Přejít k hlavnímu obsahu

Pronájmy prostor

„Velká” tělocvična 200 CZK 60 minut
„Malá” tělocvična 200 CZK 60 minut
Učebny a sály 350 CZK 60 minut
Ubytování 80 CZK 1 noc
Ubytování + učebny + kuchyňka 130 CZK 1 noc

Lze pronajmout i další místnosti za předem dohodnutých podmínek a sepsáním smlouvy po projednání s vedením školy.

TANEČNÍ SÁL

ŠKOLNÍ DRUŽINA