Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Základní informace

 

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Částečně plní také funkci sociální. Školní družina pracuje podle tematického plánu, který je systematicky řazen podle aktuální situace a ročních období. Dále navazuje hravou formou na učivo 1. – 3. třídy.

V rámci družiny probíhají různé zájmové kroužky. ŠD úzce spolupracuje s třídní učitelkou v rámci mezipředmětových vztahů, snaží se o kvalitní a soustavnou spolupráci s rodiči, kteří se aktivně zapojují nejen do příprav mimoškolních akcí. V rámci programu školní družiny jsou příležitostně zařazovány exkurze, návštěvy divadla, muzea, plavecká hala, víkendy ve škole, různé soutěže apod.

Školní družina spolupracuje s občanským sdružením Klíček a společně s rodiči pořádají jednorázové akce, které se již staly součástí každého školního roku.

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1) Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Příchod do ranní školní družiny je do 7,15 hod., pak se škola zamyká.

2) Žáci odcházejí ze ŠD samostatně nebo v doprovodu osob, které jsou uvedené v zápisním lístku nebo na lístku s mimořádným odchodem. Vychovatelky předávají děti rodičům přes videotelefon, který je u vrátnice školy a u zadního vchodu ze zahrady.

3) K mimořádnému samostatnému odchodu dětí ze ŠD je třeba písemný souhlas rodičů s podpisem a datem. Nelze uvolňovat žáky na základě telefonických vzkazů.

4) Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení. Označené věci si děti mohou nechávat v sáčcích v šatně. V pátek si je odnášejí na vyprání.

5) Do ŠD není dovoleno nosit cenné věci a věci, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost dítěte a ostatních.

6) Vychovatelky a třídní učitelky  úzce spolupracují. Předávání dětí po skončeném  a děleném vyučování probíhá po vzájemné dohodě.

7) Obědy si zařizují rodiče v sekretariátu ZŠ. Čipy si nosí děti (nejlépe na šňůrce) samostatně.     

8) Pro chování dětí ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole.

9) Všichni žáci jsou seznámeni s bezpečností při hrách a zájmové činnosti  ve třídě i při pobytu venku. Každé zranění jsou povinni ihned hlásit vychovatelce.

10) Do ŠD přihlašují rodiče  své dítě každý školní rok. Vyplněný zápisní lístek odevzdají  rodiče ve škole nejpozději 5.9.2014.  Na ZL musí být uvedeno telefonní číslo, na kterém je možno se spojit s rodiči. Změny tel. čísel hlaste ve ŠD. Do ŠD nelze přihlašovat žáky pouze na oběd.

11) Do ŠD mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci (po dohodě s vedením školy a ved. vychovatelkou) v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

12) Za ŠD je vybírán poplatek  250,-Kč,  pokud dítě chodí do družiny pouze v ranních hodinách poplatek  je  50,-Kč za každý měsíc. Poplatek bude vždy uhrazen nejpozději do 15. dne daného měsíce.

13)  Do ŠD si děti přinesou papírové kapesníčky, toaletní papír, hrneček.

14) Telefonní číslo do ŠD:   736 633 557, internetové stránky:  www.bgbzs.cz

 

I. + II. oddělení – Mgr. Lenka Trtíková, Bc. Marie Panchartková (přízemí)

III. oddělení – Jitka Kolářová (3. patro)

e-mail - trtikova@bgbzs.cz, panchartkova@bgbzs.cz, kolarova@bgbzs.cz

telefon do školy (sekretariát) – 417 862 507

 

Tento školní řád školní družiny vchází v platnost 01. 09. 2014

Mgr. Bc. Jana Pucharová

PřílohaVelikost
Přihláška do ŠD, ŠK.docx21.8 KB
Vnitřní řád školní družiny.pdf228.91 KB

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři