Přejít k hlavnímu obsahu

O škole

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov nabízí žákům nejen z Krupky, ale i z okolí vzdělávání od mateřské školy, přes základní vzdělávání až po maturitní zkoušku.

Škola se nachází v centru města Krupka v těsné blízkosti jedné z městských dominant poutního kostela Bolestné Panny Marie. Je dobře dostupná jak autobusem z Teplic i z Ústí nad Labem, tak vlakové spojení z obou stran je možné.

Čím je škola pro veřejnost zajímavá?

Je to především kvalitní výukou vysokoškolsky vzdělanými učiteli, ale také individuálním přístupem všech pedagogů jak k žákům nadaným, tak s obtížemi. Chlubíme se rodinným prostředím v nádherných rozsáhlých historických prostorech, které jsou moderně a příjemně vybaveny. Do výuky jsou zařazovány nejnovější aktivizační metody práce, a to projektové vyučování, interaktivní výuka, skupinová výuka a další.

Vedle kvalitního vyučovacího procesu nabízíme bohatou mimoškolní činnost, kterou na 1. stupni základní školy zajišťuje především školní družina, na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia školní klub a na vyšším stupni gymnázia středisko mládeže. Činnost školní družiny probíhá od 6,00 do 16,30 hod., školní klub od 07,00 do 15,30 hod.

Mimo tuto činnost jsou žákům i jejich kamarádům nabízeny zájmové kroužky, ale i jednorázové akce. Mezi nejzdařilejší a nejrozsáhlejší patří celoměstské slavnosti, jako jsou Vánoční a Velikonoční jarmarky, Majáles, Bohosudovská nota a mnoho dalších.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov získala v rámci výzvy OP VK 7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách grant na projekt „Komunitní škola“.

Souhrnné informace o škole

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je veřejná základní škola dle ŠVP 01092016 a gymnázium nabízející obor osmileté gymnázium, ŠVP 79-41-K/81 a čtyřleté všeobecné gymnázium 79-41-K/41.

Identifikační číslo organizace: 70901619

Sídlo organizace: Koněvova 100, 417 42 Krupka 1

Statutární orgán školy: Mgr. Bc. Pucharová Jana

Zřizovatel: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1, Litoměřice

Kontaktní údaje

Fiedlerová Michaela - sekretariát gymnázia: +420 417 861 392

Fialová Iva - sekretariát základní školy: +420 417 862 507

E-mail: info@bgbzs.cz

Hlavní účet školy (pouze pro ekonomické služby školy): 1065654309/0800

Účet pro úhrady rodičů (TF, ŠK, ŠVP, LVZ, kroužky, apod.): 5734294389/0800

Účet pro inkaso (stravné, ŠD): 5164165349/0800

Vedení školy

Mgr. Bc. Pucharová Jana - ředitelka školy

Mgr. LIsner Petr - statutární zástupce ředitele pro základní školu

Mgr. Bradáčová Helena - zástupce ředitele školy pro gymnázium

Mgr. Breu Jiří - zástupce ředitele školy pro správu budov a duchovní stránku školy

Bc. Kučerová Eva - statutární zástupce ředitele pro mateřskou školu

Mgr. Pavlátová Věra, Ph.D. - zástupce ředitele školy pro projektovou činnost

DOSTUPNOST ŠKOLY

Naše škola se nachází v rozlehlém areálu přímo na náměstí Krupky, části Bohosudov.

Dostanete se k nám vlakem, nebo autobusy č. 484, 485, 486 od Teplic, nebo autobusem č. 458 od Ústí nad Labem.

náhled mapy bgbzs Krupka

 

SOUČÁSTI ŠKOLY

Naše škola má komunitní funkci - nabízí svým žákům i jejich rodinám řadu zájmových kroužků, aktivit, tematických a sportovních pobytů. Vedení školy i učitelé mají k žákům přátelský přístup, zajímají se o jejich radosti i starosti, také je ale pečlivě a svědomitě připravují k maturitě a na VŠ. Žáci mají kdykoliv možnost vyjádřit svůj názor (s. parlament). Dáváme šanci každému, kdo ji potřebuje a kdo o ni stojí.

Mateřská škola – Bohosudovský korálek
Mateřská škola pro vzdělávání dětí předškolního věku.

zjistit více

Základní škola
přípravná třída, první a druhý stupeň, školní družina a Dětský klub – pro žáky 1. stupně.

zjistit více

Gymnázium
Osmileté a čtyřleté gymnázium - BGB.

zjistit více

Školní klub
Pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia. Nabízí zajímavé kroužky, tábory, kurzy, akce a projekty pro žáky i pro rodiče

zjistit více

Středisko mládeže
Středisko volného času pro žáky starší 15 let a širokou veřejnost.

zjistit více

Ekologie a EKO škola
Školní tým složený z žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy zapojený v projektu EKO škola.

zjistit více

TITULY ŠKOLY

EKOŠKOLA

ETICKÁ ŠKOLA

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚK

KOMUNITNÍ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

VIZE ŠKOLY

Být člověkem pro člověka

Kvalita zaměřená na žáky, žák si uvědomuje, co chce

Jistota, odpovědnost, řád a stabilita

Česká biskupská a rovněž evropská škola