Přejít k hlavnímu obsahu

Jídelna

Jídelna školy je pouze výdejním místem, kam se dováží tepelně zpracované jídlo za přísných hygienických podmínek z jídelny na: Základní škole a Praktické škole Krupka, Karla Čapka 270. Výdejna je umístěna několik metrů od budovy školy.

Žák prokazuje zaplacení oběda ve výdejně pomocí čipu, který si zájemce o obědy zakoupí v sekretariátu při nástupu do školy. Cena čipu je 115,- Kč. Při ztrátě nebo znehodnocení čipu si musí zakoupit nový. Po ukončení docházky se čipy nevrací a zůstávají majetkem žáka.

 

Ceny stravného pro školní rok 2022/2023
do 6 let 27 ,- Kč
6 – 10 let 29,- Kč
11 – 14 let 31,- Kč
15 a více let 33,- Kč
MŠ přesnídávka 11,- Kč
MŠ svačina 11,- Kč

Přihláška ke stravování

- odevzdat nejpozději do 10. 7. 2022 (možnost zaslat do emailu info@bgbzs.cz)

Platba za stravné

Platba probíhá formou inkasa. Podepsáním a odevzdáním přihlášky stvrzujete zřízení inkasa, je proto nutné svolení inkasa s limitní částkou

a s měsíční frekvencí k bankovnímu účtu č. 5164165349/0800 (školní účet pro stravné).

Požadovaný limit

- pouze strava: 800,- Kč

- strava + družina: 1050,- Kč

Na přihlášce neuvádějte žádný variabilní symbol a nezadávejte si ani žádný do internetového bankovnictví.

Termín inkasních plateb

Vždy k 15. dni předchozího měsíce (inkaso na září bude provedeno dne 15. 8. 2022)

V případě přeplatku na kontě z důvodu odhlášených obědů, se odebírá pouze rozdíl mezi přeplatkem z minulého měsíce a stravy na celý následující měsíc.

Webové stránky: strava.cz

Na těchto stránkách je možné sledovat po přihlášení: (Hesla vydává sekretariát ZŠ po odevzdání přihlášky ke stravování.)

- aktuální informace o stavu konta

- aktuální informace o vydané stravě

- možnost sledování historie objednávek a plateb za stravu

- odhlašování a přihlašování stravy - max. předchozí den do 13:00 hod. přes internet, do 14:00 přes sekretariát ZŠ nebo GYM

- v době nemoci je možné vyzvednout oběd pouze první den nemoci, další dny je nutné si stravu odhlásit

Kontakty:

Sekretariát ZŠ: Ivana Fialová, 417 862 507

Sekretariát GYM: Michaela Fiedlerová, 417 861 392

 

Dokument ke stažení

Přihláška ke stravování.pdf (442.03 KB)