Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

ŠKOLNÍ AKCE V ROCE 2017/2018

SKOTSKO

26.05. - 02.06.2018

V sobotu 26. května se konečně třiadvacet studentů naší školy dočkalo vzdělávacího zájezdu, na který tak netrpělivě čekali téměř od začátku školního roku. Před skotskou výukou nás však dělila ještě několikahodinová cesta autobusem do města tulipánů, grachtů a vášnivých cyklistů – Amsterdamu.

Byli jsme zprvu po noci strávené na sedačkách autobusu trochu bez energie, ale průvodkyně Katka nás hned probudila prostřednictvím plavby loďkou po jednom z kanálů. Počasí bylo krásné, tudíž následující procházka po amsterdamských ulicích byla velmi příjemná. Měli jsme šanci spatřit kostel Oude Kerk, projít čtvrť červených luceren a vyfotit pár fotek na náměstí Dam.

Po dni stráveném v Amsterdamu nás čekalo nalodění na trajekt a šestnáctihodinová cesta s cílem v Newcastlu. Pohodlné kajuty trajektu se sice neopouštěly snadno, ale nezbylo nám nic jiného. Autobus nás odvezl k velkolepému Hadrianovu valu, kde jsme se dozvěděli víc o způsobu života římské posádky. Poté nás čekalo přejetí skotských hranic!

Na hranicích nás přivítal milý dudák a nejeden student si s ním pořídil fotku. Popřál nám štěstí a my mohli vyrazit směr Jedburgh. Tam byla na programu prohlídka muzea Marie Stuartovny a poté návštěva Abbotsford House – bývalého sídla sira Waltera Scotta. Na úplném konci dne si nás rozebraly naše náhradní rodiny.

Čtvrtý a pátý den byl ve znamení vzdělávání. Nejdříve nás po výuce čekala prohlídka hlavního města Skotska – Edinburghu. Užili jsme si zde prohlídku muzea skotské whiskey a naprosto nás uchvátil výhled z pahorku Calton Hill. Následující den jsme měli možnost obdivovat krásu hradu Stirling Castle.

Šestý den jsme si před cestou do národního parku užili další odpočinkovou plavbu, tentokrát po jezeru Loch Katrine. Dále jsme byli ohromeni 30m vysokými sochami koňských hlav Kelpies nebo moderní technickou památkou Falkirk Wheel – obřím zdymadlem.

Sedmý den byl pro nás připravený poslední výlet. Navštívili jsme Holy Island, kde jsme si prohlédli zbytky kláštera. Ke konci dne nás pak čekalo jen nalodění na trajekt a zdlouhavá cesta zpět do Česka.

Celý jazykový kurz se nám moc líbil a doufáme, že si ho příště pojedete užít s námi!

 

EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ 2

červen

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Díky finanční podpoře Renovabis se mohlo vypravit 47 žáků Biskupského gymnázia na dvoudenní exkurzi za českými památkami i krásnou přírodou.

V Ratibořicích jsme měli objednán velký okruh Babiččiným údolím, který zahrnoval prohlídku zámku („Doba vévodkyně Zaháňské“ + knížecí rodina Schaumburg - Lippe a dánská královská rodina), zámeckého parku, Rudrova mlýna, vodního mandlu a Starého bělidla, včetně výkladu o zajímavostech na trase prohlídky. Přenocovali jsme v rozlehlém kempu u vodní nádrže Rozkoš.

Následující den nás čekala zajímavá scenérie Adršpašských skal. Adršpašské skály společně s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a dnes jsou obě skalní města jako Adršpašsko-teplické skály svojí rozlohou 1803,4 ha také největší národní přírodní rezervací v České republice. Prohlédli jsme si zajímavé pískovcové útvary; jako jsou Milenci, Džbán, Homole cukru, Sloní náměstí, Čertův most, Vyhlídka na starostu; plavili jsme se pramicí po skalním jezírku.

Akce měla smysl a byla velkým přínosem pro každého účastníka.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM "ENVIROPOHÁDKY" NA BG, ZŠ A MŠ BOHOSUDOV

červen

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Výchovně-vzdělávací environmentální program Enviropohádky navrhli, vytvořili a realizovali žáci Ekotýmu, 9. třídy ZŠ, sexty a septimy gymnázia pro své mladší spolužáky z jiných škol (byly to základní školy z Bíliny, Duchcova, Teplic, Bystřan a Povrl).

Žáčci tak získali informace o třídění i předcházení odpadu, recyklaci, o problematice pěstování palmy olejné, či okyselování oceánů jinými formami a metodami, než byli zvyklí, a to zejména formou hry, pohádky, zážitkové pedagogiky. Navíc jsme v tomto programu využili formy vrstevnického vyučování, které je ve školách často opomíjené a ve výchovně-vzdělávacím procesu tak není využitý jeho obrovský potenciál.

Výhodou této formy vzdělávání ve škole je to, že spolu žáci mluví „stejným jazykem“, efektivně a srozumitelně si učivo předávají. Proto často pochopí látku rychleji a žák, který má za úkol ji naučit ostatní nebo jim předat svou zkušenost, se s ní samozřejmě seznámí naprosto perfektně. To, že se žáčci díky programu něco i naučili, jsme si ověřili v následných testech.

Program mohl být realizován díky příspěvku z programu Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

 

4. třída: S "MATEMÁGEM" VE CHŘIBSKÉ

01. - 08.06.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Již čtvrtý rok děti prožívají hodiny matematiky vedené metodou profesora Hejného. Prochází v nich mnoha různými prostředími. K práci jsou motivováni vlastními experimenty a uvažováním. Děti pociťují radost z vlastního úspěchu, který výrazně pomáhá při další výuce. Významnou roli má v tomto procesu práce s chybou, která je chápána jako krok k úspěchu. Často pracujeme ve skupinách a výsledek naší práce se rodí na základě spolupráce. Jednou z možností, jak si metodu Hejného užít je matematika v přírodě. Využili jsme k tomu náš pobyt ve Chřibské a realizovali několik aktivit s Matemágem. Je to digitální hra, kterou lze přenést do klasické hry v přírodě. Hry jsou magickým nástrojem, které dávají radost z objevování světa čísel a navíc při matematickém bádání propojují děti se světem dospělých. My jsme si ho zahráli naživo.

STAVĚLI JSME MOSTY A VĚŽE

Cíl byl jednoduchý – otestovat své konstruktérské dovednosti při stavbě. Byla to opravdová výzva. Postavit most přes vodu, díru či přes propast nebo vystavět stavbu co možná nejvyšší. Příroda nám nabídla mnoho příležitostí i stavebního materiálu. Děti své stavby vedly a vyzkoušely plány, nápady. Zažily i neúspěchy. Najít vlastní chyby byla skvělá příležitost, jak se zdokonalit. Zdánlivě odpočinková aktivita rozvíjela mnoho prostorových dovedností.

ODHADOVALI A HLEDALI JSME SOUMĚRNOST

Nejprve jsme zkusili s dětmi odhadnout, co kolem nás má nebo nemá osovou souměrnost. Žáci společně zapsali nebo zakreslili odhady do pracovního listu. Vyrobili si okénka z kartónu s osou-provázkem. Následně jsme vyrazili na průzkum souměrnosti v okolí. Úkol byl jednoduchý-najít přírodniny, tvary, předměty a určit u nich, zda některé jsou osově souměrné či ne. Jednu vhodnou přírodninu děti vložily do rámečku a potom si ji výtvarnou technikou frotáž prokreslily na průsvitku. Vznikly nádherné výtvarné práce. Osu souměrnosti u několika přírodnin pak ještě zakreslily do pracovního listu.

NAKRMILI JSME „DOBRŮTKOŽRAVKU SPRAVEDLIVOU“ A ZAHRÁLI SI PIŠKVORKY

K této aktivitě jsme využili prázdná plata od vajíček. Děti v lese nasbíraly řadu různých přírodnin a využily je jak ke klasické hře, tak k dělení množství prvků na části. Zopakovaly si tak učivo o zlomcích a naše „Dobrůtkožravky“ si určitě spravedlivě pochutnaly. Zajímavou částí v tomto bloku bylo empatické vcítění dětí do života nevidomých lidí. Se zavřenýma očima vnímaly zvuky a vůně v přírodě, s maskou na očích se pokoušely vyzkoušet si roli slepého člověka a řešily zadané matematické úkoly (stavby z klacíků, rozpoznávání přírodnin a jejich počtu, organizace předmětů v platu atd.). Také se s maskou na očích vzájemně prováděly terénem za pomoci svého vodiče. Učily se svými smysly.

OHLÉDNUTÍ

Naším cílem je teď společně se ohlédnout za vším, co jsme zažili a objevili. Zhodnotit, co se nám líbilo a co příště zopakujeme. Bylo skvělé vyzkoušet si, že matematika nemusí být jen teoretická věda odtržená od života, ale že její pravidla prostupují světem kolem nás a můžeme ji objevovat i kdekoli v přírodě. Byli bychom rádi, kdybychom mohli takto prakticky studovat matematiku venku pravidelně.

 Pro reflexi tohoto projektu se nám vyplatilo, když každý za sebe doplnil následující nedokončené věty:

  1. Nejsilnější zážitek pro mě byl...
  2. Naopak se mi nelíbilo a chtěl by příště změnit...
  3. Během her mě napadlo...

 

4. třída: ŠVP CHŘIBSKÁ

01. - 08.06.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová, Mgr. Lucie Antošová, Mgr. Dana Cabalková

Prožili jsme intenzivní týden nabitý zážitky. Trávili jsme společně veškerý čas a podařilo se nám prohloubit naše vztahy, poznat se v různých situacích a ověřili jsme si naše kamarádství a soudržnost. Příroda kolem nás nám nabídla spoustu možností jak si užívat matematiku jinak než v učebnici. Myšlenky profesora Hejného nás inspirovaly k mnoha činnostem. Vše dokreslilo krásné počasí a skvělé zázemí v zařízení Sport Krupka Chřibská, Krásné Pole - všem moc děkujeme.

 

1.A: DEN DĚTÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

01.06.2018

autor článku: Mgr. Jitka Jedličková

Celý den nás provázela pohádka O pejskovi a kočičce - Jak si pekli k svátku dort. Děti si však na ní musely přijít pomocí hádanek a různých nápověd. Pohádku jsme si přečetli, zahráli a celé dopoledne plnili různé zábavné úkoly. Jedním z posledních úkolů bylo nachystání vlastního pohoštění k svátku. Děti se do všeho pustily s chutí, připravily výborné, chutné a zdravé svačinky, ze kterých bříška nebolela. Odměnou pak byla zmrzlinka a venkovní hřiště. 

 

DUHOVÝ KONCERT + VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO SOUBORU BODLÁČEK

30.05.2018

 

 

1.B: DEN DĚTÍ

29.05.2018

Mgr. Vendula Zimová

 

 

MLADÝ PROGRAMÁTOR

květen 2018

autor článku: Ing. Irena Martinovská

Ve dnech 11. – 13. 5. 2018 se v Praze na ZŠ Pražačka konalo celostátní kolo soutěže Mladý programátor, kterého se zúčastnilo 67 nejlepších programátorů z celé republiky, kteří byli nominováni z regionálních kol. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – 1. stupeň, 2. stupeň ZŠ a gymnázií a středoškoláci.

Z našeho kroužku Baltík postoupily do závěrečného kola celkem 3 děti. Apolenka Zvoníková a Filip Sanejstr se umístili na 14. místě v kategorii A, Ondra Slíva skončil rovněž na 14. místě v kategorii B.

Kromě vlastní soutěže byly pro děti připraveny i zajímavé exkurze a výlety. Podívaly se do Národního památníku na Vítkově, prohlédly si Prahu z Vyšehradu, navštívily nemocnici Motol, kde viděly dopravní systém inteligentních autonomních vozíků tzv. želv, který pomáhá s přepravou zdravotnického materiálu a jídla.

Z průběhu soutěže natočila Česká televize krátký záznam, který lze zhlédnout na Déčku - Zprávičky pro děti ze dne 12. 5. 2018.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Zdeňku Matoušovi za sponzorský dar, který nám umožnil zaplatit dětem nejen startovné, ale i cestu do místa konání soutěže.

 

SPORTOVNÍ DEN 1. STUPNĚ

25.05.2018

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

24.05.2018

 

NOVOSEDLICKÝ DOPRAVÁČEK - 20. ROČNÍK

24.05.2018

autor článku: Šárka Liscová

Dne 24.5. 2018 se konala soutěž - Novosedlický dopraváček. Zúčastnili se i zástupci naší školy, žáci třetí třídy jmenovitě - NATÁLIE KONÍČKOVÁ, LENKA JANICHOVÁ, ANEŽKA KUŽELOVÁ A DAVID FROLÍK. Celkem se této soutěže zúčastnilo 18 škol a děti si to opravdu užívaly.

Přestože jsme se na soutěž připravovali od letošního března a věnovali jsme přípravě tak deset minut dvakrát až třikrát týdne ve školní družině, umístili se naši žáci na 4. místě.

Soutěž se skládala ze šesti stanovišť, kde se plnily jednotlivé úkoly: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti (za přítomnosti policie ČR a městské policie), první pomoc, dopravní značky, výbava kola, test chodce. Nejlépe si naši žáci vedli u úkolu - výbava kola, kde nedostali ani jeden trestný bod. Nejvíce trestných bodů získali na dopravním hřišti, kde se u nich projevila nervozita ze sledování příslušníků policie.

Jelikož to byl již 20. ročník této soutěže, rozhodli se pořadatelé přenechat putovní pohár vítězi letošního dopraváčku, tím byla ZŠ Maršovská a všechny děti dostaly nějaké ocenění.

 

3. - 5. třída: VÝCHOVNÝ KONCERT

S. PROKOFJEV "PÉŤA A VLK"

17.05.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Žáci základní školy navštívili koncert FOK hlavního města Prahy „Péťa a vlk“ od S. Prokofjeva. Před začátkem příběhu se děti naučily poznávat hudební motivy všech pohádkových postav a nástroje, které je představují. O zábavu dětí i muzikantů se postaral oblíbený herec a moderátor Filip Jevič, který se mimo jiné realizuje v Karnevalu zvířat (Camille Saint – Saëns).

Následně se ještě celá skupina prošla po nábřeží Vltavy a zopakovala si významné dějinné události v souvislosti s Pražským hradem, Karlovým mostem atd.

 

4. třída: DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD

17.05.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová, Mgr. Dana Cabalková

Ve čtvrtek 17. května jsme v rámci „Dne prázdných tříd“ navštívili sportovní areál Labe Aréna v Račicích.

Po příjezdu nám pan průvodce představil sportovní areál a jeho využívání při významných závodech. Z vrcholu vyhlídkové věže jsme měli možnost si prohlédnout celý vodní kanál.

Děti soutěžily v týmech na koloběžkách, veslařských trenažérech a střelbě na cíl s laserovou puškou.

Zejména cvičení na trenažéru s interaktivním displejem bylo pro ně atraktivní.  Na koloběžkách musely prokázat kromě rychlosti i šikovnost při kličkování podél značek. Na trenažéru si vyzkoušely sílu i vytrvalost, při střelbě přesnost a soustředění.

Poté se svezly po kanálu na dračí lodi. Musely pádlovat ve skupině a v jednotném rytmu.

Děti si zasportovaly, vyzkoušely nové sportovní náčiní a ověřily své schopnosti spolupráce ve skupině.

Po chutném obědě a plni zážitků jsme všichni odjeli domů. Do Krupky jsme se vrátili ve 14 hodin.

Druhý den jsme si v hodině matematiky kanál do sešitů narýsovali a využili tak své vědomosti o konstrukci rovnoběžek a kolmic. Zapsali si i jeho rozměry a pro svou práci využili znalost převodů jednotek. Zajímavé bylo i porovnávání jednotlivých výkonů našich týmů.

Děkujeme všem, kteří se o nás během celého dopoledne ochotně a trpělivě starali a umožnili nám prožít hezký den.

 

POHÁR ROZHLASU

16. a 17.05.2018

autor článku: Mgr. Klára Wiednerová

Dne 16. a 17. května se konala každoroční atletická soutěž Pohár rozhlasu v Bílině-Kyselce, kterou provázelo velmi nepříznivé počasí. Výběr žáků 2. stupně na této akci opět nechyběl a deštěm se nenechal rozhodit. Bojovali jsme. :-)Družstva mladších i starších žáků a žákyň se umístily na předních (bohužel už nemedailových) příčkách, což (vzhledem ke konkurenci) považuji za moc pěkné výsledky. V celkové výsledkové listině jednotlivců jsme dokonce obsadili tři stupně vítězů. Simča Tieslová (9. tř) vybojovala 1. místo! v běhu na 60m, Natálka Kubíková (7. tř) se umístila na 2. místě ve skoku vysokém (130cm!) a štafeta starších žákyň (Kotrbová, Jägerová, Flenerová, Tieslová) doběhla na 2. místě. Jedná se o jednu z největších sportovních akcí na Teplicku, které se každý rok zúčastní cca 20 škol z okresu Teplice. Velmi nás těší, že jsme pravidelně umístěni vysoko. Žáci reprezentovali školu vzorně ve všech směrech, za což jim děkuji. 

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

15.05.2018

autor článku: Mgr. Klára Wiednerová

Štafetové družstvo našeho 1. stupně vybojovalo v dubnu na okresním kole Štafetového poháru postup do krajského finále. A tak jsme v úterý, 15. května vyrazili do Ústí nad Labem, kde se na Městském stadionu utkaly nejrychlejší štafety našeho kraje. První rozběh nám trochu pokazili organizátoři, kteří zmáčkli spoušť u startovní pistole a naše štafeta ještě nebyla kompletně na svých předávkových pozicích (start jsme museli opakovat v posledním rozběhu). U druhé štafety jsme zase trochu překonávali nával běžců v předávkovém území. Další dvě štafety byly ovšem perfektní a soupeřům v rozběhu jsme utekli o 100m. V celkovém výsledku jsme obsadili 9. místo (z 15ti). Z akce jsme si odnesli spoustu sportovních zážitků a zkušeností a viděli jsme pěkné výkony našich soupeřů. Je to velká pocta patřit do top desítky v kraji. Naše šikovné štafetáře moc chválím! Tato atletická disciplína není vůbec lehká. Je potřeba rychle běžet, ale také se hodně soustředit, aby se štafetový kolík rychle předal a nespadl. O to víc si cením, že byli v družstvu mladších žáků i druháčci. Akce byla doprovázena doplňkovými disciplínami (hod medicimbalem a skok z místa/skok daleký). Tyto disciplíny byly v závěru vyhodnoceny a my jsme měli radost, že na stupni vítězů stáli Marek Babůrek (1. místo za hod medicimbalem v kat. mladší) a Bořek Chudina (1. místo za skok daleký a 1. místo za hod medicimbalem v kat. starší). K těmto úžasným zlatým medailím ještě jednou gratulujeme! :-)

 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE - S TRPASLÍKY A BEZ PRÁCE

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Žáci Ekotýmu Biskupského gymnázia v Bohosudově v rámci projektu IKAP-B „Program vzájemného učení“ pro své mladší spolužáky ze základní školy vymysleli a vytvořili stolní hru „Třídění a recyklace -  s trpaslíky a bez práce“, která zábavnou formou učí děti třídit odpad a vysvětluje recyklaci. Každý druh odpadu má ve hře na starosti jeden z trpaslíků, a to například: Plastík, Sklíčko, Nebezpečák, Papírník, Komunálek.

     Protože byli žáci Ekotýmu zvědaví, jak se hra dětem ze 4. a 5. třídy bude líbit, přišli si ji do třídy zahrát spolu s nimi. Použili jsme tak v praxi velmi efektivní a zábavnou metodu vrstevnického vzdělávání. Vytvořenou hru máme ve více exemplářích, takže ji nabídneme i dalším případným zájemcům.

 

EKOTÝM NA DNU VĚDY A UMĚNÍ

16. a 17.05.2018

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ve dnech 16. a 17. května pořádala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dny vědy a umění.  Jednotlivé fakulty a katedry se představily veřejnosti s tím nejlepším, co na nich probíhá, či se tam zkoumá. Katedra preprimárního a primárního vzdělávání připravila v Domě dětí a mládeže pro děti z ústeckých mateřských škol divadelní představení. V předsálí si čekající děti krátily chvíli na zajímavých workshopech. Jeden z workshopů si vzal pod patronát náš Ekotým a naučil děti na jednoduchých aktivitách třídit odpad. Děti byly aktivitami Ekotýmu tak zaujaty, že jim radost ze hry nezkazilo ani špatné počasí.                      

 

 

1.B ŠKOLA V PŘÍRODĚ CHŘIBSKÁ

 

11.-18.05.2018

autor článku: Mgr. Vendula Zimová

1. den: pátek

Cesta byla suprová, vybalování jsme také zvládli na jedničku. Užili jsme si her na zahradě, hlavně fotbal a pískoviště. Večeře byla výborná - guláš s kolínky. A teď už sladce spíme.

2. den: sobota

Dopoledne jsme dostali dárek, novou knížku a deníčky, hráli jsme venku hry, po obědě první koupání v bazénu, naprosto skvělé, pak výlet do lesa s hádankami a teď běháme venku a ještě půjdeme do bazénu. :) Všichni zdraví, spokojení, napapaní. :)

3. den: neděle

Slunce celý den, koupání v bazénu, hry na hřišti, běhání a fotbal na zahradě, sbírání a poznávání lučních rostlin, tvoření herbáře a ještě další hry venku i vevnitř. K tomu dobré jídlo i nálada. Každý večer čteme pohádku z nové knížky.

4. den: pondělí

Dnešní den byl opět plný zážitků a nových věcí. Celé dopoledne jsme byli na výletě v Chřibské, došli jsme tam i zpět. V Chřibské jsme si dali nanuky za odměnu a měli příležitost něco malého si koupit. Ještě před obědem jsme stihli koupání. Odpoledne jsme tvořili deníčky a hráli venku hry. A taky byl táborák, ale byl tak intenzivní, že jsme nestíhali fotit. :D Ale dostali jsme úžasný a zdravý dárek, plno, plno dobroučkého ovoce a to na fotce máme. Teď už po pohádce usínáme a těšíme se na zítřejší výlet.

5. den: úterý

Dnes jsme opět pracovali na deníčcích. Napsal nám další skřítek, tentokrát vodní. Byli jsme v Jiřetíně - ve štole - navštívit permoníky. Pochutnali jsme si na extra velkém kuřecím stehýnku a velice nám chutnal borůvkový jogurt. Měli jsme veliký kbelík a šli si třikrát přidat. Také jsme si hráli venku a měli nanuka. :)

6. den: středa

Dnes jsme sice vstávali do deště, ale jakmile jsme dokreslili deníčky, zahráli a zazpívali  jsme si s kytarou, tak už nepršelo a my jsme mohli vyrazit ven. Jen bylo hodně zataženo. Šli jsme se podívat na přehradu. Po obědě už bylo hezky a po hraní her a po svačině (byly palačinky :) ) jsme vyrazili na delší procházku lesem k lesnímu divadlu a loukami zpět. K večeři byly super špagety a k druhé večeři meloun. Stihli jsme si také pohrát i na zahradě. Už se na vás těšíme. :)

7. den: čtvrtek

Dopoledne jsme dotvořili deníčky a zase s velikou chutí muzicírovali. Hráli jsme si venku a zdobili si trička. Odpoledne jsme chtěli vyrazit do lesa, ale zastavil nás děšť. Hráli jsme hry doma a hlavně se úspěšně vrhli na balení. Máme hotovo. Zítra se moc těšíme. PS: Nikdo neměl žádné klíště. :)

Zítra vyrážíme kolem desáté, příjezd kolem půl dvanácté (plus mínus).

