Přejít k hlavnímu obsahu

Příjímací řízení

Při přijímacím řízení budou přijímáni uchazeči podle pořadí vzniklého z celkového počtu získaných bodů. Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 130 bodů.

V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším ziskem z testů. Dalším pomocným kritériem bude vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka.

Termín přijímacích zkoušek

čtyřletý cyklus:      1. termín: 13. 4. 2023 , 2. termín: 14. 4. 2023

osmiletý cyklus:   1. termín: 17. 4. 2023 , 2. termín: 18. 4. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍNY: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023

PŘIHLÁŠKY DODAT DO 1. 3. 2023 DO SEKRETARIÁTU GYMNÁZIA

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v roce 2023/2024

Jednotné přijímací zkoušky test z českého jazyka maximum 50 bodů, test z matematiky maximum 50 bodů, celkem maximum 100 bodů

Prospěch za poslední dvě pololetí (2. pololetí 4./8. třídy a 1. pololetí 5./9. třídy): - 20 bodů

 • průměr:      1,00         10 bodů
 • průměr: 1,01 – 1,10      9 bodů
 • průměr: 1,11 – 1,20      8 bodů
 • průměr: 1,21 – 1,30      7 bodů
 • průměr: 1,31 – 1,40      6 bodů
 • průměr: 1,41 – 1,50      5 bodů
 • průměr: 1,51 – 1,60      4 body
 • průměr: 1,61 – 1,70      3 body
 • průměr: 1,71 – 1,80      2 body
 • průměr: 1,81 – 1,90      1 bod
 • průměr:    od 1,91       0 bodů                                                                               

Zájmová a mimoškolní činnost: - 10 bodů

3b pravidelná výuka ZUŠ trvající nejméně 2 roky (doloženo vysvědčením ZUŠ)

3b pravidelná sportovní činnost v sportovním oddíle trvající nejméně 2 roky (doloženo potvrzením klubu na předepsaném formuláři)

2b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích v okresním kole (kopie diplomu)

3b umístění na prvních třech místech v olympiádách a soutěžích na krajské úrovni (kopie diplomu)

Je třeba dodat doklady o zájmové a mimoškolní činnosti spolu s žádostí o přijetí.

Předpokládaný počet přijatých žáků:

79-41-K/41 – gymnázium čtyřleté – 33 žáků

79-41-K/81 – gymnázium osmileté – 33 žáků

                                                                        

Mgr. Bc. Jana Pucharová

V Krupce 18. 1. 2023