

Ve středu 23.listopadu 2016 nás navštívil soudce z Vrchního soudu Praha, JUDr. Ivan Elisher.

Nejprve s dětmi pohovořil o hierarchii soudů, Ústavě a občanském zákoníku, vysvětlil jim práva dětí a rodičů, zodpověděl na jejich četné dotazy.  S sebou si přivezl několik různých talárů, které si studenti mohli vyzkoušet při hře na soudní přelíčení. Jednalo se o přestupky mladistvých. Konkurz na jednotlivé role proběhl o den dříve a zájem byl o ně veliký. Na někoho se rolí nedostalo, a tak musel dělat publikum. Pan doktor Elisher si ponechal svou roli přísného soudce a děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to asi je v soudní síni, jak se vypovídá, kdo kdy vstává.

Přestože byl pan soudce přísný, kluci a holky ho viděli jako hodného člověka. Spravedlnost je pro děti stále žádaná a vnímaná jako správný životní postoj.

Fotogalerie ZDE

 

JAPONSKÁ INSPIRACE

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

V rámci multikultidne jsme ve workshopu o Japonsku mimo jiných činností skládali také origami. Každý příznivce matematiky musí být nadšen, každý origamista se zlepšuje v matematice. Tuto příležitost k rozvoji matematického myšlení nejde nevyužít. Proto jsme v dalších několika týdnech při hodinách matematiky používali origami. Tohoto miniprojektu se zúčastnily všechny třídy na 2. stupni základní školy, 2.A8 na gymnáziu a malou ochutnávku měla i 3. třída. Každá třída měla konkrétní úkoly trochu jiné, přizpůsobené znalostem žáků. Ondra měl nápad stavět pyramidy, Terka a Radek ukázali šesťákům, jak snadno budou geometrické výpočty řešit se znalostí mocnin. Zapojili jsme i loňskou deváťačku Kristínu, která se na nás přišla podívat. Našli jsme uplatnění samozřejmě v geometrii – úhly, mnohoúhelníky, souměrnosti, povrch a objem těles, ale i v aritmetice (dělitelnost, zlomky, mocniny) a v algebře. Ředitelské volno jsme využili ke skládání dalších origami, tentokrát podle vlastního výběru, nejlepší kousky jsou vystavené v přízemí gymnázia ve vitríně u malých schodů.

Fotogalerie ZDE

 

TŘEŤÁCI POMÁHAJÍ

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Prožíváme spolu třetí školní rok a stalo se milým zvykem, že se pravidelně zapojujeme do charitativních projektů. Nejinak je tomu i letos. V předvánočním čase jsme se rozhodli přihlásit se do „Kreativní charitativní akce pro Motol 2016“ a rozveselit tak dětskou hematologickou ambulanci. Svými veselými postavičkami Mikulášů, čertíků a andělů, které jsme vyrobili z kartónu a dýhy, určitě přispějeme k podpoření vánoční atmosféry v nemocničním prostředí. Dětem, které ji musí pravidelně navštěvovat, přejeme hodně štěstí. :)

Fotogalerie ZDE

 

BOHOSUDOVSKÁ NOTA 2016

16.11.2016

autor článku: Mgr. Květuše Strejcová, Mgr. Helena Pechová

Tradičně, jako každý rok, se 16. listopadu 2016 rozezněla kaple Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ sborovým zpěvem. Letos se účastnilo téměř 600 zpívajících dětí a studentů v osmnácti různých uskupeních včetně tříd naší základní školy.

Velký dík patří sponzorům: Jitřence za chutné občerstvení a paní Daně Haklové za krásné květiny.

Fotogalerie ZDE

 

STRAŠIDELNÉ SPANÍ

autor článku: Mgr. Jitka Kolářová

Stalo se už tradicí, že každý rok Školní klub a Školní družina pořádají společnou akci - STRAŠIDELNÉ SPANÍ.

A každoročně je o strašení mezi dětmi veliký zájem. Žáci si už dlouho dopředu připravují kostýmy a letos se výjimečně vydařily - mumie, hejkal, darth vader a další zajímavé masky. Ve škole společně vyrábíme dýňová světýlka, vyzdobíme školu a pozveme menší děti na netradiční stezku odvahy. A pak už se jen školní chodby rozblikají tajemnými světýlky a rozezní kvílivými zvuky strašidel. Užívají si obě strany.

Na konec se družinové děti uloží do svých pelíšků a dlouho si povídají o své statečnosti. A větší děti pečou strašidelné muffiny, vzpomínají na své strašení a plánují, jak příští rok své umění dovedou k ještě větší dokonalosti.

Fotogalerie ZDE

 

CHUDÍ V LODŽI

09.11.2016

autor článku: Mgr. Iva Reichová

9. listopadu navštívila oktáva v rámci teplického cimesu divadelní představení Chudí v Lodži. Hra, kterou  provází člen Činoherního klubu v Ústí nad Labem Achab Haidler, pojednává o rozporuplné osobnosti židovského vedoucího lodžského ghetta Rumkowkého.

 

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ V ÚSTAVU EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY

09.11.2016

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

V rámci Týdne vědy a techniky navštívili žáci kvinty velmi zajímavý interaktivní seminář v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze. Po celý den se jim věnovali nadšení vědci, kteří si pro ně připravili workshopy s ukázkami své práce a prohlídkou laboratoří.  

Žáci si mohli vyzkoušet některé zajímavé výzkumné metody, zhotovit si svůj preparát a výzkumný vzorek, podívat se do elektronového mikroskopu. Tyto workshopy žákům daly více poznatků než kapitoly z učebnice, protože získali nejen vědomosti, ale i zážitky a prožitky. K nejzajímavějším patřila bezesporu izolace DNA z buněk brokolice, nebo i pozorování virů a bakterií napadajících rostliny, či zajímavé metody pěstování rostlin in vitro.

Na závěr žáci vyplnili vědomostní dotazník a odnesli si kromě nových vědomostí a dovedností i zajímavé výhry.

Fotogalerie ZDE

 

SETKÁNÍ EKOTÝMŮ

08.11.2016

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Světový den Ekoškol oslavil náš Ekotým tak, že přijal pozvání na přátelské setkání Ekotýmů do Povrl. Setkaly se zde Ekotýmy: Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov, ZŠ a MŠ Povrly, ZŠ Liběšice, ZŠ Krásná Lípa a ZŠ Na Valech Litoměřice. Po úvodním slově starosty města Povrly a ředitelky hostící školy představily Ekotýmy svou činnost ostatním v podobě fotek, vyprávění, prezentací, příkladů dobré praxe. Byla to velmi zajímavá beseda, protože každý Ekotým pojímá svou činnost zodpovědně a po svém, takže jsme mohli sdílet zajímavé nápady, inspirovat se u ostatních, případně poradit s něčím, co už máme vyřešeno a jiní ne.

Poté následovalo soutěžně – vědomostní klání Ekotýmů v tělocvičně školy. Disciplíny byly velmi zajímavé, např. štafeta spojená se sešlapáváním PET lahví, modelování postavy z víček, postavení nejdelšího hada z baterií, kvízy na téma „hřbitov odpadků“ a třídění odpadu. Ekotýmy musely prokázat fyzickou zdatnost, určité znalosti a také týmového ducha a umění spolupracovat. Náš Ekotým se velmi snažil, získal krásné třetí místo, a tak se mohl radovat ze sladké odměny v podobě dortu.

Na závěr spolu žáci Ekotýmů ještě poseděli, pochutnali si na sladkých dobrůtkách, navázali nová přátelství. Setkání Ekotýmů se velmi vydařilo, žáci zjistili, že to, co dělají, má opravdu smysl a že na své výsledky mohou být pyšní.

Fotogalerie ZDE

 

BALTÍKOVÁNÍ

05.11.2016

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

V sobotu 5.11. se v Domě dětí a mládeže Bílina konala soutěž v programování, které se letos poprvé zúčastnily i 2 žákyně naší školy. Apolenka Zvoníková ze 2. A, která se umístila na 8. místě, soutěžila v
kategorii nejmladších žáků a měla za úkol vytvořit program, ve kterém musela předvést i své logické myšlení. Daniela Popelková z 5. A se v kategorii 4.-6. třída umístila na 9. místě s programem na téma
Lichožrouti. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie ZDE

 

NÁVŠTĚVA MUZEA

04.11.2016

autor článku: Mgr. Ivana Svobodová

Žáci sekundy měli malou dějepisnou exkurzi. V Regionálním muzeu Teplice si prohlídli výstavu Čechy za vlády Lucemburků, kde tento týden v rámci doprovodných akcí byla vystavena i replika svatováclavské koruny. Připomenuli jsme si tu i loňskou výstavu Bez hranic ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Ve druhé komentované prohlídce jsme navštívili stálou románskou expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích.

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

říjen.2016

autor článku: Mgr. Ivana Svobodová

Už tradičně se naši žáci zúčastňovali logické olympiády. Při hodinách matematiky a informatiky jsme se připravovali, řešili jsme různé úlohy z minulých ročníků. Měli jsme jednoho účastníka i v kategorii předškoláků. Základního kola v kategorii A 1. stupeň ZŠ se zúčastnilo celkem 24 dětí, v kategorii B 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium je nejhojnější zastoupení – celkem 142 žáků, v kategorii C vyšší gymnázium 42 žáků. Několik úloh si může každý vyzkoušet  - jsou na nástěnce v přízemí gymnázia u učebny fyziky a chemie.

 

VÍTĚZSTVÍ VE FLORBALU

01.11.2016

autor článku: Mgr. Klára Vařílková

Dne 1.11. 2016 se v krupské sportovní hale konalo okrskové kolo ve florbalové soutěži, které se zúčastnil výběr chlapců z 6. tříd (+prima) a 7. tříd (+secunda). Ve žlutých dresech na hřiště nastoupili: Albrecht D., Vyšata M., Chlupáč M., Pohořálek D., Charvát O., Berzkowitsch H., Makovský R. Bránu velmi spolehlivě pohlídal Dolejší M. Chlapcům se podařilo porazit všechny 4 soupeře (ZŠ Masarykova, ZŠ Maršovská, ZŠ Osek, ZŠ Bystřany) a zajistili si tak postup do okresního finále, které se bude konat 7.12. Držme jim palce do dalších utkání. 

Fotogalerie ZDE

 

PŘEDÁVÁNÍ ŠEKU TEPLICKÉ NEMOCNICI

25.10.2016

Tisková zpráve ze  dne 25.10.2016

Díky studentům budou mít pacienti teplického interního oddělení komfortnější pobyt na lůžku

Podpořit teplickou nemocnici se po čtvrté rozhodli studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. V sobotu 24. září 2016 uspořádali již čtvrtý ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Letos se povedlo organizátorům na startovném a dobrovolných příspěvcích vybrat částku 27 120 Kč.

Podpořit „Charitativní běh Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“ přišli za teplickou nemocnici ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý a hlavní sestra Mgr. Kateřina Vágnerová. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se charitativního běhu zúčastnili a celou akci podpořili. Jako ředitel zdravotní péče jsem rád, že jde již o tradiční akci, ze které pomoc putuje právě k nám. Velice si podpory vážíme,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý.

Výtěžek z letošního ročníku poputuje na I. Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice o. z. „Za získané peníze nakoupíme antidekubitní matrace do postelí. Jedná se o speciální matraci pro dlouhodobě ležící a obézní pacienty, kterých v poslední době bohužel na našem oddělení přibývá. Nejenže jim dopřejeme větší pohodlí na nemocničním lůžku, ale také antidekubitní matrace usnadní zdravotním sestrám péči o tyto nemocné,“ řekl primář I. Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice o. z., MUDr. Mgr. Václav Mála.

V rámci „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“ proběhl také doprovodný program, který zajistili rovněž studenti a učitelé Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy v Bohosudově, pracovníci Městské policie v Krupce, mládež Českého červeného kříže a také dobrovolníci teplické nemocnice s ukázkami činností, kterým se u pacientů věnují.

Fotogalerie ZDE

 

MULTIKULTI DEN NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU

21.10.2016

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová, Mgr. Iva Reichová

Pátek 21. října se na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov změnil v Multikultiden - žáci se zábavnou a hravou formou seznamovali s rozdíly a shodami v různých kulturách. Vše proběhlo v duchu nadčasového citátu: „PROHLUBUJME TO, CO NÁS SPOJUJE, PŘEKONÁVEJME TO, CO NÁS ROZDĚLUJE, UCHOVÁVEJME TO, CO NÁS ROZLIŠUJE.“, který je zároveň i názvem projektu dotačního programu podpory multikulturní výchovy MŠMT, ze kterého byl projekt financován.

Žáci si mohli sami zvolit, na která dvě zajímavá stanoviště (workshopy) ze 14 nabízených se přihlásí. Někteří dali přednost Japonsku a dozvěděli se zajímavosti z této kultury, sestavili si origami, napsali si pár japonských znaků a dokonce měli po Skypu možnost hovořit s japonskými studentkami, které jim poslali japonský pozdrav přímo do Krupky. Jiní žáci podlehli temperamentní Kubě a naučili se s tanečníkem Sándorem tančit základy salsy a s paní ředitelkou Mgr. Bc. Janou Pucharovou vybubnovat kubánské rytmy. Na workshopu o Vietnamu se žáci naučili připravovat jarní závitky, rýžové kuličky a poslechli si zajímavé vyprávění s fotkami a videem paní Daniely Hrdličkové, která ve Vietnamu nějakou dobu žila.    

V současné době paní Hrdličková pracuje v Centru pro integraci cizinců, a proto mohla žákům odpovědět i na otázky, co se líbí cizincům na naší zemi a kde například naráží na problémy či bariéry. Podobné téma s žáky na jiném workshopu zpracovávala zástupkyně občanského sdružení Asi-milovaní, kde tématem byla jinakost, předsudky, tolerance; svoboda a lidská práva, extremismus. Žáci si tak uvědomili, že i prostřednictvím malých činů mohou změnit svou i cizí budoucnost. Zajímavá byla i beseda o činnosti NNO „Člověk v tísni“ a „Lékaři bez hranic“, žáci se dozvěděli, co obnáší dobrovolnická práce, jak nesmírně je prospěšná a důležitá. Někteří s žáků se dokonce rozhodli řady dobrovolníků rozšířit. O dobrovolnické práci se hovořilo i na workshopu zástupců Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích, kteří přijeli i se svými malými svěřenci popovídat o romské kultuře a předvést romské písničky a tance. Svou bezprostředností a temperamentem strhli k písním a tanci i žáky naší školy, kteří se tak na workshopu opravdu vyřádili.

Na workshop o židovské kultuře přijali pozvání zástupci Židovské obce v Teplicích, kteří vysvětlili žákům základní principy židovství, ukázali jim, jak se židé připravují k modlitbám, naučili je židovskou píseň a ukázali i základy hebrejštiny. Ti, kteří si vybrali Norsko, se naučili vyšívat krásné norské vzory, na workshopu Rakousko si žáci vlastnoručně připravili chutný jablečný závin a poslechli krásné skladby typické pro tuto zemi. Jiní žáci putovali po řece Nil a seznámili se s egyptským božstvem, další pro změnu putovali po zajímavých Národních parcích USA.

Nadaní žáci naší školy se zájmem o umění se mohli díky projektu seznámit s tvorbou animovaného filmu a dva minifilmečky s multikulturní tématikou dokonce vytvořit! Minifilmy si můžete prohlédnout na našem webu www.bgbzs.cz  Žáci oktávy pracovali na mapě „Kultury světa“, kterou si zase můžete prohlédnout ve Školním klubu ve 3. patře.

Multikultiden se tedy opravdu povedl, žáci i učitelé si ho užili a vyřádili se. Přitom se nenucenou a zábavnou formou prožitků žáci naučili mnohem více, než jen v lavicích z učebnic. Ten, kdo měl možnost si jako divák prohlédnout všechny workshopy, ocenil i to, jak pečlivost, zaujetí a vlastní energie těch, kteří workshopy připravovali, byla několikanásobně zúročena v nadšení a radostné práci žáků.

Žákům bylo nejvíce líto, že nestihli během vyučování více workshopů a ihned po skončení Multikultidne se již ptali, kdy proběhne další. Zatím jim a i vám, široké veřejnosti, můžeme z téhož projektu nabídnout zajímavé besedy, které proběhnou v učebně rétoriky v 1. patře gymnázia v průběhu listopadu a prosince.

Animované filmy vzniklé díky projektu MŠMT na podporu multikulturní výchovy (vytvořili je žáci naší školy):

Flekatý Blue:

https://www.youtube.com/watch?v=aJyr8N9Rusg

Malý princ v Krupce:

https://www.youtube.com/watch?v=I0qCELP55Nc&feature=youtu.be

 

 

Jste tedy srdečně zváni na:

  • Mexiko (kultura a zvyky, místopis) dne 24. 11. 2016 od 14.30
  • Slovensko (kultura a zvyky, místopis, ochutnávka místních specialit) dne 29. 11. 2016 od 14.00 (bude se výjimečně konat v učebně chemie v přízemí gymnázia)
  • Nový Zéland (kultura a zvyky, místopis) dne 1. 12. 2016 od 11.50
  • Indie a Omán (kultura a zvyky, místopis) dne 6. 12. 2016 od 16.00
  • Aljaška a Národní parky USA (kultura a zvyky, místopis) dne 13. 12. 2016 od 14.00
  • Kanada a USA (kultura a zvyky, místopis) dne 15. 12. 2016 od 11.50

 

Fotogalerie ZDE

 

EXKURZE DO TEREZÍNA

19.10.2016

autor článku: Mgr. Iva Reichová

19.10. podnikly třídy 4.a8 a 5.a8 exkurzi do terezínského ghetta v rámci  projektu Multi-kulti. Tradičně se studenti vydali do Terezína z nádraží v Bohušovicích nad Ohří, odkud musely putovat i transporty převážně židů do Terezína. Provázel je prudký déšť a chladno, vcítění se do pocitů deportovaných nebylo tedy obtížné.

V Terezíně na nás čekali průvodci, aby nám ukázali všechny zajímavosti Terezína a seznámili nás s životem v ghettu, zajímavostmi a osobnostmi, které v ghettu byly za války nuceny pobývat. Navštívili jsme Muzeum ghetta a vyslechli si příběhy chlapců, především Petra Ginze, kteří vydávali přes všech obtíže časopis Vedem, podívali jsme se  do mansardy, tajné synagogy, běžných ubytovacích prostor a do nové expozice o kulturním životě v ghettu. Za hradbami ghetta jsme si prohlédli i židovský hřbitov a krematorium.

Po obědě nás čekal workshop o přihlížejících, který zajímavou formou propojil události z války s dnešními problémy.

Na zpáteční cestě nám naštěstí svítilo slunce a cesta z Terezína na nádraží už byla jen příjemným zážitkem.

Fotogalerie ZDE

 

EKOTÝM NA NÁVŠTĚVĚ U PANA STAROSTY

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Žáci Ekotýmu Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov jsou bohatší o další zajímavou zkušenost a vzpomínku - pozval je k sobě na radnici starosta města Krupka PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA a místostarosta Ing. Jaroslav Dubský. V přátelské a pohostinné atmosféře se žáci rozpovídali o své činnosti coby Ekotýmu a hlavně předali a představili jimi vytvořenou stolní hru o Krupce, se kterou vyhráli první místo v krajské soutěži „Víš, kde žiji?“.

Hra vychází z velmi zajímavé historie i současnosti našeho krásného města, jež si zaslouží být připomenuta (nejen) krupským občanům jakéhokoliv věku. Hráči v ní putují figurkou po mapě Krupky a na určitých políčkách je čekají otázky (např. ohledně těžby cínu, průmyslu, historie, významných míst či rodáků Krupky…) nebo aktivity (zde jsou zase zapracovány krupské pověsti). Kdo správně odpovídá, je rychlejší a dorazí do cíle dříve. Takto si tedy zábavnou formou můžete připomenout naše „kořeny“, na které můžeme být právem hrdí a pyšní.

Hra zaujala i oba představitele města Krupka, kteří si ji rádi zahráli s žáky Ekotýmu. Otázky ze hry inspirovaly k zajímavé besedě o historii i současnosti Krupky, kdy se žáci dozvěděli od pana starosty další zajímavé perličky o krupské historii. Povídali si i o tom, co obnáší práce představitelů města a pan starosta nastínil i budoucnost Krupky v podobě zajímavých projektů, které na svou realizaci zatím čekají. Žáci Ekotýmu byli nadšeni a doufají, že to nebyla jejich poslední návštěva radnice. Vždyť i oni sami mají spoustu velkolepých nápadů, jak představit veřejnosti Krupku jako krásné a zajímavé město.

Fotogalerie ZDE

 

DRAKIÁDA

autor článku: Spolek Klíček

V sobotu 1.10. 2016 jsme se vydali na Komáří Výšku. Všichni jsme si vzali draky, svačinu a dobrou náladu. Letos jsme dopředu objednali i počasí a tak nás uvítala modrá obloha a také dobrý vítr. Za krátkou dobu byla louka pod Komárkou plná létajících dětí, dospěláků a oproti jiným rokům i draků. Do výšky vzlétli ptáci, letadla, rakety, ale i draci s pohádkovými postavičkami. Některým drakům se na horách tak líbilo, že se rozhodli pro hnízdění ve větvích nejbližších stromů, odkud je vyprostili k radosti dětí naši dospěláci.

Komu nevylétl drak, těšil se na další disciplínu – let vlaštovkou. Každý si mohl vyzkoušet, jakou techniku letu zvolí a pak už jsme jeli naostro: podle věku spolu děti soupěřily, komu doletí vlaštovka dřív do cíle. První tři děti dostaly sladkou odměnu a na závěr byli odměněni všichni za snahu.

Tím ale pobyt venku neskončil. Kdo měl chuť, neměl ještě draků dost, mohl s námi sejít zpátky do Krupky pěšky s Dračí hrou. Děti hledaly dračí vejce, ve kterých byly úkoly a také odměny. Menší děti dokonce uvěřily, že jsou pravá a ocitly se na chvíli v pohádce. Radost našich-vašich dětí byla odměnou pro tým Klíčku a školní družiny ( BG,ZŠ a MŠ Bohosudov), který celou akci připravil.

Fotogalerie ZDE

 

3. třída: (MISP) PROGRAM MASÁŽE VE ŠKOLÁCH

autor článku: Mgr. Helena Pechová

V měsíci říjnu se děti z 2., 3. třídy a MŠ se svými paní učitelkami připojily k programu „Masáže do škol“. Tento program podporuje rozvoj sociálního kontaktu a zdravého vývoje každého jedince. V jednotlivých skupinách prošly děti se svými pedagogy kurzem, který vedly certifikované lektorky. Naučily se tak řadu masážních cviků, které nyní ve třídách aplikují. Pravidelnou masáží děti dostávají možnost zažívat bezpečný a pečující dotek, který se významnou měrou podílí mimo jiné i na emocionálním vývoji, posiluje vzájemné vztahy a harmonii ve třídách.

www.misa.org.uk

www.massageinschools.com

Fotogalerie ZDE

 

3. třída: SPOLEČNÁ HODINA ZPĚVU aneb "CO ČECH, TO MUZIKANT"

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Příjemným zpestřením výuky hudební výchovy byla pro děti návštěva kamarádů z 3. třídy ZŠ s RvHv Maršovská Teplice. Po rozezpívání a rytmických hrách si všichni společně zazpívali písně lidové i umělé, jednohlasně i trojhlasem. Zahráli na flétny, kytary, klarinet, saxofon i klavír. Hudební setkání si všichni náležitě užili. Potvrdilo se nám, že staré známé „Co Čech, to muzikant“ stále platí.

Fotogalerie ZDE

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM JE ŠKOLOU UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Škola udržitelného života – to je jeden ze tří titulů, kterými se pyšní Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov. Znamená to, že žákům ani učitelům není lhostejné, jak žije naše společnost a v jakém „stavu“ předá planetu Zemi svým potomkům. Na škole se pravidelně pořádají besedy a diskuse ohledně problematiky udržitelného rozvoje, charitativní sbírky na záchranu deštných pralesů a korálových útesů, velmi oblíbené jsou i projektové dny, které tuto problematiku přibližují zábavnou a hravou formou.

Vydařeným projektovým dnem se staly například „Enviropohádky“, které pro své spolužáky naplánovali i realizovali žáci Ekotýmu spolu s 9. třídou. Žáci si na stanovištích vyslechli část nebo celou enviropohádku a plnili určité úkoly: buď doplnili řešení, nebo domysleli konec enviropohádky, či splnili nějaký manuální či sportovní úkol související s tématem. Těšit se tak mohli například na enviropohádku „Sněhurka a 7 kontejnerů“, „Jak krtek k recyklokalhotkám přišel“, „O Popelce ze sběrny“, „Kam zmizel SpongeBob?“, „O Slunečníkovi, Vodníkovi a Větrníkovi“, nebo také „Tarzan proti palmě olejné“.

Jelikož je naše škola projektovými dny a komunitními aktivitami proslulá, jsme velmi rádi, že se nám díky projektu švýcarsko-české spolupráce podařilo opravit jeden zchátralý altán na pozemku školy na zajímavou přírodní učebnu. Máme tak další zázemí pro naše zajímavé aktivity a nápady.

Pěkným nápadem, se kterým opět přišel Ekotým, bylo například vytvoření Ekokalendáře na rok 2017, který poukazuje na globální problémy světa. Úžasné náměty do kalendáře kreslili žáci 2. stupně ZŠ a gymnázia a bylo opravdu těžké vybrat z nich 12 nejlepších. Ekokalendář bude k dostání na Dnu otevřených dveří školy, ve čtvrtek 3. listopadu 2016.

Fotogalerie ZDE

 

GREEN & BLUE LIFE

PŘEDNÁŠKA PANA JEGLÍKA - KORÁLOVÉ OSTROVY

27.09.2016

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Na konci minulého školního roku jsme se na zahradní party žáků 9. třídy rozloučili s přáteli Milanem Jeglíkem a Zuzanou Kolouškovou. Ti odjížděli na Sumatru do deštného pralesa pokračovat ve svém programu záchrany místní flóry a fauny. Vezli tam s sebou mimo jiné i finanční pomoc od pedagogů, studentů a dětí ze školy i naši první fotopast. Všichni jsme byli ve velkém očekávání, zda budeme mít štěstí a spatříme na videozáznamech život.

Koncem září jsme se všichni opět setkali. Na zajímavých přednáškách, které proběhly postupně ve třech blocích a v různých věkových skupinách, jsme se dozvěděli o tom, jak se daří hlídat nekontrolované kácení stromů, řádění pytláků a také řešit problémy s odpadem. Rezervace se rozrůstá, nyní se rozkládá na ploše 85,5 ha. Velice poutavé bylo i povídání o skleníkovém efektu, korálovém útesu, o obřích želvách a žralocích.

Velkou radost nám udělaly záznamy z fotopasti. Měli jsme příležitost spatřit arguse, varana, luskouna, binturonga a makaka v jejich naprosto přirozeném prostředí. Při soustředěném poslechu zvuků jsme se na chvilku mohli stát součástí tohoto nádherného přírodního divadla.

Novou sbírkou na podporu programu spolku „Prales dětem“ se nám podařilo získat 10 150,- Kč, které byly připsány na konto projektu Green Life. Určitě přispějí k dobré věci. A my se budeme těšit opět na setkání s Milanem a Zuzkou.

http://nepz.cz/kdo-jsme/projekt-green-life/

Fotogalerie ZDE

 

CHARITATIVNÍ BĚH 2016

24.09.2016

Výsledkové listiny 1, 2

Celkový výtěžek pro letošní rok činí 27 120Kč, což je o 10 470Kč více než minulý rok. SUPEEEER!!!

Fotogalerie ZDE

 

 

 

 

 

 

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Blížící se akce

Naši partneři