 

ŠD + SPOLEK KLÍČEK: HRAVÉ ODPOLEDNE S PEPINOU

26.04.2018

 

 

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

XXI. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

"LÍPA - NÁRODNÍ STROM"

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Rok 2018 je spjat zejména s výročím vzniku Československa v roce 1918. Proto se také téma literární a výtvarné soutěže týká tohoto tématu. Zaměřilo se zejména na stromy spjaté neodmyslitelně se symboly české státnosti, tedy na lípy. Tématem letošního ročníku soutěže je proto strom – významný krajinotvorný prvek.

Žáci 4. třídy ZŠ se do soutěže s chutí přihlásili. Inspirací pro vytvoření obrazových koláží jim byla místní pověst „O sošce Panny Marie“, ve které se praví o zázračné síle sošky a také o založení kostela.

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

 

19.04.2018

autor článku: Mgr. Klára Wiednerová

Ve čtvrtek, 19. dubna se na ZŠ Maršovská v Teplicích konal tradiční štafetový závod pro děti 1. stupně základních škol. Akce, která má název Štafetový pohár, je pořádána Českým atletickým svazem a je dětmi velmi oblíbená. Nejenže si děti celé dopoledne pěkně zazávodí v této emotivní běžecké disciplíně, mohou si také v pauzách vyzkoušet další doplňkové disciplíny, za které v případě dobrého umístění dostanou medaili. Každý žák si na památku odnese své startovní číslo a barevný náramek s ročníkem závodu. 

Naše děti letos vybojovaly krásné 3. místo (z celkového počtu 12 škol z Teplic a okolí)! Chvilku to vypadalo, že budeme stříbrní, nakonec nás však předběhla ZŠ Buluzucká s lepším celkovým časem. Štafety letos tvořili:

Babůrek M., Patzl J., Frolík D., Valach L., Janichová L., Krausová M., Koníčková N., Smejkalová N., Chudina B., Drobný M., Novák M., Frolík V., Housková B., Nováková Z., Hradecká B., Šelbická D. 

Individuální umístění v doplňkových disciplínách získali: Marek Babůrek - 1. místo za hod medicimbalem, Vojta Frolík - 1. místo za hod medicimbalem a 1. místo za skok daleký. 

Akci provázelo pěkné slunečné počasí, což tomuto sportovnímu zážitku přidalo třešničku na dort. 

Jmenovaným sportovcům děkuji za pěkné chování a vzornou reprezentaci školy!

Více informací o akci: www.stafetovypohar.cz

 

4.třída: STAVÍME HMYZÍ DOMEČEK

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vyhlásila soutěž pro školní družiny a žáky základních škol soutěž s názvem “Stavíme hmyzí domečky“.

Úkolem žáků bylo sestavit dle praktického návodu hmyzí domeček, naplnit ho, umístit do školní zahrady a vyfotit ho. Dále složit básničku o obyvatelích, kteří v domečku budou žít.

Žáci 4. třídy a malý ekotým naší školy „Zkoumáci“ se k tomuto projektu s chutí připojili. Z darovaných dřevěných komponentů podle systematického návodu samostatně postavili hmyzí obydlí.

Někteří z nich pracovali se stavebnicemi Merkur a svou kreativitu uplatnili také. Postavili hmyzí hotely, které samozřejmě do přírody nedáme, ale ocenění za kvalitu jim rozhodně náleží.

Hotové dřevěné dílo celá družina společnými silami nainstalovala na vhodné místo v areálu školního pozemku.

Někteří v sobě objevili i básnický talent a připojili několik vtipných hmyzích básniček.

Věříme, že se hmyzím obyvatelům bude v novém obydlí líbit.

 

 

4.třída: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: CESTOU DVOU BRATŘÍ

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Žáci 4. třídy ZŠ se zapojili do výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“.  Jejím cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Soutěž je hlavně zaměřená na děti, ale neobejde se bez aktivní spolupráce dospělých. Jejich úkolem je přiblížit dětem státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů (5. červenec).

My jsme si na besedu do třídy pozvali pana Mgr. J. Breue, který dětem vyprávěl o životě a skutcích Konstantina a Metoděje. Téma soutěže se nám krásně propojilo s vlastivědným učivem o historii naší země.

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

 

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ S BALTÍKEM

05.04.2018

autor článku: Ing. Irena Martinovská

Ve čtvrtek 5. dubna se v DDM Bílina konalo regionální kolo soutěže Mladý programátor. Z našeho kroužku se zúčastnili nejúspěšnější řešitelé ze školního kola. Děti soutěžily buď samostatně, nebo ve dvoučlenných družstvech. Každé družstvo řešilo 3 úlohy, děti se v programování střídaly i navzájem doplňovaly. Výsledky se dozvíme až 19. dubna. Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

 

6.třída: KALVÁRIE, PŘEDNÁŠKA V INFOCENTRU MĚSTA KRUPKA

28.03.2018

autor článku: Mgr. Štěpánka Mazáčová

Dne 28.3. se začala připravovat šestá třída na Velikonoce. Část dne jsme věnovali  návštěvě kalvárie v Krupce, kde jsme si povídali o významu a tradicích Velikonoc. Pokračovali jsme do nového infocentra v Husitské ulici v Krupce, kde jsme završili společný program přednáškou o historii, významu a "pokladech" města. Někteří žáci byli překvapeni z toho, kolik podstatných informací o svém bydlišti a jeho okolí nevěděli. Děkujeme za připravený program paní Poslové a panu Kadlecovi a všem návštěvu infocentra doporučujeme!

 

VELIKONOČNÍ JARMARK

25.03.2018

 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

22.03.2018

 

ŠD + SPOLEK KLÍČEK: HRAVÉ ODPOLEDNE S PEPINOU

19.03.2018

 

4.třída: NÁVŠTĚVA REGIONÁLNÍ KNIHOVNY V TEPLICÍCH

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Žáci 4. třídy vyjeli do Regionální knihovny v Teplicích s cílem prohloubit dějepisnou část vlastivědného učiva a tak zkompletovat své poznatky o období legend v naší zemi, o pověstech.

Vyslechli si velice poutavou prezentaci pana knihovníka, který dětem představil typy pověstí. Významná část byla věnována těm místním. Čtenářům ukázal i knížky různých autorů, ve kterých jsou příběhy bájných hrdinů zpracovány rozličnými formami.

Celé povídání ukončil testíkem, ve kterém žáci obstáli na výbornou.

Na závěr si děti ještě prohlédly dětskou sekci knihovny.

 

KONFERENCE VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

02. - 03.03.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová, Mgr. Ivana Svobodová

Ve dnech 2. – 3. 3. jsme se zúčastnily konference Vzdělání pro budoucnost, kterou pořádala Mensa ČRSvět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a Nakladatelství Fraus. Její program byl postaven na třech pilířích:

Rozvoj nadání dětí - jak v dětech objevit jejich potenciál a jak ho rozvíjet.

Efektivní vzdělávání žáků - konstruktivismus, projektové učení, práce s motivací, komunikace s rodiči.

Digitální vzdělávání - jak děti připravit na průmysl 4.0.

