Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Školní akce

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

OKRESNÍ PŘEBOR V ŠACHU

07.12.2017

autor článku: Mgr. Miroslav Lachman

Ve čtvrtek 7. 12. zastupovalo naši školu 16 žáků na šachovém turnaji v Srbicích. Zadařilo se a dva týmy postupují do krajského kola přeboru škol v šachu.

Složení týmů:
1. tým - Aleš Kratochvíl, Petr Kalvoda, Dominik Drobný a Filip Čihák
2. tým - Nikita Koval, Ondřej Slíva, Jan Koštoval a Daniel Klein

Všem moc gratulujeme a v lednu budeme držet palce. Ostatním účastníkům děkujeme za reprezentaci.

Fotografie

 

BALTÍKOVÁNÍ

25.11.2017

autor článku: Ing. Irena Martinovská

V sobotu 25. 11. 2017 se v DDM Bílina konala počítačová soutěž Baltíkování, které se zúčastnily děti z kroužků z Bíliny, Bohosudova, Teplic a Žatce. Z našich dětí se nejlépe umístil na 6. místě Toník Popelka ze 3. třídy.

Všem dětem děkuji za reprezentaci školy i vzorné chování v průběhu soutěže.

Fotografie

 

NOVÉ VÝUKOVÉ METODY NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov se učitelé snaží žákům nabídnout co nejzajímavější a nejefektivnější formy výuky. Učitelé se tedy stále sebevzdělávají a zdokonalují své výukové metody, protože v současném „technickém a online“ světě těžko vystačí s tím, co se naučili cca před 20 lety na fakultě.

Na škole se díky projektům OP VVV v současné době pokoušíme realizovat dvě zajímavé výukové metody. První z nich je tandemová výuka. Co si představit pod pojmem tandemová výuka? Jedná se o speciální druh výuky, též označované jako párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé. Výuka se tak zcela změní a posune novým směrem, jako je např. možnost individualizace, dynamičnost a pestrost výuky, aktivizace a kreativita. V současné době tandemovou výuku realizujeme v rámci tělesné výchovy ve 4. třídě. Spolupráce dvou učitelů (třídní učitelka Mgr. Pechová a expertka na tělesnou výchovu Mgr. Antošová) umožňuje nadstandardně časově náročný a pestrý program. Společně zvládáme nejen osvojování a učení se novým dovednostem, ale zároveň měříme a plníme disciplíny z projektu "Sazka olympijský víceboj", jehož výsledkem by měla být analýza pohybových schopností a předpoklad pro určitý sport. Tandemová výuka je v polovině realizace a mezi žáky si našla velkou oblibu.

Druhou inovativní výukovou metodou je CLIL (= content and language integrated learning). Jde o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žáci osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Jde o krok do naší blízké budoucnosti, která je už ale v některých státech současností; vyučovacím jazykem některých odborných předmětů je angličtina, někde francouzština či španělština. Žáci si tak postupně a nenásilně osvojují odborný předmět, ale také zcela bez problémů konverzují a „myslí“ v cizím jazyce, což je velkou devizou na současném trhu práce. Na naší škole CLIL zavádíme do výuky přírodovědných předmětů, jako 15 – 20 min. aktivity do vybraných hodin. Tato metoda je pro žáky atraktivní, ale zatím velmi náročná na čas i lidské zdroje; je nutná úzká spolupráce experta lingvisty, což je u nás Bc. Říhová a učitelů aplikujících tuto metodu, což je Mgr. Kuželová a Mgr. Pavlátová, v příštím roce pak Mgr. Svobodová a Mgr. Lachman.

Doufáme, že se tyto výukové metody stanou co nejdříve již běžnou součástí školního kurikula.

Fotografie

 

VÁNOČNÍ JARMARK

03.12.2017

Fotografie

 

