Přejít k hlavnímu obsahu

Metoda instrumentálního uvědomování

MIU - neboli Metoda instrumentálního uvědomování je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál žáka.

Metoda akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do práce. Vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které autoři obohatili o prvek nehodnotícího přístupu k žákovi/klientovi a jeho vedení k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je.

Instrumentální uvědomování obsahuje ucelený systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovy kognitivní funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setkává. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním
životě.

Instrumentální obohacování je vhodné pro:

- děti a mládež běžné populace a nadané děti jako stimulační a podpůrný prostředek

- pro děti limitované - pro dospělé a seniory

- při rehabilitaci po zranění mozku

- všechny, kteří mají zájem

Metoda instrumentálního obohacování pracuje s těmito problémy u dětí:

- specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dyskalkulie

- ADHD, porucha pozornosti, nesoustředěnost - podprůměrné rozumové schopnosti

- nízké sebevědomí

- školní neúspěch

- rehabilitace po poškození mozku

Instrumentální obohacování je vhodné i pro dospělé a seniory jako trénink v těchto oblastech:

- posilování schopnosti myšlení

- řešení problémů

- strategické myšlení

- kreativní myšlení

- propojení myšlení s emocemi

 

 


Od 1. 9. 2024 probíhá výuka podle nového školního vzdělávacího programu, do kterého byla mimojiné zařazena Metoda instrumentálního uvědomování (MIU).
Výuka MIU probíhá jednu hodinu týdně v půlených třídách.

Cílů této metody je hned několik, a to "naučit se učit", zklidnit se u učení, vnímat učivo komlexně, rozšiřuje se slovní zásoba, odhalují se významy slov,...

V hodinách se žáci nehodnotí.

Kdo z vás by se chtěl  dozvědět více o Metodě instrumentálního uvědomování (MIU), kontaktujte Mgr. Bc. Janu Pucharovou na email: pucharova@bgbzs.cz nebo  Mgr. Evu Rubášovou na email: rubasova@bgbzs.cz.