Velmi zajímavé bylo už samotné místo konání. Konference probíhala v Praze Dejvicích v areálu ČVUT v budově CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky). Nová budova s velkými přednáškovými sály a skleněným schodištěm je pomyslným protipólem naší historické budovy s třísetletou tradicí. Zúčastnily jsme se celkem 11 programů. Byly jsme například na přednášce a semináři profesora Hejného, na workshopu badatelsky orientovaného vyučování s využitím systému Pasco. Líbila se nám přednáška o myšlení digidětí a seminář o výsledcích srovnávacích testů společnosti Kalibro, se kterou jsme před několika lety spolupracovaly na projektu Učení s chutí. Zaujala nás i vizuální gramotnost, výuka měkkých dovedností nebo přednáška o Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement.

Všechny programy byly vynikající, načerpaly jsme mnoho inspirace do další práce. V duchu přednášky prof. Hejného můžeme říct, že nás konference motivovala, protože jsme si tu prožily opravdovou radost z intelektuální činnosti.

 

MĚSTSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

01.03.2018

autor článku: Mgr. Štěpánka Mazáčová

Chtěla bych se s Vámi podělit o úspěch našich recitátorů v městském kole recitační přehlídky.

Ve všech kategoriích soutěže (0.-4. kategorie, kategorie soubor) jsme získali postup do okresního kola, které proběhne v ZUŠ Teplice  dne 22.3. 2018. Ve čtyřech kategoriích postupují hned dva recitátoři naší školy. Děkuji recitátorům za vzornou reprezentaci! Podrobné informace o soutěži naleznete ve výsledkové listině a dojmy ze soutěže lze vypozorovat z přiložených fotografií.

 

ŠD + SPOLEK KLÍČEK: RALLYE

10.02.2018

autor článku: Spolek Klíček

Kdo nechce sedět jenom doma a i v zimě si užít legraci, může přijít mezi nás. Spolek Klíček zorganizoval další ročník Rallye Krupka v prostorách Biskupského gymnázia, ZŠ s MŠ  Bohosudov. Stačí dobrá nálada, protože auto na dálkové ovládání každému rádi půjčíme.

Tak to bylo i letos v sobotu 10. února, kdy jsme přivítali malé i větší závodníky a jejich vozy. Závodní tratě, které vedou po chodbách školy, mají výborný povrch pro auta. Každý hned zkoušel, co jeho stroj umí, ukazoval kamarádům, jak se od vánoc naučil nové auto ovládat. A nesešli se jen kluci, i holky se nedaly zahanbit. Soutěžilo se v jízdě na čas a na zručnost. Během dopoledne jsme zvládli závodění, malování aut a také občerstvení. To víte, při závodění vyhládne! Při vyhlášení vítězů a předávání cen nebyli zklamaní ani pomalejší závodníci, protože na závěr dostal odměnu každý.

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

06.02.2018

autor článku: Mgr. Štěpánka Mazáčová

Dne 6. února 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vítězové třídních kol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

0. kategorie: 1. třída

1. kategorie: 2. – 3. třída

2. kategorie: 4. – 6. třída

3. kategorie: 7. – 9. třída

Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zajímavé texty, se kterými hájili barvy svých tříd a samozřejmě se také snažili  přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe. Recitátory přišli podpořit příbuzní a kamarádi, kteří dotvářeli celkovou atmosféru akce.

O úspěšnosti recitátorů rozhodovala porota ve složení:  Mgr. Urbanová, Mgr. Jelenová, Mgr. Vlasáková. Děkuji porotě za spolupráci a pečlivé a věcné hodnocení.

Umělecké výkony byly velice vyrovnané, ve všech kategoriích měla porota těžké rozhodování.

Kategorii „soubor“ vytvořily dívky Nela Jankurová a Anastázie Zvoníková, které nás budou reprezentovat v dalším kole soutěže.

O doprovodný program se postaraly recitátorky z vyššího gymnázia: Radka Pazderníková, Nikola Šilerová, Valerie Vítů a hudební program zajistili žáci z primy a druhého stupně. Všem patří poděkování:-) Rovněž bych chtěla poděkovat fotografovi Tomáši Vlasatému z primy gymnázia, který celou akci dokumentoval.

Vítězům blahopřeji a držme jim pěsti 1. 3. v městském kole soutěže!

 

LÍTÁME V TOM SPOLU

(Z)KOUMÁCI NA DALŠÍ MISI

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

Tentokrát se (Z)koumáci pustili do pozorování ptáčků na krmítkách. Na schůzce vyrobili lojové kouličky, které zavěsili na stromy. Zjišťovali, jestli je ptáčci objeví a postupně sní nabízené lahůdky. Do pracovního sešitu zaznamenali následující informace: vzdálenost kouličky od nejbližšího stromu, výšku, ve které je pověšena a zda se kolem potulují kočky. Nashromážděná data zpracovali formou edukačního plakátu. Zdařilé výtvory jsou vystavené na nástěnce ve druhém patře.

 

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

V 7. TŘÍDĚ

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

Ve výuce sedmáků používáme materiály České společnosti ornitologické. Nejprve jsme se seznámili s peřím - jaké jsou typy a jak se od sebe liší. Žáci od září sbírali peří - na procházkách, výletech, od chovatelů a následně určovali typy per podle pracovního listu z časopisu Ptačí svět.

Další aktivitou bylo studium speciálního čísla časopisu, věnovaného Datlu černému. Datel je ptákem roku 2017.

Žáci si časopis se zájmem prohlédli a podle pokynů hledali odpovědi na otázky. Zjistili, jak se pozná samec od samice, jak mládě od dospělého jedince. Nakreslili schéma stromu s umístěním hnízdní dutiny, objevili různorodost hlasových projevů datla. Zdařile vyplněné pracovní listy visí na nástěnce ve druhém patře.

 

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA

V TERCII A V 8. TŘÍDĚ

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

Tematický celek savci doplňuje série laboratorních prací. Žáci si tak mohou ověřit teoretické znalosti z výkladových hodin a také se naučí nové dovednosti.

Žáci se seznámili s lebkami různých savců. Hledali odpověď na otázku, jak souvisí druh potravy s velikostí a tvarem zubů. Poté lebky sami určovali.

Z donesených vzorků chlupů žáci zhotovili trvalé preparáty a porovnávali vzhled chlupů různých savců.

Následující hodinu si každý zhotovil sádrový odlitek vybrané stopy a sami si zkusili určit živočicha, kterému stopa patří.

 

VZPoura ÚRAZŮM

autor článku: Mgr. Ivana Svobodová

Letos jsme už v mnoha třídách měli děti se zlomeninami. Úrazy jsou ze školních i volnočasových aktivit. Ruce, nohy, nárty nebo zápěstí se léčí v ortézách  a sádrách. Využili jsme proto nabídky VZP a uskutečnil se u nás preventivní program VZPoura úrazům. Jeho podstatou je setkání žáků s vozíčkářem. Při přípravě jsme využili materiály na webových stránkách projektu http://vzpoura-urazum.cz/o-projektu/. Část z nich je vystavená na nástěnce na hlavním schodišti gymnázia. Ve čtvrtek 1. 2. k nám do školy přijel Jan Krauskopf a vyprávěl nám svůj příběh. Slyšeli jsme tak jeho osobní zkušenosti ze života na vozíku, mohli jsme se ptát, diskutovat a hlavně přemýšlet. Besedy se zúčastnili žáci 8.A, 3.A8 a 6.A8. Přítomen byl i náš nový spirituál otec Roman Depa. Kromě prevence úrazů přináší tato aktivita i větší empatii k lidem s podobným handicapem, ohleduplnost vůči nim. Do naší školy proto určitě patří.

Víte všichni, kde máme bezbariérový vchod a které učebny jsou přístupné na vozíku?

 

4. třída: VYSVĚDČENÍ MEZI MINERÁLY

31.01.2018

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Žáci 4. třídy vyjeli do Regionálního muzea v Ústí nad Labem s cílem ukončit zeměpisnou část vlastivědného učiva a tak zkompletovat své poznatky o neživé přírodě – horninách, nerostech, minerálech.

