Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Školní akce

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

SOUTĚŽ V ESEJÍCH PRO NADACI UNIPETROL

prosinec 2020

Mgr. Věra Pavlátová, PhD.

V prosinci 2020 Nadace Unipetrol vyhlásila celostátní soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a nižšího gymnázia, ve které měli žáci sledovat natočené pokusy Báječné hodiny s chemií a napsat esej, jak se jim to líbilo či kdo se stal jejich nejoblíbenějším účinkujícím; prostě své zážitky a pocity. 

Za naši školu se soutěže zúčastnili 4 žáci; Tereza Venclová a Jakub Konvička z primy, Ráchel Zimová z tercie a Eliška Poslová z 9. třídy. Eseje prostudovala a vyhodnotila vybraná komise a paní ředitelka z Nadace Unipetrol mi poté oznámila, že naše žákyně Tereza Venclová vyhrála krásné druhé místo. Komisi Nadace Unipetrol se moc líbilo, jak Terezka popsala z pozice žáčka, co ještě chemii nemá jako předmět ve škole, své zážitky a pocity. Terezce tedy bude náležet za Nadaci Unipetrol odměna a za školu pochvala ředitelky školy na vysvědčení.

Oceníme i zbývající žáky za jejich aktivitu, a to pochvalou třídní učitelky, také Nadace Unipetrol jim pošle nějaký drobný dáreček. Jsem ráda, že se naše škola zapojila do této zajímavé soutěže, že žáci měli i v této podivné distanční době motivaci si prohlédnout video a napsat esej.

 

2.A: PŘEJEME KRÁSNÝ ČAS ADVENTNÍ

prosinec 2020

Mgr. Helena Pechová

Krásný adventní čas přejí děti z 2. A. Naše malované vánoční koledy jsme přihlásili do výtvarné soutěže FÍHA DÝHA . Pokud se vám líbí, oceníme, když nám na odkazu https://www.facebook.com/soutezfihadyha přidáte "lajk".

Fotogalerie

 

 

DRUHÁCI PROGRAMUJÍ

autor: Mgr. Helena Pechová

Žáci 2. třídy si v minulém týdnu užili velice zajímavou hodinu matematiky. Pracovali s ozoboty, robotickými hračkami. Ať už jste zkušený inženýr nebo dítě, ozobot může být tak náročný a zábavný, jak si ho uděláte. Je jednoduchý a intuitivní, ale i vysoce programovatelný. Ozobot nabízí zábavu pro všechny koumáky a hračičky.

Principem všeho je rychlé a snadné programování tohoto drobného robůtka s velkým mozkem pomocí kódů. Ty si děti zaznamenávaly do černé dráhy plné křižovatek, zatáček a hlavně ozokódů. Fixem označovaly pokyny, které si vybraly z banky kódů. Řešily logické úlohy s cílem, aby robůtek dorazil na určené stanoviště.

Tato interaktivní hračka a především skvělá didaktická pomůcka představuje nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Děti z 2. třídy si tuto hodinu náležitě užily a již se těší na další.

Fotogalerie

 

4.A + 4.B PROJEKTOVÝ DEN: TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE,

S TRPASLÍKY A BEZ PRÁCE

září 2020

autor: Mgr. Věra Pavlátová, PhD.

Během září 2020 proběhly na škole díky projektu OP VVV „Škola pro všechny“ projektové dny pro žáky 4. tříd na téma třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu.

Žákům jsme adekvátně věku a zábavnou formou vysvětlili problematiku hromadění odpadu, potřebnost předcházení vzniku odpadu, zákonitosti třídění a výhodu recyklace odpadu, ale třeba i problematiku mikroplastů v mořích.

