Přejít k hlavnímu obsahu

Jídelna

Jídelna školy je pouze výdejním místem, kam se dováží tepelně zpracované jídlo za přísných hygienických podmínek z jídelny na: Základní škole a Praktické škole Krupka, Karla Čapka 270. Výdejna je umístěna několik metrů od budovy školy.

Ceny stravného
3 – 6 let MŠ 23 ,- Kč
6 – 10 let 25,- Kč
11 – 14 let 27,- Kč
15 a více let 29,- Kč
MŠ přesnídávka 10,- Kč
MŠ svačina 9,- Kč

Žák prokazuje zaplacení oběda ve výdejně pomocí čipu, který si zájemce o obědy zakoupí v sekretariátu při nástupu do školy. Cena čipu je 115,- Kč. Při ztrátě nebo znehodnocení čipu si musí zakoupit nový. Po ukončení docházky se čipy nevrací a zůstávají majetkem žáka.