Prohlédli si komentovanou výstavu „Minerály Českého středohoří“, která naskytla možnost zhlédnout jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné vzorky z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů zapůjčených od soukromých sběratelů.

Mineralogické exponáty byly doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse.

Výstava nám také představila specifika této jedinečné vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní pozornost všichni věnovali zpracování českého granátu.

Na závěr děti dostaly v muzeu svá pololetní vysvědčení.

Akci považuji za velmi zdařilou, byla to velká oslava našeho pololetního úsilí.

 

ZA KULTUROU DO MOSTU

24.01.2018

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ve středu 24. 1. se vydaly třídy tercie, kvinty, „prváku“ a sexty do blízkého Mostu, kde na ně čekala spousta kulturních zážitků. V mosteckém divadle žáci zhlédli zajímavé a zábavné představení Carla Goldoniho „Sluha dvou pánů“. Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino, kterého si, i pro skvělý herecký výkon Jiřího Krause, publikum prostě musí zamilovat.

     Po skončení představení se žáci přemístili do Oblastního muzea v Mostě na výstavu „Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře“, která jim nabídla úžasný pohled do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti, jež dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an, kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. Na výstavě si žáci kromě dokumentu mohli prohlédnout detailně propracované hliněné vojáky a koně v životní velikosti.

 

ŠD + SPOLEK KLÍČEK: REJ MASEK

22.01.2018

 

ŠD + SPOLEK KLÍČEK: KARNEVAL

22.01.2018

autor článku: Spolek Klíček

Každý rok pořádá Spolek Klíček akce pro děti. Mezi oblíbené určitě patří karneval. Letošním tématem se staly pohádky a pohádkové bytosti. Proto i my dospěláci jsme děti přivítali jako hastrmani a hastrmanky. Děti nás překvapily zajímavými nápady na převleky, nechyběli rytíři a princezny, berušky, ale i postavy z moderních pohádek a příběhů. Milou součástí odpoledne se stala soutěž mezi rodiči: kdo chtěl, přinesl domácí občerstvení pro děti. A sešla se nám přímo královská hostina – tabule plná dobrot – sladkých, slaných, ovocných, zdravých více i méně. Byla radost sledovat naše děti, jak vybírají hlavně očima, neví, kam dříve sáhnout. Během karnevalového reje si užily tance, veselí, jídla, pití a opravdu se jim nechtělo jít domů. Nezbývá než dodat, že karneval se neomrzí a na ten příští se už teď těšíme!

 

7.A a 2.A8: LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

21. - 28.01.2018

zprávy podává: Mgr. Klára Wiednerová

21.01.2018

Zdravíme ze zasněžených Krkonoš. Cestu jsme zvládli, řízky jsme snědli a teď už se nemůžeme dočkat, až se svezeme na lyžích a snowboardech. 

22.01.2018

Ahoj. Tak už se vezeme. Po dnešku už všichni sjedeme kopec. A bude to lepší a lepší. Jsme šťastní a natěšení na další lyžování. 

23.01.2018

Druhý den nám lyžování zpříjemnilo sluníčko. Zlepšujeme se a moc nás to na horách baví. Pokročilí lyžaři viděli své sjezdy na videu, aby mohli dále pilovat techniky. Začátečníci už jezdí krásně z kopce dolů i na pomě zpět nahoru. Zítra je 3. den, proto si od lyží odpočineme. Vrcholky hor si užijeme hrátkami ve sněhu, bobováním a procházkou po okolí. Bohužel nás museli ze zdravotních důvodů opustit dva naši kamarádi. Tímto je zdravíme. 

24.01.2018

Den čtvrtý. Bílá tma nás nezastavila. Stopovaná, válení se ve sněhu, stavění hradeb, koulování, bobování.. to vše jsme dnes stihli. Vyřádili jsme se parádně. Zítra se vracíme k lyžování. Snad nám zase vysvitne sluníčko, aby to bylo se vším všudy. 

25.01.2018

Hlásíme se opět z Krkonoš. :-)

Dnes se téměř všichni lyžaři podívali na sjezdovky ski resortu Pece pod Sněžkou (Bramberk, Zahrádky, Javor, Klondike, Smrk).

Někteří začátečníci si poprvé vyzkoušeli kotvu a sedačku. Odpoledne si pokročilí lyžaři projeli měřený slalom, abychom si trochu porovnali rychlosti. Další moc pěkný den je za námi.

26.01.2018

Poslední zpravodajství z hor: Dnešní dopoledne jsme si příjemně zalyžovali a zasnowboardovali. Přitom jsme se rozloučili se sjezdovkami ski resortu Pec pod Sněžkou.  Odpoledne jsme strávili u chalupy se soutěžním programem. Diskotékou ve stylu 80. let, předáním diplomů a pochvalou za pěkné chování jsme letošní lyžařský výcvik zakončili. Teď už jen zabalit a v pořádku dojet zpět do Krupky. Těšíme se na Vás.

 

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ S BALTÍKEM

19. - 20.01.2018

autor článku: Ing. Irena Martinovská

Ve dnech 19. a 20. 1. jsme se zúčastnili počítačové soutěže Podkrušnohorské setkání Baltíků. Mezi 41 dětmi ze 7 kroužků se nejlépe umístil Matyáš Fuka z 1A8.

Na dvoudenním setkání v DDM Bílina děti nejen soutěžily, ale ve volných chvílích si mohly zahrát stolní fotbal, protáhnout se při hře na Xbox, vyzkoušet si ovládání robota nebo pracovat v tvůrčí dílně.

Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA ZŠ

20.12.2017

 

1.A, 1.B + 5. třída: Projekt ADVENT

01. - 21.12.2017

autor článku: Mgr. Jitka Jedličková

První a pátá třída opět spolupracuje. Celý 1. stupeň se každý týden scházel u velkého vánočního stromečku. Páťáci nám povídali zajímavosti o adventu, zapalovali svíčky a společně jsme zpívali koledy.

Prvňáčci si vytvořili zimní víly, které jim za odměnu připravily obrovské překvapení. Nejen, že vyzdobily a rozsvítily celou třídu, ale ještě jim připravily velký třídní adventní kalendář plný úkolů na každý den. Do dárečku jim také schovaly Adventní úkolníčky, kam si děti lepily splněné úkoly. Ty dětem kontrolovaly právě vánoční skřítci z 5. třídy, které je odměnovali vánočním razítkem a dobrotou.

 

ADVENTNÍ RADOSTI

17.12.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

Na naší škole pracuje několik uměleckých kroužků. Navštěvují je děti různých věkových kategorií. Mimo jiné se každoročně podílejí na zpříjemnění předvánočního období. Nejinak tomu bylo i letos.

Dětský pěvecký sbor 1. stupně ZŠ Melodie spolu s dramatickými kroužky Bodlák, Bodlo a Bodláček vystoupily se svými programy v mateřských školkách, Domě s pečovatelskou službou v Chlumci, Denním rehabilitačním stacionáři – Nemocnice Teplice a Domově důchodců Bystřany.

Děti svým vystoupením rozveselily malé kamarády a staroušky s personálem, který se o ně pravidelně stará. Rozzářily jejich oči, potěšily srdce. Je nutno podotknout, že setkání s lidmi v adventním čase velkým i malým přineslo mnoho pozitivních prožitků.

Adventní koncert v neděli 17. 12. 2017 v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově byl vyvrcholením letošních aktivit všech souborů. Pedagogům, žákům a studentům náleží velké uznání a dík za odvedenou práci a samozřejmě přání bohaté inspirace pro další vystoupení v roce 2018.

 

DIVADLO LÉČÍ

14.12.2017

autor článku: Mgr. Bc. Jana Pucharová

14. 12. 2017 vyjely naše dva dramatické soubory BODLO a BODLÁČEK potěšit děti v dětském stacionáři v Teplicích.

