Přejít k hlavnímu obsahu

Vnitřní řád

Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,30 hod. Příchod do ranní školní družiny je možný zadním vchodem do 7, 45 hod., a také přes vrátnici do 7, 15 hod. V 8, 00 hod. se škola zamyká. Vyzvedávání dětí ze ŠD v čase od 11, 40 – 15, 00 hod. je možné pouze přes hlavní vchod u vrátnice.

Žáci odcházejí ze ŠD samostatně nebo v doprovodu osob, které jsou uvedené v zápisním lístku nebo na lístku s mimořádným odchodem. Vychovatelky předávají děti rodičům přes videotelefon, který je u vrátnice školy a u zadního vchodu ze zahrady.

K mimořádnému samostatnému odchodu dětí ze ŠD je třeba písemný souhlas rodičů s podpisem a datem. Nelze uvolňovat žáky na základě telefonických vzkazů.

Na pobyt venku nosí vhodné oblečení a obuv. Označené věci si děti mohou nechávat v sáčcích v šatně. V pátek si je odnášejí na vyprání.

Do ŠD není dovoleno nosit cenné věci a věci, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost dítěte a ostatních. Vlastní hračky nedoporučujeme.

Vychovatelky a třídní učitelky úzce spolupracují. Předávání dětí po skončeném a děleném vyučování probíhá po vzájemné dohodě.

Obědy si zařizují rodiče v sekretariátu ZŠ. Nahlášení i odhlášení obědů je potřeba vždy den předem do 14,00 hod. Čipy si nosí děti (nejlépe na šňůrce) samostatně.

Pro chování dětí ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole.

Všichni žáci jsou seznámeni s bezpečností při hrách a zájmové činnosti ve třídě i při pobytu venku. Každé zranění jsou povinni ihned hlásit vychovatelce.

Do ŠD přihlašují rodiče své dítě každý školní rok. Vyplněný zápisní lístek odevzdají rodiče ve škole nejpozději 5.9.2021. Na ZL musí být uvedeno telefonní číslo, na kterém je možno se spojit s rodiči. Změny tel. čísel hlaste ve ŠD. Do ŠD nelze přihlašovat žáky pouze na oběd.

Do ŠD mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci (po dohodě s vedením školy a vedoucí vychovatelkou) v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

Za ŠD je vybírán poplatek 250,-Kč. Pokud dítě chodí do družiny pouze v ranních hodinách poplatek činní 50,-Kč za každý měsíc. Poplatek bude vždy uhrazen nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Do ŠD si děti přinesou papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, hrneček, malý polštářek.