Přejít k hlavnímu obsahu
třída biskupského gymnázia v krupce

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Naše gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferenciovaná střední škola, která připravuje žáky především ke studiu na vysokých resp. vyšších odborných školách a pro výkon některých činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Výuka se řídí vzdělávacím programem pro všeobecná čtyřletá a osmiletá gymnázia doplněným o předmět religionistika. V něm se studenti seznámí se základy a historií křesťanství i jiných náboženství. Součástí předmětu jsou také témata z oblasti filosofie, psychologie, sociologie, etiky a práva, lidových tradic a kořenů evropské kultury. Povinně se vyučuje dvěma cizím jazykům, angličtině a němčině.

Jako volitelné předměty mohou žáci volit z latiny, deskriptivní geometrie, ruského jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka, psychologie či základů ekonomiky a managementu. Ve vyšších ročnících vybírají žáci i druhý volitelný předmět: cizojazyčné konverzace a semináře z matematiky, fyziky, biologie, chemie, seminář základů společenských věd, deskriptivní geometrie a informatiky. Studenti si musí v maturitním ročníku zvolit dva semináře podle svého zaměření dalšího studia.