Děti z BODLÁČKU (1. - 3. třída) zahrály hudební pohádku O veliké řepě a velcí herci pantomimické pohádky jako hádanky. Představením je provázeli dva klauni Vendelín a Bambulka. Stejné představení zhlédly děti z MŠ Bohosudovský korálek a žáci 1.A, 1. B a 2. třídy naší školy.

 

VÝLET DO DRÁŽĎAN

08.12.2017

autor článku: Mgr. Miroslav Lachman

V pátek 8. 12. 2017 navštívili žáci gymnázia vánoční Drážďany. Prohlédli si historické centrum a nadýchali se úžasné atmosféry, která je zde v období adventu cítit doslova na každém rohu.

Nejsilněji jsme ji vnímali při procházení uliček vánočních trhů, kde jsme utratili ta poslední eura, která nám zbyla po nákupech v přilehlých obchodních centrech.

 

OKRESNÍ PŘEBOR V ŠACHU

07.12.2017

autor článku: Mgr. Miroslav Lachman

Ve čtvrtek 7. 12. zastupovalo naši školu 16 žáků na šachovém turnaji v Srbicích. Zadařilo se a dva týmy postupují do krajského kola přeboru škol v šachu.
Všem moc gratulujeme a v lednu budeme držet palce. Ostatním účastníkům děkujeme za reprezentaci.

 

BALTÍKOVÁNÍ

25.11.2017

autor článku: Ing. Irena Martinovská

V sobotu 25. 11. 2017 se v DDM Bílina konala počítačová soutěž Baltíkování, které se zúčastnily děti z kroužků z Bíliny, Bohosudova, Teplic a Žatce. Z našich dětí se nejlépe umístil na 6. místě Toník Popelka ze 3. třídy.

Všem dětem děkuji za reprezentaci školy i vzorné chování v průběhu soutěže.

 

NOVÉ VÝUKOVÉ METODY NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov se učitelé snaží žákům nabídnout co nejzajímavější a nejefektivnější formy výuky. Učitelé se tedy stále sebevzdělávají a zdokonalují své výukové metody, protože v současném „technickém a online“ světě těžko vystačí s tím, co se naučili cca před 20 lety na fakultě.

Na škole se díky projektům OP VVV v současné době pokoušíme realizovat dvě zajímavé výukové metody. První z nich je tandemová výuka. Co si představit pod pojmem tandemová výuka? Jedná se o speciální druh výuky, též označované jako párová, kdy jsou během výuky ve třídě dva učitelé. Výuka se tak zcela změní a posune novým směrem, jako je např. možnost individualizace, dynamičnost a pestrost výuky, aktivizace a kreativita. V současné době tandemovou výuku realizujeme v rámci tělesné výchovy ve 4. třídě. Spolupráce dvou učitelů (třídní učitelka Mgr. Pechová a expertka na tělesnou výchovu Mgr. Antošová) umožňuje nadstandardně časově náročný a pestrý program. Společně zvládáme nejen osvojování a učení se novým dovednostem, ale zároveň měříme a plníme disciplíny z projektu "Sazka olympijský víceboj", jehož výsledkem by měla být analýza pohybových schopností a předpoklad pro určitý sport. Tandemová výuka je v polovině realizace a mezi žáky si našla velkou oblibu.

Druhou inovativní výukovou metodou je CLIL (= content and language integrated learning). Jde o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žáci osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Jde o krok do naší blízké budoucnosti, která je už ale v některých státech současností; vyučovacím jazykem některých odborných předmětů je angličtina, někde francouzština či španělština. Žáci si tak postupně a nenásilně osvojují odborný předmět, ale také zcela bez problémů konverzují a „myslí“ v cizím jazyce, což je velkou devizou na současném trhu práce. Na naší škole CLIL zavádíme do výuky přírodovědných předmětů, jako 15 – 20 min. aktivity do vybraných hodin. Tato metoda je pro žáky atraktivní, ale zatím velmi náročná na čas i lidské zdroje; je nutná úzká spolupráce experta lingvisty, což je u nás Bc. Říhová a učitelů aplikujících tuto metodu, což je Mgr. Kuželová a Mgr. Pavlátová, v příštím roce pak Mgr. Svobodová a Mgr. Lachman.

Doufáme, že se tyto výukové metody stanou co nejdříve již běžnou součástí školního kurikula.

 

VÁNOČNÍ JARMARK

03.12.2017

 

SKUPINA ODVÁŽLIVÝCH STUDENTŮ NAŠEHO GYMNÁZIA VYRAZILA NA VÍKEND

24.11.2017

autor článku: Mgr. Miroslav Lachman

Skupina odvážlivých studentů našeho gymnázia vyrazila na pohodový víkend v roubence z druhé poloviny 19. století. A výlet to byl opravdu užitý.
V pátek 24.11. se kolem třetí hodiny odpolední vydali někteří žáci, v doprovodu pana učitele Lachmana a Šenka za dobrodružstvím na chatu zapomenutých řemesel v Dolní Vidimy. První večer jsme se stmelili v teple starých kamen, kdy nám uvařit česnečku trvalo pár hodin. Druhý den ráno, jsme se po snídani v hledání jeskyně selhali. Odpoledne nás postihlo nemilé počasí, a tak jsme hromadně hráli aktivity. Ve večerních hodinách jsme se sebrali a šli hledat zříceninu v čemž jsme tentokrát byli úspěšní. Poslední den dopoledne jsme opět podnikli výzkumnou procházku, prozkoumali jsme místní kameny a poslepu se přátelili se zdejšími stromy (abychom je pak již jako vidoucí mohli najít). Nikomu z nás se nechtělo domů a doufáme, že se k nám příště připojí další.

 

SVATOMARTINSKÝ PLES

17.11.2017

 

BOHOSUDOVSKÁ NOTA

16.11.2017

autor článku: Mgr. Helena Pechová

V listopadu se kaple naší školy opět rozezněla krásnými melodiemi. Proběhl každoroční hudební festival, kterého se zúčastnilo více než 300 zpěváků různých věkových kategorií.

Všem děkujeme za příjemné dopoledne.

 

3.A8: NÁVŠTĚVA OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE

08.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Žáci tercie navštívili Okresní soud v Teplicích. Už ve škole jsme si přečetli příslušné části vyhlášky, jak se chovat na veřejném zasedání soudu a jaká jsou bezpečnostní opatření při vstupu do budovy soudu. Viděli jsme 3 různá jednání, pak jsme měli besedu se soudcem JUDr. Čapkem, s obhájcem JUDr. Koulou a přítomným státním zástupcem. Cíl této výchovné a vzdělávací akce, tedy zvýšení právního vědomí žáků, byl naplněn vrchovatou měrou.

 

4. třída + 3.A8: HORNICKÝ DEN

07.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Naše město vyvíjí řadu aktivit, které směřují k zápisu unikátní hornické krajiny Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Tohle zajímavé téma jsme chtěli přiblížit i našim žákům. Požádali jsme o spolupráci Mgr. Nikolu Růžičkovou. Připravila speciálně pro nás hodinový program o hornictví v Krupce. Ve 4. třídě program proběhl formou skupinové práce žáků se soutěžními prvky a byl součástí vlastivědy.  Během celého dne čtvrťáci měli ve vyučování úkoly, které s hornictvím souvisely.  V tercii se program uskutečnil v rámci výuky chemie, kde se nyní zabýváme kovovými prvky. Mgr. Růžičková měla pro tyto starší žáky připravenou odbornou přednášku.

Paní Růžičkové velmi děkujeme za ochotu, vstřícnost a projevené odborné zaujetí. Protože je bývalou žákyní naší školy, měla naše spolupráce ještě další skrytý význam. Byl to občerstvující zážitek pro nás jako učitelky, potvrzení smysluplnosti našeho pedagogického snažení.

