Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis do 1. třídy

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SOBOTA 06. 04. 2024

Vážení rodiče, ve školním roce 2024/2025 otevíráme jednu první třídu s počtem 24 žáků. Srdečně Vás tedy zveme na zápis, který proběhne v sobotu 06. 04. 2024 na naší škole v dopoledních hodinách. Abychom předešli časovým prodlevám, připravili jsme pro Vás časový harmonogram, se kterým budete včas seznámeni. Pokud se zápisu nebude dítě moci zúčastnit ze závažných důvodů, je třeba se domluvit na náhradním termínu zápisu. Tuto informaci podejte na tel. číslo: 417 862 507 nebo 736 490 121.

Zápis bude mít 2 části:

1)  formální - registrace dítěte a kontrola osobních údajů - OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců povolení k pobytu

2) motivační - individuální rozhovor dítěte s pedagogem pro posouzení školní připravenosti

Dotazník pro rodiče je třeba odevzdat do 31. 03. 2024 v sekretariátu školy, na vrátnici školy nebo poštou. Tento dotazník si můžete stáhnout na našich stránkách.

V době jarních prázdnin od 19. 02. - 23. 02. 2024 vhazujte dotazník do dřevěné schránky ve vestibulu nebo do schránky na budově školy u hlavního vchodu.

Těšíme se na Vás, pedagogický sbor 1. stupně BG, ZŠ a MŠ Bohosudov

 

Kritéria přijetí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy bude splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP naší školy. Kritérium bude ověřováno pedagogickým pracovníkem při zápisu k povinné školní docházce, a to formou pohovoru (cca 20 minut).

Pohovor ověří předpoklady dítěte ke vzdělávání podle konkrétního ŠVP školy, jeho schopnosti a dovednosti v oblasti předmatematické, předčtenářské a před polytechnické gramotnosti, v oblasti komunikace a motorických schopností. Je tedy nutná osobní přítomnost dítěte u zápisu. Ve výjimečných případech lze sjednat s ředitelkou školy distanční způsob pohovoru (např. videohovor v případě zdravotních důvodů) či si s ní lze domluvit náhradní termín daného pohovoru. Dalším kritériem, které lze při přijímání dítěte zohlednit, je skutečnost, dochází-li do naší školy již žákův starší sourozenec a ve škole je zaměstnán dlouhodobě rodič.

Naším cílem je podchytit zájem dítěte, umožnit mu zažít na naší škole úspěch a efektivní rozvoj. Tato kritéria jsou navržena v souladu s vyhláškou č. 435/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023 a se Stanoviskem MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem.