Přejít k hlavnímu obsahu

Ekologie a EKO škola

CO JE EKOŠKOLA?

Tereza | Ekoškola (ekoskola.cz)

Vzdělávací centrum TEREZA umožňuje školám účast v mezinárodním programu „EKOŠKOLA“, jehož vize je založena na pozitivním efektu vrstevnického vzdělávání.

Ekoškola je největší mezinárodní environmentálně zaměřený program na světě, pracuje v něm cca 16 000 000 žáků ze 49 000 škol a 64 států. Na zapojených školách je vytvořen „Ekotým“ složený z žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy, který naplňuje metodiku "7 kroků Ekoškoly“ (obr. 1; Schneiderová a kol., 2012) a zaměřuje se zejména na lokální problémy udržitelného rozvoje, svou činností ovlivňuje ostatní vrstevníky, snižuje ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšuje prostředí ve škole i v jejím okolí. Metodiku tohoto programu lze ve školách velmi efektivně využít při naplňování výstupů environmentální výchovy (NÚV, 2017).

Obr. 1 Propojenost a komplexita "7 kroků Ekoškoly“

Mezinárodní program Ekoškola poskytuje propracovanou metodickou oporu pro učitele i žáky, pořádá semináře, workshopy, konzultace, má připravený tým mentorů a konzultantů skládající se přímo z učitelů z praxe, kteří se potýkali v minulosti s podobnými problémy, jako třeba mají i další učitelé, a mohou tak pomoci najít řešení; metodická opora a podpora může probíhat přímo na škole tazatele (např. projekt „Lektoři a Mentoři Ekoškoly“ či projekt „Mistři kolegiální podpory“). Další programy, jimiž se TEREZA profiluje, jsou založeny na principu podpory BOV (Globe, Badatelé) či terénní výuky (Učíme se venku).

Naše škola získala prestižní mezinárodní titul Ekoškola již 3x. Na škole funguje cca 12 let Ekotým, který již ve škole i ve svém okolí mnohé změnil. Pomáhal vytvořit jezírko, přírodní učebnu, naučnou výzdobu chodeb školy „Mořský svět“ i výzdobu zdi u příjezdu do města. Nejvíce se Ekotým soustřeďuje na vrstevnické vzdělávání a místně zakotvené učení.

Věnuje se svým spolužákům formou projektových dnů a stolních her, které pro ně vymýšlí i realizuje. Hry jsou vždy tematicky zaměřené, např. na UR v našem městě, na třídění a předcházení vzniku odpadu, či na propojení ekologické a finanční gramotnosti.

Největší úspěch sklidilo pohádkové pásmo pro MŠ „Sněhurka a 7 kontejnerů“ a stolní hra „Třídění a recyklace, s trpaslíky a bez práce“ (ta byla oceněna i na krajské ŽEK v Mostě). Byl to ale také například program „Enviropohádky“, který byl tak úspěšný a žádaný, že jeho koordinátorka Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D. získala ocenění Ústeckého kraje „Lipová ratolest“ za soustavnou činnost v environmentálním vzdělávání žáků Ústeckého kraje.

Také jsme se zapojili do kampaně „OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“ (osobními malými skutky ke klimatické změně) a do projektu „MENU PRO ZMĚNU“.