 

3. třída + 3.A8: PROJEKT ZDRAVÝ DEN

06.11.2017

autor článku: Mgr. Iva Svobodová

Žáci tercie sami projevili zájem připravit nějaký projekt pro mladší spolužáky. Protože v únoru se zúčastní programu VZPoura úrazům, jako téma se přímo nabízela výchova ke zdraví. Prací na projektu  se žáci sami připraví na únorovou akci. Věnovali jsme hodně času vymýšlení úkolů, hledání vhodných pomůcek, plánování a celkové organizaci. Naše hlavní organizátorky byly i na návštěvě v projektu Enviropohádky, aby se poučili o vedení projektů u deváťáků.

V pondělí 6. 11. jsme náš projekt Zdravý den konečně uskutečnili. Měli jsme v klubu 6 stanovišť s úkoly a během dvou vyučovacích hodin jsme se snažili naše třeťáky naučit co nejvíc. Byla to náročná práce, ale žáci tercie všechno zvládli. Osvědčili své organizační schopnosti, práci v týmu a spolehlivost.

 

BOVÝSEK, MASKOT PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL, NAVŠTÍVIL ŽÁKY 1. STUPNĚ

14.11.2017

 

JAK SE UČIT CHEMII?

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

Badatelsky orientovaná výuka v hodinách chemie 8. třídy a třídy 2A8 začala úvodním cyklem tří laboratorních prací. Žáci se nejprve seznámili s chemickou laboratoří a chemickým nádobím. Následovala další hodina, kde se žáci učili správné manipulaci a používání laboratorních pomůcek. Poslední hodinu žáci samostatně provedli filtraci - použili tři filtrační materiály, posoudili, který je nejvhodnější a své tvrzení zdůvodnili. Z každé hodiny vyhotovili protokol. Někteří pořídili i fotodokumentaci své práce.

 

(Z)KOUMÁCI NA PRVNÍ MISI

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

První mise se jmenovala EKOškola-EKOdům? A jejím hlavním cílem bylo prozkoumat budovu školy a zjistit, čím je vstřícná k životnímu prostředí. Nejprve jsme se seznámili s výsledky posledního auditu, který byl zakončen obhájením titulu Ekoškola. Rozdělili jsme si úkoly, kdo zjistí jaké informace. Následovala prohlídka školy pod vedením pana školníka. Všechno nám ukázal a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací - k čemu slouží voda ze studny, jak funguje topení, kde byla stará kotelna a proč máme novou, k čemu se využíváme solární energii a kde jsou solární kolektory. Následující schůzku jsme novinky zpracovali a vytvořili plakátky na nástěnku do druhého patra. A také jsme si nachystali prezentaci, se kterou jsme seznámili spolužáky.

 

1.a 5. třída: Projektový den: UMÍME SI POMÁHAT

16.10.2017

autor článku: žáci 5. třídy

Každoročně si žáci 5. třídy připravují projektový den pro 1. třídu. Ani letos tomu nebylo jinak a Den s velkým D byl připraven. Páťáci si pro své nejmladší spolužáky připravili nejrůznější úkoly na stanovištích, kde si děti vyzkoušely své znalosti matematické, před-čtenářské, hudební, výtvarné a sportovní.

V pondělí 16. 10. 2017 se zúčastněné třídy odebraly na Kalvárii. Žáci 5. třídy připravili stanoviště s úkoly a netrpělivě očekávali příchod prvňáčků. Nejdříve byly děti rozděleny do skupinek, dostaly svého vodiče, který je doprovázel po jednotlivých stanovištích a dohlížel na plnění úkolů, které si připravil zbytek žáků 5. třídy. Děti poznávaly písmenka, vymýšlely slova na daná písmenka, jinde porovnávaly předměty, určovaly počet, zazpívaly písničku, rozhodovaly, co do lesa patří a nepatří, poznávaly po hmatu nejrůznější drobnosti, zkoušely svoji dovednost v hodu na cíl, zkoušely, kdo vydrží déle stát na jedné noze, kdo doskočí nejdál z místa.

Dopoledne uteklo jako voda, všechny skupinky zdárně prošly všemi stanovišti a vrátily se na okraj lesa, kde byl cíl. Tady každý prvňáček obdržel od svých starších spolužáků medailI, kterou pro ně vyrobili a malou sladkost. Všem dětem se prožité dopoledne líbilo, každý si ho užil po svém.

 

MANDALOU KE SPOLUPRÁCI

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Ekoškola Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov a Ekoškolka MŠ Sluníčko Krupka se již seznámily při realizaci environmentálního programu „Sněhurka a 7 kontejnerů“ a během přebírání titulů v Senátu ČR. Protože si žáci i učitelé „padli do noty“, rozhodli se spolupracovat i nadále. Dalším společným projektem bylo vytváření mandaly z podzimních plodů. Mandala se velmi povedla, žáci a děti zde mohli předvést svou kreativitu a umění spolupracovat. Všem přítomným svědčil i pobyt venku v krásné přírodní zahradě i načerpaná energie a radost z dobře vykonané práce. Věříme, že tato spolupráce nebyla poslední.

 

"ENVIROPOHÁDKY" NA BG, ZŠ A MŠ BOHOSUDOV

09.10.2017

autor článku: Mgr. Věra Pavlátová

Výchovně-vzdělávací environmentální program Enviropohádky navrhli, vytvořili a realizovali žáci Ekotýmu a 9. třídy ZŠ pro své mladší spolužáky. Žáčci tak získali informace o třídění i předcházení odpadu, recyklaci, vermikompostování, o problematice pěstování palmy olejné, či okyselování oceánů jinými formami a metodami, než byli zvyklí, a to zejména formou hry, pohádky, zážitkové pedagogiky. Navíc jsme v tomto programu využili formy vrstevnického vyučování, které je ve školách často opomíjené a ve výchovně-vzdělávacím procesu tak není  využitý jeho obrovský potenciál. Výhodou této formy vzdělávání ve škole je to, že spolu žáci mluví „stejným jazykem“, efektivně a srozumitelně si učivo předávají. Proto často pochopí látku rychleji a žák, který má za úkol ji naučit ostatní nebo jim předat svou zkušenost, se s ní samozřejmě seznámí naprosto perfektně. Následující tabulka znázorňuje přehled aktivit na jednotlivých stanovištích. Pokud Vás tento program zaujal, organizátoři jsou ochotni program zrealizovat i pro žáky jiných škol, ideálně pro 4. a 5. třídu ZŠ. Z programu vytvořil student oktávy Jan Leistner i film, který je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=AY6OlXS7DbQ

Princip programu „Enviropohádky“ bude představen v listopadu 2017 i na vědecké konferenci UK Praha věnované projektovému vyučování v přírodovědných předmětech.

 

(Z)KOUMÁCI NA BĚHU

07.10.2017

autor článku: Mgr. Jana Kuželová

V září vznikli (Z)koumáci – ekotým pro děti z prvního stupně. Na první schůzce se nás sešlo 16 a připravovali jsme se na první (Z)koumáckou misi : EKOškola = EKOdům ?. O té napíšeme, až bude za námi. Dalším úkolem byla příprava doprovodných úkolů a aktivit do altánku na sobotu 7. října, kdy naše škola pořádala 5. ročník Charitativního běhu. (Z)koumáci dostali vzkaz od datla, napsaný pomocí krátkých a dlouhých třísek. Ten měli rozluštit, (byla to vlastně zakódovaná morseovka) a připravit klíč k morseovce pro luštitele na sobotu. Tento úkol jsme našli v časopise Ptačí svět č.1/2017, který je celý věnován datlu černému, který je ptákem roku 2017.  V sobotu jsme si připravili spolu se spolužáky z EKOTÝMU úkoly a aktivity do altánku – mikroskopování různých chlupů, hru o Krupce, 3D puzzle, poznávání stop, bubliny, vzkaz od datla, ukázku časopisu Ptačí svět. Časopis se dětem moc líbil – obrázky mláďat, pobytových znamení, rozlišení samce a samice… Celé dopoledne bylo moc fajn. Těšíme se na další mise.         

 

CHARITATIVNÍ BĚH KRUPKOU

07.10.2017

 

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři