Přejít k hlavnímu obsahu

Zápisní lístek

Vyplňujte čas přesně podle toho, jak bude dítě odcházet!!!

Rodiče (zákonní zástupci) zakroužkují jednu ze tří možností.

pokud zaškrtnete možnosti a nebo b  - nastane-li změna a žák má odejít dříve nebo později přinese lístek se jménem, datem, časem odchodu a čitelným podpisem rodičů (zákonných zástupců). Pokud žák nebude mít lísteček, je možné jej pustit po obdržení emailu o odchodu žáka. Lze použít pouze email uvedený v zápisním lístku. Žáci nebudou pouštěni na telefonickou domluvu!

pokud zaškrtnete možnost c -  bude pouze na žákovi, kdy bude přicházet a odcházet. Za žáka, který nedorazil do školního klubu, popřípadě není zapsaný, nebere škola zodpovědnost.

Pokud si budete chtít dítě vyzvednout dříve osobně, u vrátnice je telefon (přímo u okénka).

telefonní linka do ŠK je 43

družinový email: skolniklub@bgbzs.cz

 

ZÁPIS ODCHODŮ A PŘÍCHODŮ

Žáci ráno při příchodu do klubu zapisují vedle svého jména čas příchodu a poté čas odchodu společně s jejich podpisem. Totéž platí v odpoledních hodinách.

Žáci se nesmí volně pohybovat po škole bez vědomí vychovatele školního klubu.

Po odepsání žák musí co nejdříve opustit školu, nezdržují se ve škole ani na pozemku školy