Přejít k hlavnímu obsahu

Příjímací řízení

Přihlášky na gymnázium

Přihlášky na přijímací zkoušky do osmiletého a čtyřletého gymnázia se podávají elektronicky od 1. do 20. února 2024 prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY.

Více na www.prihlaskynastredni.cz. V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Renátu Kafkovou.

 

Přijímací řízení

Při přijímacím řízení budou přijímáni uchazeči podle pořadí vzniklého z celkového počtu získaných bodů. Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 120 bodů.

 

Termín přijímacích zkoušek

čtyřletý cyklus:      1. termín: 12. 4. 2024, 2. termín: 15. 4. 2024

osmiletý cyklus:   1. termín: 16. 4. 2024, 2. termín: 17. 4. 2024

NÁHRADNÍ TERMÍNY: 

29. 4. 2024 a 30. 4. 2024


Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v roce 2024/2025

Při přijímacím řízení budou přijímáni uchazeči podle pořadí vzniklého z celkového počtu získaných bodů.

Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 120 bodů.

V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším ziskem z didaktických testů.

Dalším pomocným kritériem bude vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka.

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení v roce 2024/2025


Jednotné přijímací zkoušky test z českého jazyka maximum 50 bodů, test z matematiky maximum 50 bodů, celkem maximum 100 bodů

Prospěch za poslední dvě pololetí (2. pololetí 4./8. třídy a 1. pololetí 5./9. třídy:
průměr           1,00 10 bodů
             1,01 – 1,10 9 bodů
             1,11 – 1,20 8 bodů
             1,21 – 1,30 7 bodů
             1,31 – 1,40 6 bodů
             1,41 – 1,50 5 bodů
             1,51 – 1,60 4 body
             1,61 – 1,70 3 body
             1,71 – 1,80 2 body
             1,81 – 1,90 1 bod
                   od 1,91 0 bodů
20 bodů

 

Předpokládaný počet přijatých žáků:

79-41-K/41 – gymnázium čtyřleté – 30 žáků

79-41-K/81 – gymnázium osmileté – 20 žáků

                                                                        

Uchazeči o studium podle §20, odst. 4 školského zákona
Zkouška z českého jazyka je nahrazena ústním pohovorem o délce 15 minut s váhou 50 bodů. Upřesňující informace naleznete na www.bgbzs.cz.

Mgr. Bc. Jana Pucharová
V Krupce 17. 1. 2024

Dokumenty ke stažení

Informace pro uchazeče z Ukrajiny.pdf (75.53 KB)