Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty EU OPVK A OPVVV

Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov realizovalo od července 2016 do prosince 2016 projekt OP VK výzvy 56 „Škola jazykům otevřená“. Díky projektu vycestovalo 60 žáků a 6 učitelů na výukový pobyt do oblasti Brighton ve Velké Británii (v rámci pobytu navštívili i Londýn a absolvovali 9 hodin jazykové výuky), rozšířila se školní knihovna o další zajímavé knihy, nastartovaly se čtenářské dílny, které žáky velmi baví a vedou ke zvyšování čtenářské gramotnosti.

Dalším projektem, který se do konce prosince 2016 realizoval, byl projekt OP VK výzvy 57 „Řemesla a jazyky na Biskupském gymnáziu“. Díky projektu došlo k rozvoji technického vzdělávání na druhém stupni základní školy formou vytváření žákovských výrobků, k možnosti vybavit školní dílnu, k možnosti rozvoje profesních dovedností učitele pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Díky projektu došlo také k rozvoji individuálních ústních komunikačních dovedností 10 učitelů a žáků (280 licencí) školy v anglickém a německém jazyce formou blended learningu. Výuka na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech; mluvení; čtení; psaní se ukázala velmi efektivní a hodláme s ní pokračovat i po skončení realizace projektu. Žáci i učitelé tak získali nové dovednosti i technické zázemí pro výuku cizích jazyků. Oba projekty hodnotí vedení školy, učitelé i žáci jako zdařilé, škole pomohli posílit dobré jméno i konkurenceschopnost v regionu.

    

Zadávání řízení veřejné zakázky:

Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky – výzva č. 56 OPVK“

Název projektu: „Škola jazykům otevřená“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0041

 

Dodávka elektroniky

Název projektu: Škola jazykům otevřená“ + „Řemesla a jazyky na Biskupském gymnáziu“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0041 +  CZ.1.07/1.1.00/57.0999