Se vším žákům pomáhali trpaslíci od Sněhurky (dle naší enviropohádky „Sněhurka a 7 kontejnerů“), každý si vzal na starost jeden druh odpadu. Žáci si zahráli i stolní hru „Třídění a recyklace, s trpaslíky a bez práce“, kterou pro ně vytvořil Ekotým; zaběhali si třídící štafetu, zkusili si, jak funguje popelářské auto a na závěr si i každý to své vytvořil z papírové skládanky.

Fotogalerie

 

"DRUHÁCI NA KONĚ!"

autor: Mgr. Helena Pechová

Projektový den proběhl ve čtvrtek 24. října v areálu Jezdecké společnosti HIPODROM MOST. Je pokračováním akce „Prvňáci, na koně!“, který žáci absolvovali v říjnu 2019 a v červnu 2020.  Letos nese název „Druháci, na koně“. Hlavním záměrem projektu je umožnit dětem přímý kontakt se zvířaty. Pod odborným vedením expertů se seznámit se specifiky biologického druhu, jeho vývojem, životem, chováním. Dále pochopit odlišnosti potřeb koně od dalších domácích zvířat v souvislosti s lidským životem.

Odborně byl veden manželi Šebkovými, členy Jezdecké společnosti HIPODROM MOST. Působí zde jako cvičitelé, trenéři a ošetřovatelé koní.

Při terénní výuce a místně ukotveném učení si žáci zopakovali poznatky, které se teoreticky naučili ve třídě z učebnice, encyklopedií a v minulých lekcích v Jezdecké společnosti Most.

Ve druhém ročníku se požadavky na děti zvyšují. Spirálově narůstají jejich vědomosti i manuální zručnost při práci v koňských boxech i při jízdě na koni. Vnímají pozitivně práci lidí na statku.

Propojují osobní zkušenost také s nově nabytými vědomostmi o našem regionu. Při cestě do Mostu pojmenují další města, pohoří, hory, průmyslové závody atd.

Mimo výuku prvouky je zde šíří tématu patrný mimořádný přesah do dalších vyučovacích předmětů.

Pro projekt byly ve spolupráci pedagoga a trenérů vytvořeny pracovní listy, kterými bude obohacena a aktivizována činnost v různých vyučovacích tématech v následujícím období podzimu.

Žáci si projektový den v areálu Jezdecké společnosti opravdu užili. Nalezli odpovědi na otázky: Kde jsem se vzal? Jak dlouho žiji a jak se rodím? Jak se spolu domluvíme? Jak se o mě postaráš?

Pod vedením zkušených trenérů se během dopoledne snažili pochopit, jak porozumět koním tak, aby s nimi lidé mohli pracovat, starat se o ně, jezdit na nich a zároveň, aby byli vždy v bezpečí a oba si společné chvíle užívali.

Poslouchali rady trenérů a dospělých, kteří jsou zvyklí s koni pracovat a znají jejich chování. Ve spoustě ohledů je stejné jako to lidské. Koně umí být náladoví. Ponaučením pro všechny bylo zachovat vždy klid. Když se budeme chovat mile, něžně a trpělivě, koně nám to oplatí a budou se nám snažit vyjít vstříc. Potom spolu užijeme spoustu zábavy.

Průběh projektu hodnotím jako mimořádně zdařilý. Děti pěkně spolupracovaly a aktivně se zapojovaly do všech nabídnutých aktivit.

Děkujeme všem dospělým, kteří nám věnovali svůj čas a obohatili nás o zajímavé skutečnosti.

Fotogalerie

 

3.A ŠVP CHŘIBSKÁ

07. - 11.09.2020

autor: Mgr. Růžena Hatašová

Školu v přírodě v Chřibské si naši "už třeťáci" opět báječně užili. Téma bylo tentokrát spjato s vodou a i tu jsme si díky skvělému počasí ještě užili na vlastní kůži:-). Postupným získáváním vědomostí a znalostí, plněním všech nelehkých úkolů a hlavně táhnutím za jeden provaz se nakonec ze všech zúčastněných stali strážci vody. Už se těšíme na příště:-)

Fotogalerie

 

2.A ŠVP DOKSY LESNÍ HOTEL

07. - 11.09.2020

autor: Mgr. Helena Pechová

V termínu 7. – 11. 9. vyjeli žáci 2. třídy do Doks . Náš výjezd hodnotíme  jako velmi zdařilý. Naplnil všechny stanovené cíle - stmelit kolektiv dětí i pedagogů po dlouhé pomlce způsobené distanční výukou a letními prázdninami, byla provedena diagnostika vědomostí dětí v oblasti čtenářské gramotnosti, psaní i matematiky. Rozvíjeli jsme samostatnost, byli na čerstvém vzduchu, sportovali, měřili výkony Sazka Olympijského víceboje, zvyšovali svou kondici. Během pobytu  jsme po turistických stezkách  nachodili přibližně 18 km,  které věnujeme Charitativnímu běhu.

Fotogalerie

 

4.A ŠVP CHŘIBSKÁ

04. - 07.09.2020

autor: Mgr. Jitka Jedličková

Školu v přírodě opět navštívila naše známá parta DETEKTIVŮ. Tentokrát se z nich stali superhrdinové, kteří trénovali své smysly, propočívávali různé šifry a poznávali přírodu. Aktivit jsme měli opravdu  hodně, nezapomínali jsme však na odpočinek a zábavu s přáteli. Všichni jsme se vrátili spokojení a natěšení na nový školní rok.

Fotogalerie

 

ŠKOLA OTEVŘELA PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

01.09.2020

Fotogalerie

 

LETNÍ ŠKOLA POLYTECHNIKY

srpen 2020

autor: Mgr. Věra Pavlátová, PhD.

V srpnu 2020 proběhla v hezkém prostředí Dvora Perlové vody Letní škola polytechniky, neboli vícedenní setkání pedagogických pracovníků v rámci Odborné metodické skupiny pro biologii, chemii a fyziku. Za naši školu se jely vzdělávat a sdílet s ostatními: Mgr. Bradáčová, Mgr. Bc. Helebrantová, Mgr. Pavlátová Ph.D. a Mgr. Svobodová. Některé aktivity probíhaly společně, jiné zase v rámci konkrétních předmětů. Za mnohé můžeme zmínit například workshopy Chemické pokusy ze staré školy a Makrofotografie, práce s čidly Vernier, nebo velmi zajímavé přednášky na téma. „Budoucnost geneticky vylepšeného lidstva“, „Nový koronavirus SARS-CoV-2: bude tu s námi navždy?“ či na téma „Jak se zkoumají supertěžké prvky?“.

Fotogalerie

 

LETNÍ TÁBOR PRO VŠECHNY

červenec + srpen 2020

autor: Mgr. Věra Pavlátová, PhD., Mgr. Lenka Trtíková

Díky podpoře a daru 30 000 Kč z grantového programu „Vy rozhodujete, My pomáháme“ Nadace Tesco mohla naše škola uspořádat v červenci a srpnu dva příměstské tábory pro všechny žáky, kteří projevili zájem.

Žákům jsme nakombinovali a poskytli pestrý a zábavný program (ZOO, muzea, vodní svět, bowling, lanové centrum). Umožnili jsme tak poskytnutí kvalitně a efektivně stráveného volného času, formování mezilidských vztahů, podpořili jsme i budování vztahu k místu poznáváním jeho historie i přírodních krás.

Žáci se díky nabídce zajímavých aktivit i naučili novým dovednostem, jako například tvořit z netradičních materiálů (fimo, pedig, hlína).

Žáci i jejich rodiče byli velmi spokojeni, protože v tak náročné době na psychiku, jako bylo letošní jaro a léto, měli nyní žáci zvýšenou potřebu sociálního kontaktu, pospolitosti, společných zážitků, a to jsme jim díky realizaci příměstských táborů poskytli.

Fotogalerie

 

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři