Přejít k hlavnímu obsahu

Školní družina

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Částečně plní také funkci sociální. Školní družina pracuje podle tematického plánu, který je systematicky řazen podle aktuální situace a ročních období. Dále navazuje hravou formou na učivo 1. – 3. třídy.

V rámci družiny probíhají různé zájmové kroužky. ŠD úzce spolupracuje s třídní učitelkou v rámci mezipředmětových vztahů, snaží se o kvalitní a soustavnou spolupráci s rodiči, kteří se aktivně zapojují nejen do příprav mimoškolních akcí. V rámci programu školní družiny jsou příležitostně zařazovány exkurze, návštěvy divadla, muzea, plavecká hala, víkendy ve škole, různé soutěže apod.

Školní družina spolupracuje s občanským sdružením Klíček a společně s rodiči pořádají jednorázové akce, které se již staly součástí každého školního roku.

Telefonní číslo do ŠD: 736 633 557, telefon do školy (sekretariát) – 417 862 507

I. + II. oddělení se nachází v přízemí školy – vychovatelky: Mgr. Marie Panchartková, Pavlína Švarcová

III. oddělení se nachází ve 3. patře školy – vychovatelka:  Šárka Liscová

E-mail: panchartkova@bgbzs.cz, svarcova@bgbzs.cz, liscova@bgbzs.cz