Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLNÍ AKCE

Projekt Problematika Fair trade a lokálních potravin

Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D.

V tomto školním roce Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov čerpalo příspěvek z grantového programu Knauf Insulation pro projekt „Problematika Fair trade a lokálních potravin“. Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o Fair trade produktech a důležitosti využívání lokálních surovin (pro podporu místních zemědělců, ale zejména i kvůli uhlíkové stopě) pro udržitelnost a pro zpomalení klimatické změny.

Ekotým školy vytvořil stolní hru, která velmi zábavnou, ale i poučnou formou seznamuje žáky s Fair tradem a s prací farmářů. Proběhly projektové dny pro žáky školy, jejichž součástí byla prezentace, kterou také vytvořil Ekotým, zahrání si stolní hry (ve skupinkách) a závěrečná beseda. Projektové dny měly u žáků velký úspěch, počítáme s jejich pokračováním i v dalším školním roce.

V červnu 2024 proběhly i velmi oblíbené exkurze na lokální farmu Merboltice, kde byly pro třídy domluvené 4hodinové programy ohledně ekologického zemědělství, praktické ukázky dojení koz a výroby sýrů.        

PROJEKT EVVO

Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D.

Díky projektu „Ekologizace a zpřístupnění komunitní zahrady v areálu školy“ z programu ÚK pro rozvoj EVVO mohlo Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov vylepšit svoji školní zahradu. Na květnové brigádě se spojily síly žáků, rodičů i učitelů a výsledkem byl zvelebený areál a sestavené čtyři zbrusu nové vyvýšené záhony, připravené včetně kompostu k sázení.

Sázení se ujaly v červnu děti z MŠ a přípravné třídy a vysázely nejen okrasné květiny, ale i jahody a zeleninu. Díky projektu byla zahrada zpřístupněna i opravou chodníčků a zabudováním solárních světel.

GALVANOPLASTIKA pro velké a POLYTECHNIKA pro malé

Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D.

V tomto školním roce Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov čerpalo dar z Nadace ORLEN Unipetrol. Dar byl použit na zajištění části projektu týkající se galvanoplastiky (electroformingu), a to na úhradu kurzu electroformingu pro učitele, zakoupení aparatury pro galvanoplastiku a komponentů pro realizaci. Zjistili jsme, že je to opravdu náročný proces, ale výsledkem této zajímavé metody byly krásné poměděné šperky.

Dále byly z projektu uhrazeny náklady na realizaci projektových zábavných chemických pokusů pro 1. stupeň ZŠ, MŠ a přípravnou třídu. Cíle projektu byly splněny. Žáčkům se pokusy velmi líbili a už se prý těší, až se budou ve škole učit ten předmět chemie.

Projektem jsme podpořili polytechnické vzdělávání v Ústeckém kraji a rozvoj přírodovědné gramotnosti, a to zejména principem názornosti, BOV a zážitkové pedagogiky.

2. A8 + 7. A - Exkurze Praha

10. 6. 2024

Mgr. Štěpánka Mazáčová

Dne 10.6. jsme navštívili Prahu. Návštěva Pražského hradu patří mezi nezapomenutelné zážitky každého člověka. Podívali jsme se do chrámu sv. Víta, Královského paláce, baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky. Poté jsme prošli Královskou cestu a výlet zakončili prohlídkou Staroměstského náměstí.

NOC KOSTELŮ

7. 6. 2024