SKUPINA ODVÁŽLIVÝCH STUDENTŮ NAŠEHO GYMNÁZIA VYRAZILA NA VÍKEND

24.11.2017

autor článku: Mgr. Miroslav Lachman

Skupina odvážlivých studentů našeho gymnázia vyrazila na pohodový víkend v roubence z druhé poloviny 19. století. A výlet to byl opravdu užitý.
V pátek 24.11. se kolem třetí hodiny odpolední vydali někteří žáci, v doprovodu pana učitele Lachmana a Šenka za dobrodružstvím na chatu zapomenutých řemesel v Dolní Vidimy. První večer jsme se stmelili v teple starých kamen, kdy nám uvařit česnečku trvalo pár hodin. Druhý den ráno, jsme se po snídani v hledání jeskyně selhali. Odpoledne nás postihlo nemilé počasí, a tak jsme hromadně hráli aktivity. Ve večerních hodinách jsme se sebrali a šli hledat zříceninu v čemž jsme tentokrát byli úspěšní. Poslední den dopoledne jsme opět podnikli výzkumnou procházku, prozkoumali jsme místní kameny a poslepu se přátelili se zdejšími stromy (abychom je pak již jako vidoucí mohli najít). Nikomu z nás se nechtělo domů a doufáme, že se k nám příště připojí další.

Fotografie

 

SVATOMARTINSKÝ PLES

17.11.2017

Fotografie

 

BOHOSUDOVSKÁ NOTA

16.11.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

V listopadu se kaple naší školy opět rozezněla krásnými melodiemi. Proběhl každoroční hudební festival, kterého se zúčastnilo více než 300 zpěváků různých věkových kategorií.

Všem děkujeme za příjemné dopoledne.

Fotografie

 

3.A8: NÁVŠTĚVA OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE

08.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Žáci tercie navštívili Okresní soud v Teplicích. Už ve škole jsme si přečetli příslušné části vyhlášky, jak se chovat na veřejném zasedání soudu a jaká jsou bezpečnostní opatření při vstupu do budovy soudu. Viděli jsme 3 různá jednání, pak jsme měli besedu se soudcem JUDr. Čapkem, s obhájcem JUDr. Koulou a přítomným státním zástupcem. Cíl této výchovné a vzdělávací akce, tedy zvýšení právního vědomí žáků, byl naplněn vrchovatou měrou.

 

 

4. třída + 3.A8: HORNICKÝ DEN

07.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Naše město vyvíjí řadu aktivit, které směřují k zápisu unikátní hornické krajiny Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Tohle zajímavé téma jsme chtěli přiblížit i našim žákům. Požádali jsme o spolupráci Mgr. Nikolu Růžičkovou. Připravila speciálně pro nás hodinový program o hornictví v Krupce. Ve 4. třídě program proběhl formou skupinové práce žáků se soutěžními prvky a byl součástí vlastivědy.  Během celého dne čtvrťáci měli ve vyučování úkoly, které s hornictvím souvisely.  V tercii se program uskutečnil v rámci výuky chemie, kde se nyní zabýváme kovovými prvky. Mgr. Růžičková měla pro tyto starší žáky připravenou odbornou přednášku.

Paní Růžičkové velmi děkujeme za ochotu, vstřícnost a projevené odborné zaujetí. Protože je bývalou žákyní naší školy, měla naše spolupráce ještě další skrytý význam. Byl to občerstvující zážitek pro nás jako učitelky, potvrzení smysluplnosti našeho pedagogického snažení.

Fotografie

 

3. třída + 3.A8: PROJEKT ZDRAVÝ DEN

06.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Žáci tercie sami projevili zájem připravit nějaký projekt pro mladší spolužáky. Protože v únoru se zúčastní programu VZPoura úrazům, jako téma se přímo nabízela výchova ke zdraví. Prací na projektu  se žáci sami připraví na únorovou akci. Věnovali jsme hodně času vymýšlení úkolů, hledání vhodných pomůcek, plánování a celkové organizaci. Naše hlavní organizátorky byly i na návštěvě v projektu Enviropohádky, aby se poučili o vedení projektů u deváťáků.

V pondělí 6. 11. jsme náš projekt Zdravý den konečně uskutečnili. Měli jsme v klubu 6 stanovišť s úkoly a během dvou vyučovacích hodin jsme se snažili naše třeťáky naučit co nejvíc. Byla to náročná práce, ale žáci tercie všechno zvládli. Osvědčili své organizační schopnosti, práci v týmu a spolehlivost.

 

BOVÝSEK, MASKOT PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL, NAVŠTÍVIL ŽÁKY 1. STUPNĚ

14.11.2017

Fotografie

 

JAK SE UČIT CHEMII?

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

Badatelsky orientovaná výuka v hodinách chemie 8. třídy a třídy 2A8 začala úvodním cyklem tří laboratorních prací. Žáci se nejprve seznámili s chemickou laboratoří a chemickým nádobím. Následovala další hodina, kde se žáci učili správné manipulaci a používání laboratorních pomůcek. Poslední hodinu žáci samostatně provedli filtraci - použili tři filtrační materiály, posoudili, který je nejvhodnější a své tvrzení zdůvodnili. Z každé hodiny vyhotovili protokol. Někteří pořídili i fotodokumentaci své práce.

Fotografie

 

(Z)KOUMÁCI NA PRVNÍ MISI

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

První mise se jmenovala EKOškola-EKOdům? A jejím hlavním cílem bylo prozkoumat budovu školy a zjistit, čím je vstřícná k životnímu prostředí. Nejprve jsme se seznámili s výsledky posledního auditu, který byl zakončen obhájením titulu Ekoškola. Rozdělili jsme si úkoly, kdo zjistí jaké informace. Následovala prohlídka školy pod vedením pana školníka. Všechno nám ukázal a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací - k čemu slouží voda ze studny, jak funguje topení, kde byla stará kotelna a proč máme novou, k čemu se využíváme solární energii a kde jsou solární kolektory. Následující schůzku jsme novinky zpracovali a vytvořili plakátky na nástěnku do druhého patra. A také jsme si nachystali prezentaci, se kterou jsme seznámili spolužáky.

Fotografie

 

1.a 5. třída: Projektový den: UMÍME SI POMÁHAT

16.10.2017

autor článku: žáci 5. třídy

Každoročně si žáci 5. třídy připravují projektový den pro 1. třídu. Ani letos tomu nebylo jinak a Den s velkým D byl připraven. Páťáci si pro své nejmladší spolužáky připravili nejrůznější úkoly na stanovištích, kde si děti vyzkoušely své znalosti matematické, před-čtenářské, hudební, výtvarné a sportovní.

V pondělí 16. 10. 2017 se zúčastněné třídy odebraly na Kalvárii. Žáci 5. třídy připravili stanoviště s úkoly a netrpělivě očekávali příchod prvňáčků. Nejdříve byly děti rozděleny do skupinek, dostaly svého vodiče, který je doprovázel po jednotlivých stanovištích a dohlížel na plnění úkolů, které si připravil zbytek žáků 5. třídy. Děti poznávaly písmenka, vymýšlely slova na daná písmenka, jinde porovnávaly předměty, určovaly počet, zazpívaly písničku, rozhodovaly, co do lesa patří a nepatří, poznávaly po hmatu nejrůznější drobnosti, zkoušely svoji dovednost v hodu na cíl, zkoušely, kdo vydrží déle stát na jedné noze, kdo doskočí nejdál z místa.

Dopoledne uteklo jako voda, všechny skupinky zdárně prošly všemi stanovišti a vrátily se na okraj lesa, kde byl cíl. Tady každý prvňáček obdržel od svých starších spolužáků medailI, kterou pro ně vyrobili a malou sladkost. Všem dětem se prožité dopoledne líbilo, každý si ho užil po svém.

Fotografie

 

DRUŽINKA V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU

Fotografie

 

MANDALOU KE SPOLUPRÁCI

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ekoškola Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov a Ekoškolka MŠ Sluníčko Krupka se již seznámily při realizaci environmentálního programu „Sněhurka a 7 kontejnerů“ a během přebírání titulů v Senátu ČR. Protože si žáci i učitelé „padli do noty“, rozhodli se spolupracovat i nadále. Dalším společným projektem bylo vytváření mandaly z podzimních plodů. Mandala se velmi povedla, žáci a děti zde mohli předvést svou kreativitu a umění spolupracovat. Všem přítomným svědčil i pobyt venku v krásné přírodní zahradě i načerpaná energie a radost z dobře vykonané práce. Věříme, že tato spolupráce nebyla poslední.

Fotografie

 

"ENVIROPOHÁDKY" NA BG, ZŠ A MŠ BOHOSUDOV

09.10.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Výchovně-vzdělávací environmentální program Enviropohádky navrhli, vytvořili a realizovali žáci Ekotýmu a 9. třídy ZŠ pro své mladší spolužáky. Žáčci tak získali informace o třídění i předcházení odpadu, recyklaci, vermikompostování, o problematice pěstování palmy olejné, či okyselování oceánů jinými formami a metodami, než byli zvyklí, a to zejména formou hry, pohádky, zážitkové pedagogiky. Navíc jsme v tomto programu využili formy vrstevnického vyučování, které je ve školách často opomíjené a ve výchovně-vzdělávacím procesu tak není  využitý jeho obrovský potenciál. Výhodou této formy vzdělávání ve škole je to, že spolu žáci mluví „stejným jazykem“, efektivně a srozumitelně si učivo předávají. Proto často pochopí látku rychleji a žák, který má za úkol ji naučit ostatní nebo jim předat svou zkušenost, se s ní samozřejmě seznámí naprosto perfektně. Následující tabulka znázorňuje přehled aktivit na jednotlivých stanovištích. Pokud Vás tento program zaujal, organizátoři jsou ochotni program zrealizovat i pro žáky jiných škol, ideálně pro 4. a 5. třídu ZŠ. Z programu vytvořil student oktávy Jan Leistner i film, který je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=AY6OlXS7DbQ

Princip programu „Enviropohádky“ bude představen v listopadu 2017 i na vědecké konferenci UK Praha věnované projektovému vyučování v přírodovědných předmětech.

                                                                             Mgr. Věra Pavlátová, zástupce ředitelky školy

 

názvy stanovišť

probíraná témata

aktivity pro žáky

1.

O žížale Julii z vermikompostéru

bioodpad, humus, hnojivo, vermikompostování, žížalí čaj, likvidace přebytků ze svačin ve školách

kreslení a modelování žížal, prohlídka vermikompostéru, žížaly, potrava pro žížaly (co smí a nesmí)

2.

Jak krtek k recykalhotkám přišel

recyklace, ukázka a prohlídka recyklomateriálů (např. flees)

výroba recyklohračky (želvičky)

3.

Ozón nad zlato?

ochrana před UV zářením, problematika přízemního ozónu

modelace molekuly ozónu, hry s bublinami

4.

O živé, mrtvé a kyselé vodě aneb kam zmizel SpongeBob?

úbytek korálů a živočišných hub díky okyselování oceánů CO2

ukázka korálů a hub, pokusy s octem a slabými lasturkami či skořápkami

5.

O Popelce ze sběrny

vlastnosti kovů (hustota, vodivost), třídění, recyklace, výroba recyklovaných šperků

porovnání hmotnosti stejně velkých plíšků, jednoduchý obvod s voltmetrem, přesmyčky (hledání kovů)

6.

O Slunečníkovi, Vodníkovi a Větrníkovi

alternativní zdroje energie

hračky a roboti na solární pohon, výroba větrníčku

7.

Tarzan proti palmě olejné

problematika pěstování palmy olejné

výrobky s palmovým olejem a bez něho, „opičí dráha“

8.

Sněhurka a sedm kontejnerů

třídění odpadu a snaha o jeho minimalizaci

„běh s odpadem“, vyrobené pexeso, spojovačky, pyramidy z víček

9.

Maková panenka a drogoví dealeři

problematika drog

opium – vysvětlení, pohybové aktivity

Fotografie

 

(Z)KOUMÁCI NA BĚHU

07.10.2017

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

V září vznikli (Z)koumáci – ekotým pro děti z prvního stupně. Na první schůzce se nás sešlo 16 a připravovali jsme se na první (Z)koumáckou misi : EKOškola = EKOdům ?. O té napíšeme, až bude za námi. Dalším úkolem byla příprava doprovodných úkolů a aktivit do altánku na sobotu 7. října, kdy naše škola pořádala 5. ročník Charitativního běhu. (Z)koumáci dostali vzkaz od datla, napsaný pomocí krátkých a dlouhých třísek. Ten měli rozluštit, (byla to vlastně zakódovaná morseovka) a připravit klíč k morseovce pro luštitele na sobotu. Tento úkol jsme našli v časopise Ptačí svět č.1/2017, který je celý věnován datlu černému, který je ptákem roku 2017.  V sobotu jsme si připravili spolu se spolužáky z EKOTÝMU úkoly a aktivity do altánku – mikroskopování různých chlupů, hru o Krupce, 3D puzzle, poznávání stop, bubliny, vzkaz od datla, ukázku časopisu Ptačí svět. Časopis se dětem moc líbil – obrázky mláďat, pobytových znamení, rozlišení samce a samice… Celé dopoledne bylo moc fajn. Těšíme se na další mise.         

Fotografie

 

CHARITATIVNÍ BĚH KRUPKOU

07.10.2017

autor článku: Mgr. Jana Pucharová

V sobotu 7. 10. 2017 proběhl z iniciativy studentů a pracovníků Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov 5. ročník Charitattivního běhu Pomáhám teplické nemocnici. Tentokrát půjde výtěžek na gynekologicko porodnické oddělení. Běhu se zúčastnili i pracovníci tohoto oddělení. I když počasí účastníkům příliš nepřálo, byla účast poměrně pěkná. Také vybraná částka se velmi blížila loňskému rekordu. Celkovbě se vybralo 25 800 Kč. Všem organizátorům i účastníkům děkujeme a těšíme se na příští "Běh".

Výsledková listina

Fotografie

 

4. třída: VLASTIVĚDA PROŽITKEM

02.10.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Od 4. třídy mají děti nový předmět vlastivědu.  Od samého začátku je moc baví. Přistupují k učivu o naší republice opravdu s chutí. Již během léta si poctivě zapisovaly všechny své prázdninové zážitky do svých deníčků, které během září prezentovaly před svými spolužáky. Bylo zcela samozřejmé, že při tom pracovaly s mapou a všechna zajímavá místa v ní společně vyhledaly. Také si do třídy poslaly prázdninový pohled, který krásné letní prožitky připomíná, i když už škola běží.

V září žáci navštívili okresní město Teplice, kde při vlastivědné procházce poznávali všechna důležitá místa. Propojili své učebnicové znalosti se skutečnou realitou. Stanuli na náměstích a v ulicích, která nesou jména našich významných osobností nebo událostí - Masaryk, Beneš, Svoboda, 28. říjen. Prohlédli si i lázeňskou část města, kde se setkali s velikány hudebními – L. van Beethovenem a A. Mozartem. Bylo příjemné sledovat, kolik toho děti o těchto lidech vědí. U „Pravřídla“ si všichni vyzkoušeli teplotu vody a také ochutnali pravou a voňavou lázeňskou oplatku. Tento program v okresním městě byl ještě zpestřen výchovným koncertem „Severočeské filharmonie“, která pod vedením pana dirigenta Miloše Machka provedla všechny posluchače fantastickým „UFO“ výletem po celé galaxii.

Vlastivědné kroky třídy dále vedly do blízkého okolí naší školy v Krupce. Cílenou zastávkou byla radnice města, navštívili jsme po domluvě pana starostu Zdeňka Matouše. V zasedací místnosti městského úřadu proměnil svou roli starosty za pozici pedagoga a rozmlouval s dětmi o našem státním zřízení, o zákonech, demokracii, Parlamentu, prezidentovi a vládě. Představil jim Sira Nicholase George Wintona, jehož obraz visí v jeho kanceláři na stěně a vysvětlil jeho mimořádný čin.   Děkujeme za vlídné přijetí, obohacení výuky a čas investovaný do vzdělání dětí.

Při putování po Teplicích a Krupce jsme si uvědomili, jak je naše vlast krásná a plná historie a že vlastivěda rozhodně nebude žádná nuda. 

Fotografie

 

MŠ A 1.A: Projekt: MÁME RÁDI ZVÍŘATA

02.10.2017

autor článku: Mgr. Jitka Jedličková, Bc. Eva Kučerová

Státní veterinární správa pod záštitou ministra zemědělství připravila zajímavý projekt - Máme rádi zvířata. Cílem projektu je formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům. Děti byly zábavnou formou informovány nejen o hospodářských, ale také volně žijících i chovaných zvířatech v domácnosti. Dozvěděly se, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům chovat, jak zajistit zvířatům dobré životní podmínky a rozpoznat ty špatné. Největší zážitek měly z návštěvy suchozemské želvy a ze svlečených hadích kůží.

Fotografie

 

4. třída: Projektový den: PŘÍRODOVĚDA "NA KRMELCI"

02.10.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Projektový den proběhl na přírodní zahradě MC Permoníček Krupka. Děti toto prostředí již důvěrně znají a tak mohl být projekt koncipován tak, aby žáci pracovali samostatně v týmech.

Každá skupina si během dopoledních aktivit vyzkoušela chůzi poslepu, hmatem a chutí poznávala přírodniny, vytvářela frotáž listu a pojmenovala jeho části. Na kartičkách děti našly úkoly, které se úzce pojí s učivem o živé a neživé přírodě, ekosystémech, potravním řetězci. To vše prolnulo i do slovních úloh z matematiky. Po celou dobu projektu se všichni snažili dodržovat pravidla, která byla stanovena jako důležitá pro celkové ohodnocení výsledné práce týmu.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ SKUPINY

smiley  kvalitní týmová spolupráce

smiley  řešitelská úspěšnost

smiley  komunikační dovednosti

smiley  ekologický přístup a správné chování

smiley  prokázání dobré čtenářské a matematické gramotnosti

V průběhu projektu si celá třída ještě uvařila v kotlících nad ohněm úžasnou bramborovou polévku. Někteří s houbami, jiní bez hub. I tuto aktivitu jsme využili k poznávání a určování druhů zeleniny, bylinek, k popisu plodnice houby, pojmenování a zařazení do příslušné skupiny.

Děti prokázaly výborné znalosti. Nutno ale podotknout, že je ještě třeba více zapracovat na spolupráci ve skupině, pozornějším čtení otázek a komunikačních dovednostech. Je to pro nás výzva k dalšímu zlepšování.

Projekt hodnotím jako mimořádně zdařilý.

Fotografie

 

6. třída: ADAPTAČNÍ KURZ

září

autor článku: Mgr. Štěpánka Mazáčová

Třída 6. A se v zářijových dnech zúčastnila adaptačního kurzu na Děčínském Sněžníku. Program s řadou aktivit stmelujících kolektiv třídy nás velice bavil. Užili jsme si mnoho zábavy při turistice, sportovních aktivitách a rozličných hrách. Těšíme se na další společnou akci!

Fotografie

 

MŠ A 1. stupeň: VÝCHOVNÝ KONCERT

21.09.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Severočeská filharmonie Teplice pořádá tradiční koncerty pro žáky mateřských, základních a středních škol. Bylo nám potěšením zahájit tento školní rok právě tímto krásným kulturním zážitkem.

Děti se prolétly formou pohádkového příběhu nejen po celé galaxii, ale dokonce i časem v programu nazvaném „UFO“. Vyslechly ukázky z děl světových i českých velikánů např.

G. Rossiniho, A. Chačaturjana, W. A. Mozarta, J. Strausse, G. F. Händela, A. Dvořáka, L. Janáčka.

Celým programem posluchače příjemně provázel pan vesmírný „UFO“ dirigent Miloš Machek. Těšíme se na další koncert.

Fotografie

 

Z DENÍKU PŘÍRODOVĚDCE

26.09.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Malé děti zážitky z prázdnin kreslí a malují, my v tercii jsme je zapisovali. Úkol byl jednoduchý, každý měl napsat svůj prázdninový příběh, kde prokáže znalosti fyziky, chemie nebo biologie. Už první pátek v září jsme měli 16 prací, některé vtipné, veselé, všechny originální. Nejčastějším tématem bylo houbaření, ale objevilo se i krmení zmije, opravování prasklé duše na kole nebo zážitky od Jadranu a ze Sachalinu. Práce si další týden mohli prohlídnout rodiče a ohodnotit jejich kvalitu. Nejzajímavější jsou vystavené na chodbě ZŠ ve druhém patře u učebny 217. Odměnou pro nejlepší byly volné vstupenky do IQ parku v Liberci. Získaly je podle hlasování rodičů Amálka Švábová a Anička Waňková.

 

EKOTÝM BGB NA KRAJSKÉ KONFERENCI

12.09.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

V úterý 12. 9. proběhla v konferenčním sále Krajského úřadu ÚK krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2017. Sešli se na ní koordinátoři EVVO ze škol Ústeckého kraje, představitelé vzdělávacích ekologických center a další hosté, aby zhodnotili svou záslužnou práci za uplynulý školní rok, sdíleli nové informace, vzdělávali se a již plánovali akce pro školní rok 2017/18. Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí ÚK požádala zástupce Ekotýmu BGB Adélu Lázničkovou a Kateřinu Jírovou, aby na této konferenci odprezentovaly ostatním průběh a realizaci environmentálního programu „Sněhurka a 7 kontejnerů“, který Ekotým pro děti z 10 MŠ Ústeckého kraje vymyslel a zrealizoval. Prezentace měla na konferenci velký úspěch, stejně jako krátké ohlédnutí za programem https://youtu.be/fLLjc-BCWmA  

Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Naši partneři