Přejít k hlavnímu obsahu

Přechod žáků na 2. stupeň

Žáci naší školy mají po 5. třídě několik možností, jak pokračovat v povinné školní docházce:

a) mohou se přihlásit na osmiletá gymnázia, a po úspěšných přijímacích zkouškách tam studovat
b) mohou přejít na některou ze specializovaných škol, nabízí se tu sportovní školy, matematická škola nebo škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
c) mohou se rozhodnout zůstat na 2. stupni naší základní školy

Při přechodu žáků z 9. třídy se řídí škola školským zákonem, žáci absolvují přijímací zkoušky na střední školy nebo učňovská zařízení.