Přejít k hlavnímu obsahu
třída základní školy v krupce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola při Biskupském gymnáziu vznikla 1. 9. 1995. V současné době má škola 9 tříd, které se naplňují maximálně do počtu 26 žáků.
Cílem naší základní školy je vytvořit pro žáky bezpečné prostředí, příjemné rodinné klima, přičemž zároveň usilujeme o kvalitní výuku a individuální přístup ke každému žákovi. Při tom všem máme na zřeteli dobrou přípravu na střední školu a především přípravu každého jedince na vstup do života.
Vyučující hledají ve výuce zajímavé metody práce, které žáky aktivizují. Na 1. stupni je upřednostňováno vedle projektového vyučování také činnostní učení, párové učení a skupinová práce. Na 2. stupni je výuka vedena metodami odpovídajícími vyspělosti žáků, snažíme se vést žáky k diskuzím, samostatnému řešení problémů, k vlastním prezentacím apod. Na obou stupních školy se pracuje s interaktivními tabulemi.
Na škole nabízíme žákům zajímavé předměty, jako jsou Laboratorní práce z přírodopisu a z fyziky v 6. třídě, Environmentální výchova a Výchova k volbě k povolání v 8. a v 9. třídě a Etická výchova pro žáky ve všech třídách.
O žáky se staráme nejen kvalitní výukou, ale také velkým množstvím mimoškolních akcí, a to jak pro žáky 1. stupně v rámci školní družiny, tak pro žáky 2. stupně v rámci školního klubu.