Přejít k hlavnímu obsahu

Zápis do 1. třídy

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SOBOTA 2. 4. 2022

Vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 otevíráme jednu první třídu s počtem 24 žáků. Srdečně Vás tedy zveme na zápis, který proběhne v sobotu 2. 4. 2022 na naší škole v dopoledních hodinách. Abychom předešli časovým prodlevám, připravili jsme pro Vás časový harmonogram, se kterým budete včas seznámeni. Pokud se zápisu nebude dítě moci zúčastnit ze závažných důvodů, je třeba se domluvit na náhradním termínu zápisu. Tuto informaci podejte na tel. číslo: 417 862 507 nebo 736 490 121.

Zápis bude mít 2 části:

1)  formální - registrace dítěte a kontrola osobních údajů - OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců povolení k pobytu

2) motivační - individuální rozhovor dítěte s pedagogem pro posouzení školní připravenosti

Dotazník pro rodiče je třeba odevzdat do 29. 03. 2022 v sekretariátu školy, na vrátnici školy nebo poštou. Tento dotazník si můžete stáhnout na našich stránkách.

Těšíme se na Vás, pedagogický sbor 1. stupně BG, ZŠ a MŠ Bohosudov

Kritéria přijetí do 1. třídy

Do 1. třídy budou přijati:

  • sourozenci žáků, kteří již školu navštěvují – musí být uvedeno v Dotazníku pro rodiče
  • děti zaměstnanců školy
  • děti, které budou vylosovány – losování se mimo pedagogů školy zúčastní zástupce jmenovaný zřizovatelem (biskupem litoměřickým) a zástupce školské rady z řad rodičů, kteří budou dohlížet na nestrannost losování

Zákonný zástupce dítěte má možnost pro své dítě požádat o odklad školní docházky. Dítě, které má doporučený odklad, se zápisu nemusí účastnit, rodič pouze přinese žádost o odklad a doporučení lékaře a doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).